Maršruto ir užduočių meniu

Norėdamas atidaryti maršruto ir užduočių skydelį, vartotojas turi paspausti atitinkamą piktogramą valdymo skydelyje, esančiame kairėje ekrano pusėje.

Paspaudus šią piktogramą, bus atidarytas maršruto ir užduočių skydelis. Jame yra dvi skiltys:

 • Nustatomas maršrutas;
 • Užduotys.

Svarbu pažymėti, kad maršrutų planavimas yra susijęs su užduotimis, o suplanuotą maršrutą galima priskirti kaip naują užduotį. Pirmiau aprašyta maršrutų planavimo dalis.

Pastaba
Peržiūrėdamas transporto priemonę, vartotojas gali paspausti maršrutų piktogramą, aprašytą skyriuje „Žemėlapio funkcijos ir įrankiai“ ir „Suvestinės apžvalga“. Tuomet atidaromas maršrutų skydelis ir transporto priemonė pažymima kaip „A“, šitaip galima sukurti transporto priemonės maršrutą nuo jos esamos padėties.

Maršrutas – šiuo metu yra du būdai, kaip sukurti maršrutą:

 1. Pirmasis būdas: vartotojas turi įvesti pradinį tašką laukelyje „A“. Įvedant po raidę, sistema rodys pasiūlymus. Tuomet reikia įvesti paskirties tašką laukelyje „B“.
 2. Antrasis būdas yra paspausti ant įvesties laukelio „A“ ir žemėlapyje pažymėti pasirinktą vietą. Vartotojas pamatys, kad žymeklis, užvestas ant žemėlapio, pavirto pliusu, tai parodo, kad galima pasirinkti tašką. Pasirinkus tašką „A“, sistema automatiškai perkels žymeklį prie kito laukelio „B“ (arba vidurinių taškų, jei jų yra daugiau), kad vartotojas galėtų greitai pasirinkti kitą tašką.

Pastaba
Vartotojas gali redaguoti taškus naudodamasis antruoju būdu, atlikdamas šiuos veiksmus: reikia paspausti maršruto laukelį, kurį norima keisti, o tuomet pažymėti vietą žemėlapyje. Taip ankstesnė įvestis bus pakeista. Svarbu! Sistema pereis prie kito maršruto taško (jei jų yra daugiau) ir vartotojas galės perrašyti kitus taškus. Norėdamas atšaukti taškų pasirinkimą, vartotojas turi paspausti tuščią sritį už žemėlapio ribų, bet vis dar lange.

Vartotojo transporto priemonės gali būti naudojamos kaip paskirties taškai, įvedant maršruto adresą pirmuoju būdu.

Pridėti daugiau taškų – jei vartotojas nori pridėti tarpinį tikslo tašką, jis tai gali padaryti paspausdamas šį mygtuką. Prie maršruto pridedamas dar vienas paskirties taškas. Didžiausias tikslo taškų skaičius yra dešimt. Jei vartotojas nori pakeisti tikslo taškų seką, jis gali paspausti tikslo taškus bei tempiant juos sukeisti.

Rodyti parką – šia juostele valdomas vartotojo transporto priemonės rodymas žemėlapyje. Galima pasirinkti „Įjungta“ arba „Išjungta“.

Nustatymai – apibrėžiama maršruto logikos dalis. Šiame nustatyme vartotojas gali pasirinkti tam tikrus taškus žemėlapyje, kurių būtų vengiama, arba taikyti tam tikras taisykles:

 • Vengti: keltų;
 • Vengti: greitkelių;
 • Vengti: mokesčių;
 • Vairavimo trukmės taisyklės – skaičiuojant maršrutą, taikoma ši logika: 4,5 valandos važiavimo, 45 minutės poilsio, 4,5 valandos važiavimo, 11 valandų poilsio, kartojama nuo pradžių (numatytoji taisyklė);
 • Ieškoti transporto priemonės spinduliu (maks. 200 km) – vartotojas gali įvesti sveikąjį skaičių, kuriuo bus apibrėžtas spindulys kilometrais. Sistema ieškos transporto priemonių (transporto priemonės, kurių būsena „Nėra ryšio“, nėra įtraukiamos) aplink tašką „A“ (pradžios tašką) nurodytu spinduliu ir parodys artimiausią transporto priemonę maršruto santraukoje su galimybe pasirinkti kitas transporto priemones apibrėžtu spinduliu. Paieškos apskritimas bus rodomas žemėlapyje.

