Objektų koordinačių istorijos API v3

Pastaba
Šis API nėra įtrauktas jokiame plane. Susisiekite su savo pardavimų vadybininku norėdami įgalinti šį API.

Objektų koordinačių istorijos API yra skirtas išvesti klientų objektų istorinius duomenis (koordinates). Šis API yra identiškas Objektų koordinačių istorijos API v2, tačiau turi daug daugiau parametrų. Objektų koordinačių istorijos API turi du galutinius taškus, todėl yra du skirtingi užklausų tipai.

 1. Pirmasis užklausos tipas yra vienam objektui su konkrečia data ir laiku. Rodomi tik duomenys, įrašyti nurodytu laiku.
 2. Antrojo istorijos API galinio taško atveju rodomi nurodyto laikotarpio duomenys. Kiekvienas duomenų komplektas turi nurodytą laikotarpį, kurį galima naudoti siunčiant pirmojo tipo istorijos API užklausą.

Užklausa konkrečiai datai ir laikui

Užklausos struktūra:

GET /objects/{objectId}/coordinates/{datetime}?version=3&api_key=<..>&include_geozones=<…>&include_nearest_geozone=<…> HTTP/1.1
Host: api.fm-track.com
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Užklausos parametrai:

ParametrasTipasAprašymasAr būtinas?
object_idTekstasIšorinio objekto identifikacinis numeris (ID)Taip
datetimeData ir laikasUžklaustas konkrečios datos ir laiko įrašas. Datos ir laiko pavyzdys pagal ISO-8601 standartą: “2019-04-13T06:58:48.090Z”Taip
versionTekstasAPI versijaTaip
api_keyTekstasVartotojo identifikacinis raktasTaip
include_geozonesLoginė reikšmėJei true, bus grąžinama geozonų informacijaNe
include_nearest_geozoneLoginė reikšmėJei true, bus grąžinama informacija apie artimiausią geozonąNe

Atsakymo pavyzdys:

{
  "object_id":"abc123",
  "datetime":"2019-02-11T02:00:00.000Z",
  "ignition_status":"OFF",
  "position":{
    "altitude" : 0,
    "direction" : 0,
    "latitude" : 0,
    "longitude" : 0,
    "satellites_count" : 0,
    "speed" : 0
  },
  "address": {
    "country": "Poland",
    "country_code": "PL",
    "county": "Województwo dolnośląskie",
    "region": "",
    "locality": "",
    "street": "E67",
    "house_number": "",
    "zip": "55"
  },
  "inputs":{
    "other":{
      "virtual_gps_odometer":0.0000,
      "country_code_geonames":91
    },
    "device_inputs":{
      "virtual_odometer":5.00,
      "digital_input_4":false,
      "driver_1_state":"DRIVE",
      "input_trigger":0,
      "tco_first_driver_state":"DRIVE",
      "priority":"LOW",
      ....,
      "hdop":"0.0"
    },
    "calculated_inputs":{
      "din4_working_time":0.00,
      "custom_input_3":0.00,
      "custom_input_6":0.00,
      "temperature":0.00,
      "custom_input_1":0.00,
      ....,
      "custom_input_2":0.00,
      "mileage":5000.00
    }
  },
 "geozone_ids": ["0d5d7bc2","0d5d7bc2"],
"nearest_geozone":{
  "id":"fde96c01",
  "distance":150
}
}

Jei parametras arba API raktas įvestas neteisingai, sistema pateiks klaidos kodą, visi klaidų kodai aprašyti API skyriuje. Parametrai, kuriems duomenys nėra pateikti, nėra įtraukiami į atsakymą. Parametrai aprašyti šio skyriaus pabaigoje.

Užklausa konkrečiam laikotarpiui

Užklausos struktūra:

GET/objects/{objectId}/coordinates?version=3&from_datetime=<..>&to_datetime=<..>&continuation_token=<..>&limit=<..>&api_key=<..>&include_geozones=<…>&include_nearest_geozone=<…> HTTP/1.1
Host: api.fm-track.com
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Užklausos parametrai:

ParameterTipasAprašymasAr būtinas?
objectIdTekstasIšorinio objekto identifikacinis numeris (ID)Taip
from_datetimeData ir laikasSuranda įrašus nuo nurodytos datos ir laiko. Datos ir laiko pavyzdys pagal ISO-8601 standartą: “2019-04-13T06:58:48.090Z”Taip
to_datetimeData ir laikasSuranda įrašus iki nurodytos datos ir laiko. Jei konkrečiai nenurodyta, sistema ieško įrašų iki dabartinės datos, kol nepasiektas įrašų limitas. Datos ir laiko pavyzdys pagal ISO-8601 standartą: “2019-04-13T06:58:48.090Z”Ne
continuation_tokenData ir laikasĮterpia tęstinumo simbolį bei rodo sekantį duomenų komplektą, pasiekus praeitą įrašų limitąNe
limitSveikasis skaičiusNustato įrašų limitą sistemos atsakyme (numatytoji vertė - 100 įrašų, maksimali vertė - 1000)Ne
versionTekstasAPI versijaTaip
api_keyTekstasVartotojo identifikacinis raktasTaip
include_geozonesLoginė reikšmėJei true, bus grąžinama geozonų informacijaNe
include_nearest_geozone Loginė reikšmėJei true, bus grąžinama informacija apie artimiausią geozoną Ne

Atsakymo pavyzdys:

{
 "continuation_token": "2017-04-13T06:58:48.121Z",
 "items": [
{
 
  "object_id":"abc123",
  "datetime":"2019-02-11T02:00:00.000Z",
  "ignition_status":"OFF",
  "business_or_private":"BUSINESS",
  "position":{
    "altitude" : 0,
    "direction" : 0,
    "latitude" : 0,
    "longitude" : 0,
    "satellites_count" : 0,
    "speed" : 0
  },
  "address": {
    "country": "Poland",
    "country_code": "PL",
    "county": "Województwo dolnośląskie",
    "region": "",
    "locality": "",
    "street": "E67",
    "house_number": "",
    "zip": "55"
  },
  "inputs":{
    "other":{
      "virtual_gps_odometer":0.0000,
      "country_code_geonames":91
    },
    "device_inputs":{
      "virtual_odometer":5.00,
      "digital_input_4":false,
      "driver_1_state":"DRIVE",
      "input_trigger":0,
      "tco_first_driver_state":"DRIVE",
      "priority":"LOW",
      ....,
 
      "hdop":"0.0"
    },
    "calculated_inputs":{
      "din4_working_time":0.00,
      "custom_input_3":0.00,
      "custom_input_6":0.00,
      "temperature":0.00,
      "custom_input_1":0.00,
      ....,
      "custom_input_2":0.00,
      "mileage":5000.00
    }
  },
 "geozone_ids": ["0d5d7bc2","0d5d7bc2"],
"nearest_geozone":{
  "id":"fde96c01",
  "distance":150
}
},
.....
 ]
}

Jei parametras arba API raktas įvestas neteisingai, sistema pateiks klaidos kodą, visi klaidų kodai aprašyti API skyriuje. Parametrai, kuriems duomenys nėra pateikti, nėra įtraukiami į atsakymą. Parametrai aprašyti šio skyriaus pabaigoje.

