Objektų grupavimas

Žemėlapyje rodomos visos jūsų transporto priemonės. Objektai, kurie yra santykinai šalia vienas kito, yra rodomi kaip grupė.

Grupės piktograma teikia tik pagrindinę informaciją apie grupės transporto priemones:

  • Bendras objektų skaičius grupėje.
  • Grupėje esančių objektų būsenos (spalvos reprezentuoja transporto priemonių būsenas, aprašytas individualiuose objektuose).

Paspaudus ant grupės, bus rodoma išsami informacija apie šioje grupėje esančias transporto priemones.  Pasirodys naujas iššokantysis langas su šešiais skirtukais. Šios kortelės veikia kaip filtrai, kurie atvaizduoja transporto priemones pagal būseną:

  • Visi – rodomi visi grupės objektai;
  • Važiuoja – rodomi judantys objektai;
  • Prastova – rodomi nejudantys objektai su įjungtu degimu;
  • Degimas išjungtas – rodomi objektai su išjungtu degimu;
  • Nėra ryšio – rodomi neaktyvūs objektai (neaktyvūs tam tikrą laiko tarpą);
  • Užblokuoti – rodomi objektai, kuriuos užblokavo parko valdymo sistema.

Šiame sąraše paspaudus ant transporto priemonės, žemėlapyje vaizdas bus automatiškai priartintas ir bus parodyta objekto vieta. Taip pat kairėje ekrano pusėje bus rodomas transporto priemonės santraukos skydelis.