Aplikácia “Ontrack”

Aplikácia “Ontrack” funguje v korelácii so systémom sledovania a poskytuje ďalšiu funkcionalitu. Umožňuje lepšiu komunikáciu medzi operátorom a vodičom a pridáva ďalšie funkcie. Má iba dve požiadavky:

  • Operačný systém – Android 5.0 Lollipop;
  • Pripojenie k internetu.

Funkcie aplikácie:

  • Konverzácia – umožňuje vodičovi odosielať textové správy z aplikácie do systému sledovania. Operátor môže správy čítať a odpovedať na ne prostredníctvom systému. Komunikácia v systéme je popísaná v odstavci “menu komunikácia”. Návod pre vodiča je opísaný oddiele “Komunikácia”.
  • Úlohy – táto funkcia umožňuje operátorovi vytvoriť určitý úloha pre vodiča a odoslať mu ho prostredníctvom aplikácie. Operátor môže tiež monitorovať stav úlohy z príslušného panelu. Je to popísané v oddiele “Riadenie úloh“. Návod pre vodiča je v “Inštalácia a prihlásenie do aplikácie Ontrack – Moje úlohy“.
  • Bluetooth – Umožňuje operátorovi pripojiť sa k externým zariadením (snímačom Bluetooth, bezdrôtovým zariadením FM) a zmeniť určité nastavenia. Je to dostupné iba pre aplikáciu “Ontrack – Connect”, čo je samostatná aplikácia. Táto aplikácia je dostupná k stiahnutiu v google play store.

Aplikácia “Ontrack” je opísaná v oddiely “Inštalácia a prihlásenie do aplikácie Ontrack” A je dostupná k stiahnutiu v google play store.