Atsakymo parametrai

ParametrasTipasMasyvasAprašymasMatavimo vienetai
itemsMasyvasTalpina visus parametrus, priklausomai nuo užklausos
object_idTekstasObjekto identifikatoriusTekstas
datetimeDataAparatinės įrangos sugeneruota koordinačių data ir laikas
Format: "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ"
Data ir laikas
ignition_statusEnumNurodo, ar objekto degimas įjungtas:
"ON" – degimas įjungtas
"OFF" – degimas išjungtas
"UNKNOWN" – nėra duomenų apie degimą
trip_typeEnumMaršruto tipas
Galimos vertės:
UNKNOWN – nėra duomenų apie maršrutą
NONE – nėra maršruto tipo
PRIVATE – privatus maršrutas
BUSINESS – verslo maršrutas
WORK – darbo maršrutas
otherMasyvasTalpykla, skirta kitiems sistemos parametrams
country_code_geonamesSkaičiusotherŠalies kodo numeris
virtual_gps_odometerSkaičiusotherVirtuali odometro vertėkm
calculated_inputsSkaičiuscalculated_inputsTalpykla, skirta apskaičiuotiems išvestiniams parametrams sistemoje, nustatytiems pagal konfigūraciją.
fuel_consumptionSkaičiuscalculated_inputsKuro sąnaudosl
fuel_levelSkaičiuscalculated_inputsFuel levell
mileageSkaičiuscalculated_inputsKuro lygiskm
rpmSkaičiuscalculated_inputsVariklio apsisukimų dažnisaps/min
temperatureSkaičiuscalculated_inputsTemperatūra°C
custom_input_1Skaičiuscalculated_inputsPasirenkamoji įvestis 1
custom_input_2Skaičiuscalculated_inputsPasirenkamoji įvestis 2
custom_input_3Skaičiuscalculated_inputsPasirenkamoji įvestis 3
custom_input_4Skaičiuscalculated_inputsPasirenkamoji įvestis 4
custom_input_5Skaičiuscalculated_inputsPasirenkamoji įvestis 5
custom_input_6Skaičiuscalculated_inputsPasirenkamoji įvestis 6
custom_input_7Skaičiuscalculated_inputsPasirenkamoji įvestis 7
custom_input_8Skaičiuscalculated_inputsPasirenkamoji įvestis 8
din1_working_timeSkaičiuscalculated_inputsDIN1 veikimo laikas
din2_working_timeSkaičiuscalculated_inputsDIN2 veikimo laikas
din3_working_timeSkaičiuscalculated_inputsDIN3 veikimo laikas
din4_working_timeSkaičiuscalculated_inputsDIN4 veikimo laikas
weightSkaičiuscalculated_inputsSvoriskg
device_inputsMasyvasdevice_inputsTalpykla, skirta parametrams iš aparatinės įrangos
x_axisSkaičiusdevice_inputsAkselerometro X ašisG
y_axisSkaičiusdevice_inputsAkselerometro Y ašisG
z_axisSkaičiusdevice_inputsAkselerometro Z ašisG
g_peak_xSkaičiusdevice_inputsG vertės pikas X ašyjeG
g_peak_ySkaičiusdevice_inputsG vertės pikas Y ašyjeG
g_peak_zSkaičiusdevice_inputsG vertės pikas Z ašyjeG
x_axis_tilt_angleSkaičiusdevice_inputsX ašies pasvirimo kampasLaipsniai
y_axis_tilt_angleSkaičiusdevice_inputsY ašies pasvirimo kampasLaipsniai
z_axis_tilt_angleSkaičiusdevice_inputsZ ašies pasvirimo kampasLaipsniai
canbus_distanceSkaičiusdevice_inputsCAN aukštos skyros visas transporto priemonės atstumaskm
canbus_engine_coolant_temperatureSkaičiusdevice_inputsCAN variklio aušinimo skysčio temperatūra°C
canbus_fuel_rateSkaičiusdevice_inputsCAN kuro sąnaudosl/h
engine_rpmSkaičiusdevice_inputsCAN variklio sukimosi greitisaps/min
engine_hoursSkaičiusdevice_inputsCAN variklio valandosh
service_distSkaičiusdevice_inputsCAN nuvažiuotas atstumas po serviso aptarnavimokm
pedal_posSkaičiusdevice_inputsCAN akceleratoriaus pedalo pozicija%
fuel_level_canSkaičiusdevice_inputsCAN kuro lygis%
fuel_usedSkaičiusdevice_inputsCAN visas variklio sunaudotas kurasl
speed_wheelSkaičiusdevice_inputsCAN ratų sūkimosi greitiskm/h
speed_tachoSkaičiusdevice_inputsCAN transporto priemonės tachografo greitiskm/h
tacho_statusEnumdevice_inputsCAN tachografo būsena
Galimos vertės:
NORMAL_PERFORMANCE
PERFORMANCE_ANALYSIS
overspeeding_eventsEnumdevice_inputsCAN tachografo greičio viršijimas
Galimos vertės:
NO_OVERSPEED
OVERSPEED
axle_countSkaičiusdevice_inputsCAN ašies padėtis
canbus_brake_switchEnumdevice_inputsCAN stabdžių pedalo padėtis
Galimos vertes:
RELEASED
PRESSED
canbus_clutch_switchEnumdevice_inputsCAN sankabos pedalo padėtis
Galimos vertės:
RELEASED
PRESSED
canbus_pto_stateEnumdevice_inputsCAN PTO būsena
Galimos vertės:
OFF_DISABLED
SET
NOT_AVAILABLE
canbus_cruise_control_stateEnumdevice_inputsCAN autopiloto būsena
Galimos vertės:
OFF
ON
canbus_request_supportedEnumdevice_inputsCAN užklausų palaikymas
Galimos vertės:
NOT_SUPPORTED
SUPPORTED
RESERVED
DO_NOT_CARE
canbus_diagnostics_supportedEnumdevice_inputsCAN diagnostikos palaikymas
Galimos vertės:
NOT_SUPPORTED
SUPPORTED
RESERVED
DO_NOT_CARE
canbus_vehicle_motionEnumdevice_inputsCAN transporto priemonės tachografo veikimas
Galimos vertės:
NOT_DETECTED
DETECTED
canbus_driver_1_timeEnumdevice_inputsCAN tachografo pirmojo vairuotojo būsena
Galimos vertės:
NORMAL
15_MIN_BEFORE_4,5H
4,5H_REACHED
15_MIN_BEFORE_9H
9H_REACHED
15_MIN_BEFORE_16H
16H_REACHED
ERROR
NOT_AVAILABLE
canbus_driver_1_cardEnumdevice_inputsCAN tachografo pirmojo vairuotojo kortelė
Galimos vertės:
CARD_NOT_PRESENT
CARD_PRESENT
ERROR
NOT_AVAILABLE
canbus_driver_2_timeEnumdevice_inputsCAN tachografo pirmojo vairuotojo būsena
Galimos vertės:
NORMAL
15_MIN_BEFORE_4,5H
4,5H_REACHED
15_MIN_BEFORE_9H
9H_REACHED
15_MIN_BEFORE_16H
16H_REACHED
ERROR
NOT_AVAILABLE
canbus_driver_2_cardEnumdevice_inputsCAN tachografo antrojo vairuotojo kortelė
Galimos vertės:
CARD_NOT_PRESENT
CARD_PRESENT
ERROR
NOT_AVAILABLE
canbus_engine_plcsSkaičiusdevice_inputsCAN variklio apkrova esamam greičiui
%
canbus_tire_locationSkaičiusdevice_inputsCAN padangų padėtis
canbus_system_eventEnumdevice_inputsCAN tachografo įvykiai
Galimos vertės:
NO_TACHO_EVENT
TACHO_EVENT
canbus_handling_informationEnumdevice_inputsCAN tachografo tvarkymo informacija
Galimos vertės:
NO_HANDLING_INFORMATION
HANDLING_INFORMATION
canbus_direction_indicatorEnumdevice_inputsCAN tachografo krypties indikacija
Galimos vertės:
FORWARD
REVERSE
canbus_ambient_air_temperatureSkaičiusdevice_inputsCAN aplinkos oro temperatūra°C
canbus_fuel_economySkaičiusdevice_inputsCAN momentinės degalų sąnaudoskm/l
canbus_ptoEnumdevice_inputsCAN veikia nors vienas PTO
Galimos vertės:
NO_PTO_DRIVER
AT_LEAST_ONE_PTO_DRIVER
ERROR
NOT_AVAILABLE
canbus_hrfcSkaičiusdevice_inputsCAN aukštos skyros visas variklio kuro sunaudojimasl
vehicle_idTekstasdevice_inputsCAN transporto priemonės identifikacinis kodas
first_driver_idTekstasdevice_inputsCAN pirmojo vairuotojo identifikacinis kodas
second_driver_idTekstasdevice_inputsCAN antrojo vairuotojo identifikacinis kodas
canbus_driver_1_stateEnumdevice_inputsCAN tachografo pirmojo vairuotojo būsena
Galimos vertės:
REST
DRIVER_AVAILABLE
WORK
DRIVE
ERROR
NOT_AVAILABLE
canbus_driver_2_stateEnumdevice_inputsCAN tachografo antrojo vairuotojo būsena
Galimos vertės:
REST
DRIVER_AVAILABLE
WORK
DRIVE
ERROR
NOT_AVAILABLE
canbus_axle_weight_1Skaičiusdevice_inputsCAN ašies 1 svoriskg
