Trasování a úkoly

Pro přístup na panel Trasování a úkoly se klikne na příslušnou ikonu na navigačním panelu na levé straně obrazovky.

Panel “Trasování a Úkoly” je rozdělen na dvě části:

 • Trasování (Routing);
 • Úkoly;

Nutno poznamenat, že trasování je propojeno s úkoly a plánovaná trasa může být přiřazena jako nový úkol. Nejprve je popsána část trasování.

Poznámka
Při  přehledu vozidla lze kliknout na trasovací ikonu “Mapové funkce a nástroje”. Otevře se trasovací panel a vozidlo se označí jako “Destinace A” a je možno vytvořit trasu tohoto vozidla od své počáteční polohy.

Trasa – K dispozici jsou dva způsoby generování trasy:

 1. První metoda: začíná se v poli “A” . S každým zapsaným písmenem systém nabídne doporučení . Potom se musí zapsat cílový bod do pole “B”.
 2. Druhým způsobem je kliknout do pole “A” a potom kliknout na požadovaný cíl v mapě. Kurzor se na mapě změní na “+”, což indikuje, že funkce výběru bodu je aktivní. Po výběru bodu “A” systém automaticky přesune výběr do bodu”B (nebo prostřední bod(y), jestliže je aktivováno více bodů), uživatel tak může rychle pokračovat ve volbě dalších bodů.

Poznámka
použitím druhé metody lze body editovat následovně:  klikne se do pole trasy, jež se má změnit a potom se klikne na místo v mapě. Tím se přepíše předchozí vstup. Pozor! Systém se posune na následující bod trasy (je-li jich více) a uživatel tak může přepsat následující body.  Pro zrušení výběru bodů musí uživatel kliknout na prázdný prostor mimo mapu, ale uvnitř okna.

Vozidla uživatele mohou být použita jako cílový bod při zápisu adresy trasy za použití první metody.

Přidat více bodů – Jestliže je nutno přidat průjezdní bod, klikne se na toto tlačítko. Tím se do trasy doplní další místo. Maximální počet míst v trase je deset. Jestliže chce uživatel změnit pořadí bodů v trase, provede to kliknutím a přesunutím bodů mezi sebou.

Zobrazit flotilu – Tento posuvník řídí zobrazení vozidel na mapě.

Nastavení – definuje logiku trasování. Zde se může trasa dále upravit uplatněním některých omezení:

 • Vynechat: Trajekty;
 • Vynechat: Dálnice;
 • Vynechat: Mýto;
 • Časové podmínky řízení – při kalkulace trasy se bere v úvahu: 4,5 hod. řízení – 45 minut odpočinek – 4,5 hod. řízení – 11 hod. odpočinek – a opět znovu (toto pravidlo se uplatňuje automaticky).
 • Vyhledat vozidlo v oblasti o poloměru (max 200 km) – lze vložit celé číslo, jako údaj o poloměru v km. Systém vyhledá vozidla (vozidla se stavem “Bez signálu” se neberou v úvahu) kolem bodu “A” (počáteční bod) s definovaným poloměrem a zobrazí nejbližší k trase s možností vybrat jiná vozidla v daném poloměru. Vyhledávací kruh se zobrazí na mapě.

Po vložení bodů trasy se na mapě zobrazí několik variant a na panelu trasy se zobrazí sumář trasy. Zobrazuje:

 • Počet vozidel v definovaném poloměru kolem počátečního bodu – se seznamem k výběru jednoho z vozidel (maximálně se zobrazuje 5 nejbližších vozidel);
 • Vybrané vozidlo – s podrobnostmi jako: přiřazený řidič, přibližná doba k dosažení počátečního bodu, vzdálenost k počátečnímu bodu, na mapě bude zobrazena trasa (čerchovanou čárou) z místa vozidla k počátečnímu bodu;
 • Přidat k počátečnímu bodu – kliknutím na toto tlačítko se přidá do trasy nový počáteční bod, což je aktuální poloha vozidla. Předchozí počáteční bod se posune v seznamu dolů.
 • Doba jízdy – přibližná doba trvání jízdy;
 • Vzdálenost;
 • Doba řízení/odpočinku – jsou-li zapnuty časové podmínky řízení;
 • Předpokládaný příjezd.

Aktuálně zvolená trasa je na mapě zvýrazněná modře, variantní trasy bíle. Volba alternativní trasy se provede buď kliknutím na trasu nabo nebo na panelu. Jsou-li při nastavení aplikovány časové podmínky řízení, potom se na mapě zobrazí předpokládané přestávky.

Jestliže se vozidlo nachází v definovaném poloměru, ve spodní části panelu se objeví tlačítko “Vytvořit úkol”.  Když se na ně klikne, otevře se formulář “vytvořit nový úkol” pro vozidlo nejbližší počátečnímu bodu (když je poblíž více než jedno vozidlo). Pro vytvoření úkolu pro jiné vozidlo se musí v horní části obrazovky vybrat jiné vozidlo. Okno “Vytvořit nový úkol” je popsáno v následujícím oddíle. Je také možné změnit počáteční polohu zatržením zaškrtávacího políčka “Přidat k počátečnímu bodu”, což automaticky změní počáteční bod trasy za aktuální polohu vozidla.

Poznámka
Tvorba úkolu začíná na štítku “Trasování”. Kliknutím na “Vytvořit nový úkol” se uživatel vrátí zpět na štítek “Trasování”, aby se nejprve vytvořila trasa s nejbliže dostupnými vozidly.