Ataskaitų prenumeratos

Norėdamas atidaryti ataskaitų prenumeratos skiltį, vartotojas turi paspausti ant prenumeratų skirtuko. Čia galima peržiūrėti esamas ataskaitų prenumeratas, jas redaguoti, ištrinti arba kurti naujas. Prenumeratų atveju nuolat kuriamos nustatyto tipo ataskaitos, o standartinių ataskaitų atveju sukuriama tik viena ataskaita konkrečiam laikotarpiui. Galima nustatyti, kad prenumeruotos ataskaitos būtų kuriamos skirtingais laiko intervalais ir būtų pateikiamas tam tikras pasirinkto laikotarpio informacijos kiekis. Kuriant ataskaitų prenumeratas, procesas beveik toks pat kaip ir kuriant standartines ataskaitas, tačiau šiuo atveju atsiranda periodo laukelis bei pranešimų nustatymai. Įvairių ataskaitų konfigūravimas aprašytas kituose puslapiuose, šiame puslapyje aprašomi tik ataskaitų prenumeratos nustatymai.

Norėdamas sukurti naują prenumeratą, vartotojas pirmiausia turi paspausti mygtuką „+ Nauja prenumerata“, esantį dešinėje lango pusėje, viršuje.


Prenumeratos kūrimas nuo pradžių

Jei vartotojas pasirinks prenumeratos kūrimą nuo pradžių, atsidarys naujas langas, kuris beveik identiškas naujos ataskaitos kūrimo langui. Visi prenumeratos nustatymai yra dešinėje ekrano pusėje. Galimi nustatymai:

Periodas – nustatytas informacijos, kuri bus pateikiama kiekvienoje ataskaitoje, laikotarpis; šiuo atveju yra išskleidžiamas sąrašas su laukeliu, kuriame galima įvesti skaičių. Galimi pasirinkimo variantai:

  • Dienos;
  • Savaitės;
  • Mėnesiai;

Pakartojimas – nustatoma, kaip dažnai kuriama ataskaita. Šiuo atveju taip pat yra išskleidžiamas sąrašas su laukeliu, kuriame galima įvesti skaičių (arba pasirinkti datą), priklausomai nuo parinkties. Galimos parinktys:

  • Kiekvieną (dieną);
  • Kas savaitę;
  • Tą pačią kiekvieno mėnesio dieną;
  • Pirmą mėnesio dieną.

Periodo ir pakartojimo laukeliai veikia kartu pagal šią logiką: pavyzdžiui, vartotojas nustato 7 dienų periodą ir pakartojimą kas 2 dienas. Sistema kas dvi dienas sukurs po ataskaitą, kurioje bus pateikiami 7 pastarųjų dienų duomenys nuo naujos ataskaitos sukūrimo momento. Tai reiškia, kad kai kuriose ataskaitose bus pateikiami tų pačių dienų duomenys.

Galiausiai, vartotojas gali nustatyti pranešimus el. paštu. Norėdamas tai padaryti, vartotojas turi įvesti el. pašto adresus, į kuriuos bus siunčiami pranešimai. Vienu metu galima įvesti kelis el. pašto adresus. Kiekvieną el. pašto adresą reikia atskirti kableliu, arba įvedus, paspausti „Enter“.

Jei ataskaitos nustatymai baigti, reikia spausti mygtuką ‚Sukurti“. Kiekvieno tipo ataskaitų nustatymai atskirai aprašyti tolesniuose puslapiuose.


Prenumeratos kūrimas pagal šabloną

Jei vartotojas pasirinks kurti prenumeratą pagal esamą šabloną, atsidarys šablono parinkties langas. Jame yra paieškos laukas, kuris automatiškai atsinaujina kaskart įvedus simbolį. Taip pat, šablonai gali būti filtruojami pagal ataskaitos tipą. Norint pasirinkti šabloną, vartotojas turi paspausti ant norimo šablono ir spustelėti mygtuką Atlikta.

Pastaba
Prenumeratos kūrimas pagal šabloną nebus galimas, jei nėra išsaugotų šablonų.

Atsidarys naujas prenumeratos kūrimo langas, į kurį bus perkelti visi nustatymai iš pasirinkto šablono, išskyrus periodą ir pakartojimus. Atsidariusiame lange bus rodomi keli nustatymų laukeliai. Siekiant atvaizduoti visus nustatymus, vartotojas gali paspausti Rodyti visus nustatymus.