canbus_axle_weight_2Skaičiusdevice_inputsCAN ašies 2 svoriskg
canbus_axle_weight_3Skaičiusdevice_inputsCAN ašies 3 svoriskg
canbus_axle_weight_4Skaičiusdevice_inputsCAN ašies 4 svoriskg
canbus_axle_weight_5Skaičiusdevice_inputsCAN ašies 5 svoriskg
fuel_level_can_lSkaičiusdevice_inputsCAN kurlo lygis litraisl
fuel_used_diffSkaičiusdevice_inputsCAN kuro sunaudojimo pokytisl
canbus_parking_brake_switchEnumdevice_inputsCAN parkavimo stabdžio padėtis
Galimos vertės:
OFF
ON
canbus_battery_powerSkaičiusdevice_inputsCAN akumuliatoriaus galia%
canbus_distance_until_rechargeSkaičiusdevice_inputsCAN atstumas iki pilno įkrovimokm
canbus_battery_chargingEnumdevice_inputsCAN akumuliatoriaus krovimo būsena
Galimos vertės:
NO_CHARGING
CHARGING
lcv_hoodEnumdevice_inputsLCV variklio dangčio būsena
Galimos vertės:
CLOSE
OPEN
lcv_driver_doorsEnumdevice_inputsLCV vairuotojo durelių būsena
Galimos vertės:
CLOSE
OPEN
lcv_passenger_doorsEnumdevice_inputsLCV keleivio durelių būsena
Galimos vertės:
CLOSE
OPEN
lcv_left_back_doorsEnumdevice_inputsLCV galinių kairiųjų durelių būsena
Galimos vertės:
CLOSE
OPEN
lcv_right_back_doorsEnumdevice_inputsLCV galinių dešiniųjų durelių būsena
Galimos vertės:
OPEN
lcv_trunkEnumdevice_inputsLCV bagažinės būsena
Galimos vertės:
CLOSE
OPEN
canbus_hours_to_serviceSkaičiusdevice_inputsCAN valandos iki serviso aptarnavimoh
can_interface_configuration_can1_interfaceEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN1 konfigūracija
Galimos vertės:
NONE
FMS
LCV
OBD
TACHO
MOBILEYE
TRAILERS
DXP
can_interface_configuration_can2_interfaceEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN2 konfigūracija
Galimos vertės:
NONE
FMS
LCV
OBD
TACHO
MOBILEYE
TRAILERS
DXP
can_interface_configuration_can1_statusEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN3 konfigūracija
Galimos vertės:
INACTIVE
ACTIVE
can_interface_configuration_can1_modeEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN4 konfigūracija
Galimos vertės:
SILENT
ACTIVE
can_interface_configuration_can1_auto_baud_rateEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN1 konfigūracijos automatinė sparta
Galimos vertės:
OFF
ON
can_interface_configuration_can1_ff_filters_statusEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN1 konfigūracijos filtrų būsena
Galimos vertės:
OFF
ON
can_interface_configuration_can2_statusEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN2 konfigūracijos būsena
Galimos vertės:
INACTIVE
ACTIVE
can_interface_configuration_can2_modeEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN2 konfigūracijos režimas
Galimos vertės:
SILENT
ACTIVE
can_interface_configuration_can2_auto_baud_rateEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN2 konfigūracijos automatinė sparta
Galimos vertės:
OFF
ON
can_interface_configuration_can2_ff_filters_statusEnumdevice_inputsCAN sąsajos CAN2 konfigūracijos filtrų būsena
Galimos vertės:
OFF
ON
canbus_electric_motor_temperatureSkaičiusdevice_inputsCAN elektrinio variklio temperatūra°C
can_lcv_configuration_can2_subgroupSkaičiusdevice_inputsCAN LCV konfigūracija CAN2 pogrūpyje
can_lcv_configuration_can1_subgroupSkaičiusdevice_inputsCAN LCV konfigūracija CAN1 pogrūpyje
can_lcv_configuration_can2_groupEnumdevice_inputsCAN LCV konfigūracija CAN2 grupėje
Galimos vertės:
VAG
MERCEDES
CITROEN
FORD
FIAT
OPEL
RENAULT
TOYOTA
TRACTOR
TRUCK
HYUNDAI
LEXUS
VOLVO
BMW
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
CHRYSLER
ISUZU
SSANGYONG
MAZDA
KOMATSU
RANGEROVER
CLAAS
SAAB
LANDROVER
PORSCHE
KIA
JAGUAR
INFINITI
LINDE
HITACHI
SUZUKI
can_lcv_configuration_can1_groupEnumdevice_inputsCAN LCV konfigūracija CAN1 grupėje
Galimos vertės:
VAG
MERCEDES
CITROEN
FORD
FIAT
OPEL
RENAULT
TOYOTA
TRACTOR
TRUCK
HYUNDAI
LEXUS
VOLVO
BMW
NISSAN
HONDA
MITSUBISHI
SUBARU
CHRYSLER
ISUZU
SSANGYONG
MAZDA
KOMATSU
RANGEROVER
CLAAS
SAAB
LANDROVER
PORSCHE
KIA
JAGUAR
INFINITI
LINDE
HITACHI
SUZUKI
can_ignitionEnumdevice_inputsCAN degimas
Galimos vertės:
OFF
ON
can_lcv_window_state_front_leftSkaičiusdevice_inputsCAN LCV priekinio kairiojo lango būsena
can_lcv_window_state_front_rightSkaičiusdevice_inputsCAN LCV priekinio dešiniojo lango būsena
can_lcv_window_state_back_leftSkaičiusdevice_inputsCAN LCV galinio kairiojo lango būsena
can_lcv_window_state_back_rightSkaičiusdevice_inputsCAN LCV galinio dešiniojo lango būsena
can_lcv_window_state_sunroofSkaičiusdevice_inputsCAN LCV stoglangio būsena
can_fuel_level_millilitersSkaičiusdevice_inputsCAN kuro lygis mililitraisml
can_door_lock_stateEnumdevice_inputsCAN durelių užrakinimo būsena
Galimos vertės:
UNLOCKED
LOCKED
NOT_AVAILABLE
gsm_signal_strengthSkaičiusdevice_inputsGSM signalo stiprumas
operatorSkaičiusdevice_inputsGSM operatorius
gps_speedSkaičiusdevice_inputsGPS greitiskm/h
gsm_umts_signal_strengthSkaičiusdevice_inputsGSM/UMTS signalų stiprumas
gsm_umts_operatorSkaičiusdevice_inputsGSM/UMTS operatorius
umts_enabledEnumdevice_inputsUMTS būsena
Galimos vertės:
DISABLED
ENABLED
gnss_antennaEnumdevice_inputsGNSS antenos būsena
Galimos vertės:
DISABLED
ENABLED
UNKNOWN
gsm_umts_jammingEnumdevice_inputsGSM/UMTS triukšmo būsena
Galimos vertės:
JAMMING_NOT_DETECTED
JAMMING_DETECTED
gprs_errorsSkaičiusdevice_inputsGPRS klaidos
gprs_statusEnumdevice_inputsGPRS būsena
Galimos vertės:
DISCONNECTED
CONNECTED
gps_altitudeSkaičiusdevice_inputsGPS aukštism
dout1_statusEnumdevice_inputsDOUT1 būsena
Galimos vertės:
ACTIVE
INACTIVE
dout2_statusEnumdevice_inputsDOUT2 būsena
Galimos vertės:
ACTIVE
INACTIVE
dxp_battery_battery_voltageSkaičiusdevice_inputsDXP baterijos įtampaV
dxp_battery_nominal_capacity_usedSkaičiusdevice_inputsDXP baterijos nominalios talpos sunaudojimiasA
dxp_battery_charging_counterSkaičiusdevice_inputsDXP baterijos krovimo skaitiklis
dxp_battery_state_of_chargeSkaičiusdevice_inputsDXP baterijos krovimo būsena%
dxp_battery_charging_currentSkaičiusdevice_inputsDXP baterijos krovimo srovėA
dxp_battery_battery_currentSkaičiusdevice_inputsDXP baterijos srovėA
dxp_battery_battery_tempSkaičiusdevice_inputsDXP baterijos temperatūra°C
dxp_battery_charger_stop_reasonSkaičiusdevice_inputsDXP priežastis dėl kurios baterija nustojo krautis
dxp_switches_switch1Enumdevice_inputsDXP jungiklio 1 vertė
Galimos vertės:
OFF
ON
dxp_switches_switch2Enumdevice_inputsDXP jungiklio 2 vertė
Galimos vertės:
OFF
ON
dxp_switches_switch3Enumdevice_inputsDXP jungiklio 3 vertė
Galimos vertės:
OFF
ON
dxp_switches_switch4Enumdevice_inputsDXP jungiklio 4 vertė
Galimos vertės:
OFF
ON
dxp_switches_switch5Enumdevice_inputsDXP jungiklio 5 vertė
Galimos vertės:
OFF
ON
dxp_switches_switch6Enumdevice_inputsDXP jungiklio 6 vertė
Galimos vertės:
OFF
ON
