Kelionių API

Kelionių API yra skirtas gauti objektų kelionių istorijas užduotam laiko periodui.

Užklausos struktūra:

GET /objects/{objectId}/trips?version=1&from_datetime=<..>&to_datetime=<..>&continuation_token=<..>&limit=<..>&api_key=<..> HTTP/1.1
HOST:api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

Užklausos parametrai:

ParameterTipasAprašymasAr būtinas?
objectIdTekstasIšorinio objekto identifikacinis numeris (ID)Taip
from_datetimeData ir laikasSuranda įrašus nuo nurodytos datos ir laiko. Datos ir laiko pavyzdys pagal ISO-8601 standartą: “2019-04-13T06:58:48.090Z”Taip
to_datetimeData ir laikasSuranda įrašus iki nurodytos datos ir laiko. Jei konkrečiai nenurodyta, sistema ieško įrašų iki dabartinės datos, kol nepasiektas įrašų limitas. Datos ir laiko pavyzdys pagal ISO-8601 standartą: “2019-04-13T06:58:48.090Z”Ne
continuation_tokenData ir laikasĮterpia tęstinumo simbolį bei rodo sekantį duomenų komplektą, pasiekus praeitą įrašų limitąNe
limitSveikasis skaičiusNustato įrašų limitą sistemos atsakyme (numatytoji vertė - 100 įrašų, maksimali vertė - 1000)Ne
versionTekstasAPI versijaTaip
api_keyTekstasVartotojo identifikacinis raktasTaip

Atsakymo pavyzdys:

{
	"continuation_token": "2019-05-24T06:58:48.121Z",
	"trips": [
   {
    "object_id": "ID0000",
    "trip_type":"BUSINESS",
    "trip_duration": 4781,
    "mileage": 10.56,
    "driver_ids": ["asdf321","123asdf","fdsa123"],
    "trip_start": {
     "datetime": "2019-05-24T06:58:48.121Z",
     "longitude": 11.2222,,
     "latitude": 33.444,
     "address": {
      "country": "Denmark",
      "country_code": "DK",
      "county": "",
      "region": "",
      "locality": "Herlev",
      "street": "Unnamed Road",
      "house_number": "",
      "zip": "2730"
     },
     "trip_end": {
      "datetime": "2019-05-24T06:58:48.121Z",
      "longitude": 0,
      "latitude": 0,
      "address": {
       "country": "Denmark",
       "country_code": "DK",
       "county": "",
       "region": "",
       "locality": "Herlev",
       "street": "Unnamed Road",
       "house_number": "",
       "zip": "2730"
      },
     },
	...
	]
}

Jei parametras arba API raktas įvestas neteisingai, sistema pateiks klaidos kodą, visi klaidų kodai aprašyti API skyriuje. Parametrai, kuriems duomenys nėra pateikti, nėra įtraukiami į atsakymą. Parametrai aprašyti šio skyriaus pabaigoje.

Atsakymo pavyzdys:

ParametrasTipasAprašymasMatavimo vienetai
continuation_tokenTęstinumo simbolis gaunamas, kai užklausiamas didelis įrašų kiekis ilgam laikotarpiui, kai viršijamas nustatytas įrašų limitas. Tada atsakymo gale rodomas tęstinumo simbolis, kuris naudojamas norint atvaizduoti sekantį duomenų komplektą pasirinktam laikotarpiui. Jei po simbolio nebėra daugiau duomenų, atsakymas bus tuščias
tripsMasyvasTalpina visus parametrus priklausomai nuo užklausos
object_idTekstasObjekto identifikatorius
trip_typeEnumKelionės tipas
Galimos vertės:
UNKNOWN
NONE
PRIVATE
BUSINESS
WORK
trip_durationDataKelionės trukmės
mileageSkaičiusNuvažiuotas atstumas kelionės metu
m
driver_idsMasyvasTalpykla, skirta visiems vairuotojų ID, kurie buvo priskirti transporto priemonei kelionės metu
trip_startMasyvasTalpykla, skirta kelionės pradžios parametrams
datetimeDataAparatinės įrangos sugeneruota koordinačių data ir laikas
Formatas: "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ"
Data
longitudeSkaičiusGPS koordinatė – ilgumaLaipsniai
latitudeSkaičiusGPS koordinatė – platumaLaipsniai
addressArrayTalpykla, skirta adreso parametrams
countryTekstasŠalies pavadinimas
country_codeTekstasŠalies kodas
countyTekstasValstijos pavadinimas
regionTekstasRegiono pavadinimas
localityTekstasVietovės pavadinimas
streetTekstasGatvės pavadinimas
house_numberTekstasNamo numeris
zipTekstasZIP kodas
trip_endMasyvasTalpykla, skirta kelionės pabaigos parametrams