Vartotojui įvedus tikslo taškus, žemėlapyje bus rodomi keli galimi variantai, o maršruto santrauka bus rodoma skydelyje. Santraukoje pateikiama:

 • Transporto priemonių skaičius nustatytu spinduliu aplink pradinį tašką – išskleidžiamajame sąraše bus galima pasirinkti vieną iš šių transporto priemonių (rodoma tik iki 5 artimiausių transporto priemonių);
 • Pasirinkta transporto priemonė – su tokia informacija, kaip: priskirtas vairuotojas, apytikslė trukmė iki pradžios taško, atstumas iki pradžios taško, taip pat žemėlapyje rodomas maršrutas (brūkšninė linija) nuo transporto priemonės vietos iki pradžios taško;
 • Pridėti prie pradžios taško – paspaudus šį mygtuką, prie maršruto bus pridėtas naujas pradžios taškas, kuris yra dabartinė transporto priemonės vieta, ankstesnis pradžios taškas sąraše pasislinks į apačią;
 • Kelionės laikas – apytikslė bendra kelionės trukmė.
 • Kelionės atstumas;
 • Vairavimo / poilsio laikas – jei pasirinktos vairavimo trukmės taisyklės;
 • Numatomas atvykimo laikas.

Šiuo metu pasirinktas maršrutas žemėlapyje bus žymimas mėlyna spalva, o galimi maršrutai bus žymimi balta spalva. Vartotojas kitus maršrutus gali pasirinkti iš žemėlapio arba skydelio. Jei nustatymuose parenkamos vairavimo trukmės taisyklės, žemėlapyje bus rodomos apytikslės sustojimo vietos.

Jei transporto priemonė yra nurodytu maršruto pradžios taško paieškos spinduliu, skydelio apačioje pasirodys mygtukas „Kurti užduotį“. Paspaudus šį mygtuką, atsidarys naujos užduoties kūrimo forma artimiausiai iki pradžios taško esančiai transporto priemonei (jei netoliese yra daugiau nei viena transporto priemonė). Norėdamas sukurti užduotį kitai transporto priemonei, vartotojas turi ekrano viršuje pasirinkti transporto priemonę. Naujos užduoties kūrimo langas aprašytas kitame skyriuje. Taip pat galima pakeisti pradinę vietą pažymint langelį „Pridėti prie pradžios taško“, tuomet maršruto pradžios taškas bus automatiškai pakeistas į dabartinę transporto priemonės buvimo vietą.

Pastaba
Užduoties kūrimas prasideda maršrutų skirtuke, užduočių skirtuke paspaudus mygtuką „Kurti užduotį“ bus pereita į maršrutų skirtuką, kur pirmiausia reikės sukurti maršrutą artimiausiai transporto priemonei.


Užduoties su užsakymu kūrimas

Vartotojas turi galimybę priskirti anksčiau sukurtą užsakymą (žiūrėti “Užsakymų meniu”) prie užduoties per maršruto ir užduočių meniu. Atidarius meniu, anksčiau sukurti užsakymai bus rodomi žemėlapyje, kaip parodyta žemiau.

Į viršų nukreipta rodyklė žymi pakrovimo, o į apačią nukreipta rodyklė – pristatymo vietą. Užvedus pelės žymeklį virš kurios nors iš rodyklių pažymimos pakrovimo ir pristatymo vietos bei rodoma papildoma informacija apie krovinį.

Spustelėjus bet kurią rodyklę, pakrovimo / pristatymo vietos įvedamos kaip pradžios bei paskirties taškai bei sudaromi galimi maršrutai. Taip pat atveriamas papildomas skydelis su informacija apie maršrutą bei krovinį.

Pastaba
Jei kuriamas maršrutas su užsakymu, paskirties taškai negali būti sudėlioti taip, kad pristatymo taškas atsidurtų prieš pakrovimo tašką, sistema neleis to padaryti. 

Norint į maršrutą įtraukti kelis užsakymus, vartotojas turi tiesiog žemėlapyje spustelėti kitą pakrovimo rodyklę. Tuomet maršrutas automatiškai atnaujinamas ir pridedami nauji pakrovimo bei pristatymo taškai.

Į vieną maršrutą galima įtraukti iki 5 užsakymų. Norint pašalinti užsakymą iš maršruto, vartotojas turi pašalinti vieną iš užsakymo pakrovimo / pristatymo taškų. Pašalinus vieną iš šių taškų, iš maršruto pašalinamas visas užsakymas.