dxp_switches_switch7Enumdevice_inputsDXP jungiklio 7 vertė
Galimos vertės:
OFF
ON
dxp_switches_switch8Enumdevice_inputsDXP jungiklio 8 vertė
Galimos vertės:
OFF
ON
dxp_switches_parameters_setSkaičiusdevice_inputsDXP nustatytų jungiklio parametrų skaičius
dxp_other_parameters_chassis_number_nrSkaičiusdevice_inputsDXP važiuoklių skaičius
dxp_other_parameters_servie_odometerSkaičiusdevice_inputsDXP serviso odometras
dxp_other_parameters_vcl_versionSkaičiusdevice_inputsDXP VCL versija
dxp_other_parameters_parameter_blk_versionSkaičiusdevice_inputsDXP BLK parametro versija
dxp_faults1_status1_faults_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP būsenos 1 klaidos kodai
dxp_faults1_status2_faults_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP būsenos 2 klaidos kodai
dxp_faults1_status3_faults_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP būsenos 3 klaidos kodai
dxp_faults1_status4_faults_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP būsenos 4 klaidos kodai
dxp_faults1_status5_faults_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP būsenos 5 klaidos kodai
dxp_faults1_status6_faults_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP būsenos 6 klaidos kodai
dxp_faults1_status7_faults_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP būsenos 7 klaidos kodai
dxp_faults1_status8_faults_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP būsenos 8 klaidos kodai
dxp_faults2_user_fault_1_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP vartotojo klaidos 1 kodai
dxp_faults2_user_fault_2_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP vartotojo klaidos 2 kodai
dxp_faults2_user_fault_2_history_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP vartotojo klaidos 1 istoriniai kodai
dxp_faults2_user_fault_1_history_error_codesSkaičiusdevice_inputsDXP vartotojo klaidos 2 istoriniai kodai
dxp_faults2_kyb_hist_fault_codesSkaičiusdevice_inputsDXP KYB istoriniai klaidų kodai
dxp_charger_statusSkaičiusdevice_inputsDXP krovimo būsena
ecodrive_maximum_speedSkaičiusdevice_inputsEco-Drive maksimalus greitiskm/h
ecodrive_overspeedSkaičiusdevice_inputsEco-Drive greičio viršijimo laikmatiss
ecodrive_rpm_on_redSkaičiusdevice_inputsEco-Drive laikmatis, esant variklio sūkiams raudonoje juostojes
ecodrive_maximum_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive maiksmalus apsisisukimų per minutę skaičiusaps/min
ecodrive_braking_eventsSkaičiusdevice_inputsEco-Drive stabdymo įvykių skaičiuoklis
ecodrive_harsh_accelerationSkaičiusdevice_inputsEco-Drive šiurkštaus greitėjimo įvykių skaičiuoklis
ecodrive_idling_timeSkaičiusdevice_inputsEco-Drive prastovos laikmatiss
ecodrive_engine_onSkaičiusdevice_inputsEco-Drive įjungto variklio laikmatiss
ecodrive_time_cruise_control_could_be_onSkaičiusdevice_inputsEco-Drive laikas, kai autopilotas gali būti įjungtas
s
ecodrive_time_cruise_control_was_on_when_it_could_be_onSkaičiusdevice_inputsEco-Drive laikas, kai autopilotas buvo įjungtas, kai galėjo būti įjungtas
s
ecodrive_extreme_braking_countSkaičiusdevice_inputsEco-Drive ekstremalaus stabdymo įvykių skaičiuoklis
ecodrive_harsh_braking_countSkaičiusdevice_inputsEco-Drive šiukštaus stabdymo įvykių skaičiuoklis
ecodrive_mileage_in_rpm_green_zoneSkaičiusdevice_inputsEco-Drive rida, kai variklio sūkiai žalioje juostojem
ecodrive_mileage_when_speed_is_below_overspeedSkaičiusdevice_inputsEco-Drive rida, kai greitis yra žemiau viršijančio greičio žymosm
ecodrive_mileage_when_cruise_control_could_be_onSkaičiusdevice_inputsEco-Drive rida, kai autopilotas galėjo būti įjungtasm
ecodrive_mileage_when_cruise_control_was_on_when_it_could_be_onSkaičiusdevice_inputsEco-Drive rida, kai autopilotas buvo įjungtas, kai galėjo būti įjungtasm
ecodrive_cornering_counterSkaičiusdevice_inputsEco-Drive posūkių skaičiuoklis
ecodrive_stops_counterSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sustojimų skaičiuoklis
ecodrive_fuel_used_at_stopsSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sunaudotas kuras prastovos metul
ecodrive_mileage_while_free_rollingSkaičiusdevice_inputsEco-Drive laisvosios eigos ridam
ecodrive_mileage_while_engine_overloadedSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, esant perkrautam varikliuim
ecodrive_fuel_used_while_engine_overloadedSkaičiusdevice_inputsEco-Drive perkrauto variklio sunaudotas kurasl
ecodrive_mileage_while_overspeedingSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, kai buvo viršytas greitism
ecodrive_fuel_used_while_overspeedingSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sunaudotas kuras, kai buvo viršytas greitisl
ecodrive_mileage_when_cruise_control_was_onSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, kai autopilotas buvo įjungtasm
ecodrive_fuel_used_when_when_cruise_control_was_onSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sunaudotas kuras, kai autopilotas buvo įjungtasl
ecodrive_mileage_in_highest_gearSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, esant aukščiausiai pavaraim
ecodrive_fuel_used_in_highest_gearSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sunaudotas kuras, esant aukčiausiai pavarail
ecodrive_mileage_in_range_1_900_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, kai sūkių per minutę intervalas yra 1 (<900 RPM)m
ecodrive_fuel_used_in_range_1_900_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sunaudotas kuras, kai sūkių per minutę intervalas yra 1 (<900 RPM)l
ecodrive_mileage_in_range_900_1300_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, kai sūkių per minutę intervalas yra 2 (900-1300 RPM)m
ecodrive_fuel_used_in_range_900_1300_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sunaudotas kuras, kai sūkių per minutę intervalas yra 2 (900-1300 RPM)l
ecodrive_mileage_in_range_1300_1500_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, kai sūkių per minutę intervalas yra 3 (1300-1500 RPM)m
ecodrive_fuel_used_in_range_1300_1500_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sunaudotas kuras, kai sūkių per minutę intervalas yra 3 (1300-1500 RPM)l
ecodrive_mileage_in_range_1500_2300_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, kai sūkių per minutę intervalas yra 4 (1500-2300 RPM)m
ecodrive_fuel_used_in_range_1500_2300_rpmSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sunaudotas kuras, kai sūkių per minutę intervalas yra 4 (1500-2300 RPM)l
ecodrive_idling_stateEnumdevice_inputsEco-Drive prastovos būsena.
Galimos vertės:
NO_IDLING
IDLING
ecodrive_braking_valueSkaičiusdevice_inputsEco-Drive stabdymo vertėm/s^2
ecodrive_acceleration_valueSkaičiusdevice_inputsEco-Drive akceleratoriaus vertėm/s^2
ecodrive_cornering_valueSkaičiusdevice_inputsEco-Drive posūkio vertėm/s^2
eco_rpm_in_red_band_distanceSkaičiusdevice_inputsEco-Drive atstumas, kai variklio sūkiai per minutę yra raudonoje juostoje
m
eco_engine_braking_distanceSkaičiusdevice_inputsEco-Drive variklio stabdymo atstumasm
eco_braking_distanceSkaičiusdevice_inputsEco-Drive stabdymo atstumasm
eco_braking_durationSkaičiusdevice_inputsEco-Drive stabdymo laikass
eco_retarder_durationSkaičiusdevice_inputsEco-Drive lėtintuvo veikimo laikass
eco_stops_counterSkaičiusdevice_inputsEco-Drive sustojimų skaičiuoklis
thermoking_air_return_tempSkaičiusdevice_inputsThermoKing sugrįžtančio oro temperatūra°C
thermoking_alarmsSkaičiusdevice_inputsThermoKing įspėjimo kodas
thermoking_set_pointSkaičiusdevice_inputsThermoKing temperatūros atskaitos taškas°C
thermoking_fuel_levelSkaičiusdevice_inputsThermoKing kuro lygis%
thermoking_battery_voltageSkaičiusdevice_inputsThermoKing baterijos įtampaV
thermoking_total_electric_hoursSkaičiusdevice_inputsThermoKing viso elektrinių valandųh
thermoking_vehicle_hoursSkaičiusdevice_inputsThermoKing viso transporto priemonės valandųh
thermoking_total_engine_hoursSkaičiusdevice_inputsThermoKing viso variklio valandųh
thermoking_alarm_typeEnumdevice_inputsThermoKing įspėjimų tipai
Galimos vertės:
NO_ALARM
LOG_STORED_OR_ROUTINE_MAINTENANCE
LOW_FUEL
MAINTENANCE_PAST_DUE
RESERVED
IMMEDIATE_ATTENTION_REQUIRED
SHUTDOWN_OR_CATASTROPHIC_SYSTEM_FAILURE
thermoking_discharge_temperatureSkaičiusdevice_inputsThermoKing iškrovimo oro temperatūra
°C
thermoking_evaporator_coil_temperatureSkaičiusdevice_inputsThermoKing garintuvo ritės temperatūra°C
thermoking_operating_modeEnumdevice_inputsThermoKing veikimo režimas
Galimos vertės:
POWER_OFF_OR_UNKNOWN
COOLING
HEATING
DEFROST
NULL
PRETRIP
SLEEP
RESERVED
thermoking_cycle_modeEnumdevice_inputsThermoKing ciklo režimas
Galimos vertės:
CYCLE_SENTRY_MODE
CONTINUOUS_MODE
START_STOP_MODE
thermoking_high_speed_statusLoginė reikšmėdevice_inputsThermoKing didelio greičio būsena
thermoking_door_statusEnumdevice_inputsThermoKing durelių būsena
Galimos vertės:
CLOSED
OPEN
thermoking_diesel_electric_statusEnumdevice_inputsThermoKing dyzelino/elektros būsena
Galimos vertės:
DIESEL_MODE
ELECTRIC_MODE
tk_touchprint_input_1Skaičiusdevice_inputsTK Touchprint įvestis 1°C
tk_touchprint_input_2Skaičiusdevice_inputsTK Touchprint įvestis 2°C
tk_touchprint_input_3Skaičiusdevice_inputsTK Touchprint įvestis 3°C
tk_touchprint_input_4Skaičiusdevice_inputsTK Touchprint įvestis 4°C
tk_touchprint_input_5Skaičiusdevice_inputsTK Touchprint įvestis 5°C
tk_touchprint_input_6Skaičiusdevice_inputsTK Touchprint įvestis 6°C
tk_temperature_sensor1Skaičiusdevice_inputsTK temperatūros jutiklis 1°C
tk_temperature_sensor2Skaičiusdevice_inputsTK temperatūros jutiklis 2°C
tk_temperature_sensor3Skaičiusdevice_inputsTK temperatūros jutiklis 3°C
tk_temperature_sensor4Skaičiusdevice_inputsTK temperatūros jutiklis 4°C
tk_temperature_sensor5Skaičiusdevice_inputsTK temperatūros jutiklis 5°C
tk_temperature_sensor6Skaičiusdevice_inputsTK temperatūros jutiklisr 6°C
fuel_counterSkaičiusdevice_inputsKuro skaitiklis 1
digital_fuel_sensor_a1Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A1
fuel_counter_2Skaičiusdevice_inputsKuro skaitiklis 2
digital_fuel_sensor_b1Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis B1
digital_fuel_sensor_a2Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A2
digital_fuel_sensor_a3Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A3
digital_fuel_sensor_a4Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A4
digital_fuel_sensor_a5Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A5
digital_fuel_sensor_a6Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A6
digital_fuel_sensor_a7Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A7
digital_fuel_sensor_a8Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A8
digital_fuel_sensor_a9Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A9
digital_fuel_sensor_a10Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A10
digital_fuel_sensorc1_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C1 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc2_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C2 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc3_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C3 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc4_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C4 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc5_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C5 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc6_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C6 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc7_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C7 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc8_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C8 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc9_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C9 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc10_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninio kuro jutiklio C10 temperatūra°C
digital_fuel_sensorc1Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C1
digital_fuel_sensorc2Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C2
digital_fuel_sensorc3Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C3
digital_fuel_sensorc4Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C4
digital_fuel_sensorc5Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C5
digital_fuel_sensorc6Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C6
digital_fuel_sensorc7Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C7
digital_fuel_sensorc8Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C8
digital_fuel_sensorc9Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C9
digital_fuel_sensorc10Skaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis C10
digital_fuel_sensora1_temperatureSkaičiusdevice_inputsSkaitmeninis kuro jutiklis A1 temperatūra°C
fuel_level_sensorb1_temperatureSkaičiusdevice_inputsKuro lygio jutiklio B1 temperatūra°C
bt_humidity_sensor_0Skaičiusdevice_inputsBT drėgmės jutiklis 0%
bt_humidity_sensor_1Skaičiusdevice_inputsBT drėgmės jutiklis 1%
bt_humidity_sensor_2Skaičiusdevice_inputsBT drėgmės jutiklis 2%
bt_humidity_sensor_3Skaičiusdevice_inputsBT drėgmės jutiklis 3%
bt_humidity_sensor_4Skaičiusdevice_inputsBT drėgmės jutiklis 4%
ibuttonTekstasdevice_inputsiButton vairuotojo ID
rfid_aTekstasdevice_inputsRFID kortelės prievadas A
rfid_bTekstasdevice_inputsRFID kortelės prievadas B
magnetic_card_idTekstasdevice_inputsMagnetinės kortelės identifikacinis kodas ID
ds1971_ibutton_internal_8b_driver_idTekstasdevice_inputsDS1971 iButton vidinio 8B vairuotojo ID
ds1971_ibutton_internal_16b_driver_idTekstasdevice_inputsDS1971 iButton vidinio 16B vairuotojo ID
ds1971_ibutton_internal_8b_passenger_idTekstasdevice_inputsDS1971 iButton vidinio 8B keleivio ID
ds1971_ibutton_internal_16b_passenger_idTekstasdevice_inputsDS1971 iButton vidinio 16B keleivio ID
ultra_high_frequency_rfid_port_bTekstasdevice_inputsUltra aukštų dažnių RFID kortelės prievadas B
ultra_high_frequency_rfid_port_aTekstasdevice_inputsUltra aukštų dažnių RFID kortelės prievadas A
digital_input_1Loginė reikšmėdevice_inputsDIN1 vertė
digital_input_2Loginė reikšmėdevice_inputsDIN2 vertė
digital_input_3Loginė reikšmėdevice_inputsDIN3 vertė
digital_input_4Loginė reikšmėdevice_inputsDIN4 vertė
analog_input_1Skaičiusdevice_inputsAIN1 vertėV
analog_input_2Skaičiusdevice_inputsAIN2 vertėV
din1_working_time_diffSkaičiusdevice_inputsDIN1 valandų skaitikliss
din2_working_time_diffSkaičiusdevice_inputsDIN2 valandų skaitikliss
din3_working_time_diffSkaičiusdevice_inputsDIN3 valandų skaitikliss
din4_working_time_diffSkaičiusdevice_inputsDIN4 valandų skaitikliss
ot_digital_input_1Loginė reikšmėdevice_inputsOT skaitmeninė įvestis 1
ot_digital_input_2Loginė reikšmėdevice_inputsOT skaitmeninė įvestis 2
ot_digital_input_3Loginė reikšmėdevice_inputsOT skaitmeninė įvestis 3
ot_digital_input_4Loginė reikšmėdevice_inputsOT skaitmeninė įvestis 4
frequency_input_1Skaičiusdevice_inputsDažnio įvestis 1Hz
frequency_input_2Skaičiusdevice_inputsDažnio įvestis 2Hz
kimax_total_trailer_weightSkaičiusdevice_inputsKimax visas priekabos svoriskg
kimax_total_truck_weightSkaičiusdevice_inputsKimax visas sunkvežimio svoriskg
moba_netto_weightSkaičiusdevice_inputsMOBA neto svorisg
moba_timestampData ir laikasdevice_inputsMOBA laiko žyma
moba_rfid_idTekstasdevice_inputsMOBA RFID ID
mobileye_sound_typeEnumdevice_inputsMobileye garso tipas:
Galimos vertės:
SILENT
LDWL
LDWR
HW1
TSR
UFCW
FCW_PCW
PEDS_IN_DZ
mobileye_pedestrians_in_dzLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye pėstieji pavojaus zonoje
mobileye_pedestrians_fcwLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye susidūrimo su pėsčiaisiais įspėjimas
mobileye_night_time_indicatorEnumdevice_inputsMobileye tamsiojo paros meto indikacija
Galimos vertės:
DAY
NIGHT
mobileye_dusk_time_indicatorEnumdevice_inputsMobileye prietemos indikacija
Galimos vertės:
DAY
DUSK
mobileye_error_codeSkaičiusdevice_inputsMobileye klaidos kodas
mobileye_error_validLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye klaidos galiojimas
mobileye_zero_speedLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye nulinis greitis
mobileye_headway_validLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye judėjimu priekiu galiojimas
mobileye_headway_measurementSkaičiusdevice_inputsMobileye judėjimo priekiu matavimai
mobileye_ldw_offLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye LDW išjungta
mobileye_right_ldw_onLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye dešinės pusės LDW įjungta
mobileye_left_ldw_onLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye kairės pusės LDW įjungta
mobileye_maintenanceEnumdevice_inputsMobileye priežiūra
Galimos vertės:
NO_ERROR
ERROR
mobileye_failsafeLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye nesaugumo būsena
mobileye_fcw_onLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye priekinio susidūrimo įspėjimas įjungtas
mobileye_headway_warning_levelEnumdevice_inputsMobileye judėjimo priekiu įspėjimo lygis
Galimos vertės:
NO_COPV
CIPV_WITH_HW_MORE_THAN_HW_CONFIG
CIPV_WITH_LESS_THAN_HW_CONFIG
mobileye_hi_beamEnumdevice_inputsMobileye ilgosios šviesos
Galimos vertės:
OFF
ON
mobileye_low_beamEnumdevice_inputsMobileye trumpsios šviesos
Galimos vertės:
OFF
ON
mobileye_wipersEnumdevice_inputsMobileye valytuvui
Galimos vertės:
OFF
ON
mobileye_right_signalLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye dešinysis posūkio signalas
mobileye_left_signalLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye kairysis posūkio signalas
mobileye_brake_signalLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye stabdymo signalas
mobileye_wipers_availableLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye valytuvų prieinamumas
mobileye_low_beam_availableLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye trumpųjų šviesų prieinamumas
mobileye_hi_beam_availableLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye ilgųjų šviesų prieinamumas
mobileye_speed_availableLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye greičio prieinamumas
mobileye_speedSkaičiusdevice_inputsMobileye greitiskm/h
mobileye_tamper_alertEnumdevice_inputsMobileye saugos įspėjimas
Galimos vertės
OFF
ON
mobileye_tsr_enabledLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye TSR įjungimas
mobileye_tsr_warning_levelSkaičiusdevice_inputsMobileye TSR įspėjimo lygis
mobileye_hw_repeat_enabledLoginė reikšmėdevice_inputsMobileye judėjimo įspėjimo pakartojimas
mobileye_vision_only_signSkaičiusdevice_inputsMobileye tik ženklas, esantys matomumo zonoje
mobileye_vision_only_supplementary_sign_typeSkaičiusdevice_inputsMobileye tik papildomo tipo ženklas, esantys matomumo zonoje
mobileye_sign_position_xSkaičiusdevice_inputsMobileye ženklo padėtis X
mobileye_sign_position_ySkaičiusdevice_inputsMobileye ženklo padėtis Y
mobileye_sign_position_zSkaičiusdevice_inputsMobileye ženklo padėtis Z
mobileye_filter_typeSkaičiusdevice_inputsMobileye filtro tipas
mobileye_vision_sign_type_display_1Skaičiusdevice_inputsMobileye ženklo, esančio matomumo zonoje atvaizdavimas 1
mobileye_vision_only_suplementary_sign_type_display_1Skaičiusdevice_inputsMobileye papildomo tipo ženklo, esančio matomumo zonoje atvaizdavimas 1
mobileye_vision_sign_type_display_2Skaičiusdevice_inputsMobileye ženklo, esančio matomumo zonoje atvaizdavimas 2
mobileye_vision_only_suplementary_sign_type_display_2Skaičiusdevice_inputsMobileye papildomo tipo ženklo, esančio matomumo zonoje atvaizdavimas 2
mobileye_vision_sign_type_display_3Skaičiusdevice_inputsMobileye ženklo, esančio matomumo zonoje atvaizdavimas 3
mobileye_vision_only_suplementary_sign_type_display_3Skaičiusdevice_inputsMobileye papildomo tipo ženklo, esančio matomumo zonoje atvaizdavimas 3
mobileye_vision_sign_type_display_4Skaičiusdevice_inputsMobileye ženklo, esančio matomumo zonoje atvaizdavimas 4
mobileye_vision_only_suplementary_sign_type_display_4Skaičiusdevice_inputsMobileye papildomo tipo ženklo, esančio matomumo zonoje atvaizdavimas 4
obd_kline_dtc_and_milSkaičiusdevice_inputsOBD DTC ir MIL
obd_kline_rpmSkaičiusdevice_inputsOBD variklio sūkiai per minutęaps/min
obd_kline_vehicle_speed_sensorSkaičiusdevice_inputsOBD transporto priemonės greitiskm/h
obd_kline_engine_coolant_temperatureSkaičiusdevice_inputsOBD variklio aušinimo skysčio temperatūra°C
obd_kline_ambient_air_temperatureSkaičiusdevice_inputsOBD aplinkos oro temperatūra°C
obd_kline_fuel_level_inputSkaičiusdevice_inputsOBD kuro lygis%
obd_kline_type_of_fuelEnumdevice_inputsOBD kuro tipas
Galimos vertės
NOT_AVAILABLE
GASOLINE
METHANOL
ETHANOL
DIESEL
LPG
CNG
PROPANE
ELECTRIC
BIFUEL_RUNNING_GASOLINE
BIFUEL_RUNNING_METHANOL
BIFUEL_RUNNING_ETHANOL
BIFUEL_RUNNING_LPG
BIFUEL_RUNNING_CNG
BIFUEL_RUNNING_PROPANE
BIFUEL_RUNNING_ELECTRICITY
BIFUEL_RUNNING_ELECTRIC_AND_COMBUSTION_ENGINE
HYBRID_GASOLINE
HYBRID_ETHANOL
HYBRID_DIESEL
HYBRID_ELECTRIC
HYBRID_RUNNING_ELECTRIC_AND_COMBUSTION_ENGINE
HYBRID_REGENERATIVE
BIFUEL_DIESEL
obd_kline_engine_fuel_rateSkaičiusdevice_inputsOBD variklio kuro sąnaudosl/h
obd_kline_actual_engine_percent_torqueSkaičiusdevice_inputsOBD realus variklio sukimo momentas, išreišktas procentais
%
obd_kline_distance_traveled_while_mil_is_activatedSkaičiusdevice_inputsOBD nuvažiuotas atstumas esant aktyvuotam MILkm
obd_kline_relative_accelerator_pedal_positionSkaičiusdevice_inputsOBD akceleratoriaus pedalo pozicija%
obd_kline_vin_1Tekstasdevice_inputsOBD VIN 1
obd_kline_vin_2Tekstasdevice_inputsOBD VIN 2
obd_kline_vin_3Tekstasdevice_inputsOBD VIN 3
obd_kline_time_since_engine_startSkaičiusdevice_inputsOBD laikas nuo variklio veikimo pradžios
s
obd_kline_dtc_countedSkaičiusdevice_inputsOBD DTC skaiiučs
satellite_messages_sentSkaičiusdevice_inputsIšsiustų SMS žinučių skaičius
pending_satellite_messagesSkaičiusdevice_inputsSiunčiamų SMS žinučių skaičius
spr_spreader_modeSkaičiusdevice_inputsSpreader režimas
spr_spreader_adjustment_of_simulation_driving_speedSkaičiusdevice_inputsSpreader simuliuojamo vairavimo greičio reguliavimas
km/h
spr_spreader_spreading_widthSkaičiusdevice_inputsSpreader paskleidimo plotism
spr_spreading_solid_material_dosage_from_reservoir_1Skaičiusdevice_inputsSpreader kietosios medžiagos barstymo dozavimas iš rezervuaro 1g/m^2
spr_spreading_brine_dosageSkaičiusdevice_inputsSpreader barstymo druskosdozavimas
g/m^2
spr_spreader_maximum_buttonSkaičiusdevice_inputsSpreader didžiausias mygtukas
spr_spread_solid_material_from_reservoir_1Skaičiusdevice_inputsSpreader paskleisti kietąją medžiagą iš rezervuaro 1kg
spr_spread_brine_materialSkaičiusdevice_inputsSpreader barstymo druskos medžiagal
spr_driven_length_while_spreadingSkaičiusdevice_inputsSpreader nuvažiuotas kelias barstant
m
spr_driven_hours_while_spreadingSkaičiusdevice_inputsSpreader nuvažiuota valandų barstant
h
spr_error_codeBitmapdevice_inputsSpreader klaidos kodas
Galimos vertės:
RESERVED
NO_SALT
NO_BRINE
MIN_LEVEL_OF_TANK
MIN_LEVEL_OF_HOPPER
NO_FEEDBACK_FROM_SPINNER
NO_FEEDBACK_FROM_CONVEYER
NO_FEEDBACK_FROM_CONVEYER_2
NO_FEEDBACK_FROM_PUMP
SPINNER_RPM_OUT_OF_RANGE
CONVEYER_RPM_OUT_OF_RANGE
CONVEYER_2_RPM_OUT_OF_RANGE
PUMP_RPM_OUT_OF_RANGE
SETTING_OUT_OF_RANGE
AUX_ENGINE_CHARGE_CONTROL_FAULT
AUX_ENGINE_OIL_PRESSURE_TOO_LOW
AUX_ENGINE_WATER_TEMP_TOO_HIGH
RESERVED
spr_liquid_materialTekstasdevice_inputsSpreader skystoji medžiaga
spr_solid_materialTekstasdevice_inputsSpreader kietoji medžiaga
driver_1_stateEnumdevice_inputsVairuotojo 1 būsena
Galimos vertės:
REST
DRIVER_AVAILABLE
WORK
DRIVE
ERROR
NOT_AVAILABLE
driver_2_stateEnumdevice_inputsVairuotojo 1 būsena
Galimos vertės:
REST
DRIVER_AVAILABLE
WORK
DRIVE
ERROR
NOT_AVAILABLE
tco_first_driver_stateEnumdevice_inputsTCO pirmojo vairuotojo būsena
Galimos vertės:
REST
DRIVER_AVAILABLE
WORK
DRIVE
ERROR
NOT_AVAILABLE
tco_second_driver_stateEnumdevice_inputsTCO antrojo vairuotojo būsena
Galimos vertės:
REST
DRIVER_AVAILABLE
WORK
DRIVE
ERROR
NOT_AVAILABLE
tco_first_driver_cardEnumdevice_inputsTCO pirmojo vairuotojo kortelė
Galimos vertės:
NOT_INSERTED
INSERTED
tco_second_driver_cardEnumdevice_inputsTCO pirmojo vairuotojo kortelė
Galimos vertės:
NOT_INSERTED
INSERTED
tco_distanceSkaičiusdevice_inputsTCO atstumaskm
tco_tripSkaičiusdevice_inputsTCO kelionės atstumaskm
tco_vehicle_speedSkaičiusdevice_inputsTCO transporto priemonės greitiskm/h
tco_rpmSkaičiusdevice_inputsTCO variklio greitisaps/min
tco_registration_numberTekstasdevice_inputsTCO registracijos numeris
tacho_ddd_availableEnumdevice_inputsTachografo kortelės skaitytuvo būsena
NOT_AVAILABLE
AVAILABLE
tco_first_driver_driving_time_(prev_and_curr_week)Skaičiusdevice_inputsTCO pirmojo vairuotojo vairavimo trukmė (prieš tai buvusios savaitės ir dabar esančios savaitės)min
tco_second_driver_driving_time_(prev_and_curr_week)Skaičiusdevice_inputsTCO antrojo vairuotojo vairavimo trukmė (prieš tai buvusios savaitės ir dabar esančios savaitės)min
tco_first_driver_duration_of_selected_activitySkaičiusdevice_inputsTCO pirmojo vairuotojo pasirinktos veiklos trukmėmin
tco_second_driver_duration_of_selected_activitySkaičiusdevice_inputsTCO antrojovairuotojo pasirinktos veiklos trukmėmin
tco_first_driver_continuous_driving_timeSkaičiusdevice_inputsTCO pirmojo vairuotojo nenutrūkstamo vairavimo trukmėmin
tco_second_driver_continuous_driving_timeSkaičiusdevice_inputsTCO antrojo vairuotojo nenutrūkstamo vairavimo trukmėmin
tco_first_driver_cumulated_break_timeSkaičiusdevice_inputsTCO pirmojo vairuotojo susikaupęs pertraukų laikasmin
tco_second_driver_cumulated_break_timeSkaičiusdevice_inputsTCO antrojovairuotojo susikaupęs pertraukų laikasmin
tco_first_driver_time_related_statesSkaičiusdevice_inputsTCO pirmojo vairuotojo laikinės būsenos
tco_second_driver_time_related_statesSkaičiusdevice_inputsTCO antrojo vairuotojo laikinės būsenos
tco_timeData ir laikasdevice_inputsTCO tachografo laikas
tco_can_tacho_timeData ir laikasdevice_inputsTCO CAN tachografo laikas
temperature_sensor_0Skaičiusdevice_inputsTemperatūros jutiklis 0°C
temperature_sensor_1Skaičiusdevice_inputsTemperatūros jutiklis 1°C
temperature_sensor_2Skaičiusdevice_inputsTemperatūros jutiklisr 2°C
temperature_sensor_3Skaičiusdevice_inputsTemperatūros jutiklis 3°C
temperature_sensor_0_idTekstasdevice_inputsTemperatūros jutiklis 0 ID
temperature_sensor_1_idTekstasdevice_inputsTemperatūros jutiklis 1 ID
temperature_sensor_2_idTekstasdevice_inputsTemperatūros jutiklis 2 ID
temperature_sensor_3_idTekstasdevice_inputsTemperatūros jutiklis 3 ID
ot_temperature_sensor_1Skaičiusdevice_inputsOT temperatūros jutiklis 1°C
ot_temperature_sensor_2Skaičiusdevice_inputsOT temperatūros jutiklis 2°C
ot_temperature_sensor_3Skaičiusdevice_inputsOT temperatūros jutiklis 3°C
ot_temperature_sensor_4Skaičiusdevice_inputsOT temperatūros jutiklis 4°C
ot_temperature_sensor_5Skaičiusdevice_inputsOT temperatūros jutiklis 5°C
ot_temperature_sensor_6Skaičiusdevice_inputsOT temperatūros jutiklis 6°C
bt_temperature_sensor_1Skaičiusdevice_inputsBT temperatūros jutiklis 0°C
bt_temperature_sensor_2Skaičiusdevice_inputsBT temperatūros jutiklis 1°C
bt_temperature_sensor_3Skaičiusdevice_inputsBT temperatūros jutiklis 2°C
bt_temperature_sensor_4Skaičiusdevice_inputsBT temperatūros jutiklis 3°C
bt_temperature_sensor_5Skaičiusdevice_inputsBT temperatūros jutiklis 4°C
trailers_vehicle_abs_statusEnumdevice_inputsTransporto priemonės priekabos ABS būsena
Galimos vertės:
PASSIVE
ACTIVE
trailers_vehicle_service_brake_statusEnumdevice_inputsTransporto priemonės priekabos stabdžių būsena
Galimos vertės:
PASSIVE
ACTIVE
trailers_vdc_activeEnumdevice_inputsPriekabos VDC būsena
Galimos vertės:
PASSIVE
ACTIVE
trailers_vehicle_electrical_supply_statusEnumdevice_inputsTransporto priemonės priekabos maitinimo šaltinio būsena
Galimos vertės:
INSUFFICIENT
SUFFICIENT
trailers_external_brake_request_statusEnumdevice_inputsPriekabos išorinių stabdžių užklausos būsena
Galimos vertės:
NO_REQUEST
REQUEST_ACTIVE
trailers_braking_via_electric_control_line_supportEnumdevice_inputsPriekabos stabdymo elektrine valdymo linija palaikymas.
Galimos vertės:
NOT_SUPPORTED
SUPPORTED
trailers_electrical_supply_of_non_braking_system_statusEnumdevice_inputsPriekabos maitinimo šaltinio būsena, kai nestabdoma
Galimos vertės:
OFF
ON
trailers_electrical_load_proportional_function_installation_statusEnumdevice_inputsPriekabos elektrinės apkrovos proporcijos funkcijos diegimo būsena
Galimos vertės:
NOT_INSTALLED
INSTALLED
trailers_vehicle_typeEnumdevice_inputsPriekabos tipas
Galimos vertės:
TOWED_VEHICLE
CONVERTED_DOLLY_AXLE_LSB
trailers_stop_lamps_requestEnumdevice_inputsPriekabos stabdymo šviesų užklausa
Galimos vertės:
NO_REQUEST
REQUEST_ACTIVE
trailers_red_warning_signal_requestEnumdevice_inputsPriekabos raudono įspėjimo signalo užklausa
Galimos vertės:
OFF
ON
trailers_amber_warning_signal_requestEnumdevice_inputsPriekabos oranžinio įspėjimo signalo užklausa
Galimos vertės:
OFF
ON
trailers_vehicle_pneumatic_supply_statusEnumdevice_inputsTransporto priemonės pneumatinio tiekimo būsena
Galimos vertės:
OFF
ON
trailers_braking_system_wheel_based_vehicle_speedSkaičiusdevice_inputsPriekabos stabdymo sistemos ratų sūkimosi greitis
Trailers braking system wheel–based vehicle speed
km/h
trailers_wheel_speed_difference_main_axleSkaičiusdevice_inputsPriekabos pagrindinės ašies ratų greičių skirtumaskm/h
trailers_lateral_accelerationSkaičiusdevice_inputsPriekabos šoninė akceleracija.m/s^2
trailers_axle_load_sumSkaičiusdevice_inputsPriekabos ašių suminė apkrova
Trailers axle load sum
kg
trailers_pneumatic_supply_pressureSkaičiusdevice_inputsPriekabos pneumatinio tiekimo spaudimaskPa
trailers_brake_cylinder_pressure_first_axle_left_wheelSkaičiusdevice_inputsPriekabos pirmosios ašies kairiojo rato stabdymo cilindro slėgiskPa
trailers_brake_cylinder_pressure_first_axle_right_wheelSkaičiusdevice_inputsPriekabos pirmosios ašies dešiniojo rato stabdymo cilindro slėgiskPa
trailers_brake_cylinder_pressure_second_axle_left_wheelSkaičiusdevice_inputsPriekabos antrosios ašies kairiojo rato stabdymo cilindro slėgiskPa
trailers_brake_cylinder_pressure_second_axle_right_wheelSkaičiusdevice_inputsPriekabos antrosios ašies dešiniojo rato stabdymo cilindro slėgiskPa
trailers_brake_cylinder_pressure_third_axle_left_wheelSkaičiusdevice_inputsPriekabos trečiosios ašies kairiojo rato stabdymo cilindro slėgiskPa
trailers_brake_cylinder_pressure_third_axle_right_wheelSkaičiusdevice_inputsPriekabos trečiosios ašies dešiniojo rato stabdymo cilindro slėgiskPa
trailers_high_resolution_vehicle_distanceSkaičiusdevice_inputsPriekabos aukštos skyros atstumas
km
trailers_service_distanceSkaičiusdevice_inputsPriekabos atstumas po serviso aptarnavimokm
wireless_enabledEnumdevice_inputsBevielis ryšys
Galimos vertės:
DISABLED
ENABLED
wireless_pairLoginė reikšmėdevice_inputsBelaidė pora
wireless_driver_idSkaičiusdevice_inputsBelaidžio vairuotojo ID
current_profileSkaičiusdevice_inputsEsamas profilis
power_supply_voltageSkaičiusdevice_inputsMaitinimo šaltinio įtampaV
battery_voltageSkaičiusdevice_inputsBaterijos įtampaV
pcb_temperatureSkaičiusdevice_inputsSpausdintinės plokštės temperatūra°C
virtual_odometerSkaičiusdevice_inputsVirtualus odometraskm
input_triggerSkaičiusdevice_inputsĮvesties
priorityEnumdevice_inputsPrioritetas
Galimos vertės:
LOW
HIGH
battery_currentSkaičiusdevice_inputsBaterijos krovimo srovėmA
movementEnumdevice_inputsJudėjimo jutiklis
Galimos vertės:
STILL
MOVING
hdopTekstasdevice_inputsHDOP
modem_temperatureSkaičiusdevice_inputsModemo temperatūra°C
virtual_odometer_diffSkaičiusdevice_inputsVirtualaus odometro DIFFm
ignition_plugtrackEnumdevice_inputsVirtualus degimas
Galimos vert4s:
OFF
ON
sleep_timerEnumdevice_inputsMiego režimo laikmatis
Galimos vertės:
NO_EVENT
DEVICE_WAKE_UP_BY_TIMER_EVENT
custom_ignitionEnumdevice_inputsPasirenkamasis variklio degimas
Galimos vertės:
OFF
ON
panicLoginė reikšmėdevice_inputsPanikos būsena
shock_durationSkaičiusdevice_inputsSmūgio trukmėms
roll_over_alarmLoginė reikšmėdevice_inputsPersivertimo įspėjimas
positionMasyvasTalpykla, skirta visiems įrašytiems GPS parametrams
altitudeSkaičiuspositionGPS koordinatė – aukštism
longitudeSkaičiuspositionGPS koordinatė – ilgumaDegrees
latitudeSkaičiuspositionGPS koordinatė – platumaDegrees
directionSkaičiuspositionJudėjimo kryptis laipsniaisDegrees
satellites_countSkaičiuspositionMatomų GPS ar GLONASS palydovų skaičius (priklauso nuo prietaiso konfigūracijos), prietaise vykstant įrašo generacijai
speedSkaičiuspositionObjekto judėjimo greitiskm/h
addressMasyvasTalpykla, skirta visiems įrašytiems adreso parametrams
countryTekstasaddressŠalis
country_codeTekstasaddressŠalies kodas
countyTekstasaddressApskritis
regionTekstasaddressRegionas
localityTekstasaddressVietovė
streetTekstasaddressGatvė
house_numberTekstasaddressNamo numeris
zipTekstasaddressZIP kodas
geozone_idsMasyvasTalpykla, skirta visiems įrašytiems geozonų id
nearest_geozoneMasyvasTalpykla, skirta visai įrašytai artimiausios geozonos informacijai
idTekstasGeozonos ID. Jei objektas geozonoje, bus rodomas "null". Geozonos aptikimo spindulys 50km. Istorinė informacija bus saugoma 1 mėnesį.
distanceSkaičiusAtstumas nuo objekto iki artimiausios geozonos krašto. Jei objektas geozonoje, bus rodomas "null". Geozonos aptikimo spindulys 50km. Istorinė informacija bus saugoma 1 mėnesį.m