Prietaisų skydelio meniu

Prietaisų skydelio meniu pateikiama trumpa visos TPVS ir jos dalių apžvalga. Norėdamas atidaryti prietaisų skydelio meniu, vartotojas turi spustelėti atitinkamą piktogramą valdymo skydelyje, esančiame kairėje ekrano pusėje.

Spustelėjus piktogramą atsiveria prietaisų skydelio meniu. Prietaisų skydelyje pateikiama informacija iš įvairių TPVS modulių, kurią pagrinde sudaro transporto priemonių duomenys bei kiti su jomis susiję duomenys. Kai kurie apžvalgos skydeliai gali būti tinkinami, tuo tarpu kiti yra užprogramuoti ir jų negalima nei redaguoti, nei pašalinti.

Pastaba
Prietaisų skydelio duomenys yra automatiškai atnaujinami kas 5 minutes! Tai reiškia, jog prietaisų skydelio meniu automatiškai atsinaujina kas 5 minutes.

Viršutinė skydelių eilė yra netinkinama ir ją sudaro šie skydeliai:

 • Transporto priemonių apžvalga – nurodo dabartiniam vartotojui priklausančių važiuojančių bei stovinčių transporto priemonių skaičių. Taip pat pateikiama papildoma informacija apie duomenų nesiunčiančių (iš kurių ilgą laiką negautas joks signalas) bei užblokuotų transporto priemonių skaičių;
 • Vairuotojų apžvalga – nurodo dabartiniam vartotojui priklausančių vairuotojų skaičių. Taip pat pateikiama papildoma informacija apie tai, kiek vairuotojų turi priskirtas transporto priemones bei kokia dalis vairuotojų turi priskirtas transporto priemones, lyginant su vairuotojais be priskirtų transporto priemonių;
 • Įvykių apžvalga – nurodo dabartiniam vartotojui per dieną suaktyvintų įvykių skaičių. Taip pat pateikiama informacija apie tai, kiek yra neperskaitytų įvykių bei kokia dalis įvykių yra neperskaityti, lyginant su perskaitytais įvykiais;
 • Ataskaitų apžvalga – nurodo kiek dabartinis vartotojas turi aktyvių prenumeratų bei bendrą šiandien sugeneruotų ataskaitų skaičių.

Vidurinę skydelių eilę sudaro du tinkinami skydeliai bei vienas apžvalgos skydelis. Tinkinamų skydelių viršutiniame dešiniajame kampe yra trys taškai.

Žemiau pateikiami duomenų, kuriuos galima pasirinkti skydeliuose, tipai su aprašymais:

 • Pavojingo vairavimo taškų skydelis – šis skydelis yra skirtas išskirtinai pavojingo vairavimo taškų atvaizdavimui. Pavojingo vairavimo taškai yra skaičiuojami pagal ekologiško vairavimo (Eco-Drive) funkcionalumą. Šis skydelis yra dalinai tinkinamas, galima pasirinkti, su kokiu parametru bus lyginami pavojingo vairavimo taškai:
  • Nuvažiuotu atstumu;
  • Iššvaistytu kuru;
  • Ekstremalaus stabdymo kartais;
  • Staigaus greitėjimo kartais.

 • Transporto priemonių / vairuotojų vertinimų skydelis – šiame skydelyje pateikiami transporto priemonių arba vairuotojų (priklausomai nuo pasirinkimo) vertinimai. Pasirinkus, kas bus vertinama, sąrašas atnaujinamas automatiškai ir jame atsiranda visos transporto priemonės / visi vairuotojai, kuriems gali būti taikomi vertinimai (kurie palaiko Eco-Drive funkcionalumą arba vairavo jį palaikančią transporto priemonę). Vertinimų konfigūracija leidžia pasirinkti, pagal kokį parametrą bus pateikiami vertinimai. Visi parametrai yra savaime aiškūs (parametrai kaip nuvažiuotas atstumas ar ekstremalaus stabdymo kartai yra aprašyti „Eco-Drive“ meniu).

 • Aptarnavimo užduočių skydelis – šiame skydelyje pateikiama bendrinė dabartiniam vartotojui priklausančių aptarnavimo užduočių būsena. Diagramoje nurodomas bendras aptarnavimo užduočių skaičius bei kiekvienai būsenai priklausančių aptarnavimo užduočių skaičius. Šis skydelis nėra tinkinamas.

Apatinę skydelių eilę sudaro bendros statistikos bei apžvalgos skydeliai. Kaip ir minėta anksčiau, skydeliai su trimis taškais yra tinkinami.

Šią eilę sudaro šie skydeliai:

 • Transporto priemonės parametrų apžvalga – šiame skydelyje vartotojas gali pasirinkti transporto priemonę ir parametrą. Pasirinktai transporto priemonei bus rodomi paskutinių 7 dienų (įskaitant šiandieną) pasirinkto parametro duomenys;

 • Tachografo failų atsisiuntimų apžvalga – nurodo, kiek šią dieną sėkmingai atsisiųsta tachografo failų, kiek atsisiuntimų vykdoma ir kiek atsisiuntimų nepavyko;

 • Geozonų apžvalga – šis skydelis leidžia vartotojui peržvelgti esamas geozonas. Skydelyje yra mažas žemėlapis, kuriame rodoma pasirinkta geozona. Sąraše gali būti iki 4 geozonų, tačiau žemėlapyje rodoma tik pasirinktoji geozona (pažymėta mėlyna juostele). Žemėlapis veikia lygiai taip pat kaip ir įprasto dydžio žemėlapis, pelės rutuliuku galima priartinti / atitolinti vaizdą, o spustelėjus ant žemėlapio galima jį nutempti į kitą vietą. Šiame skydelyje šalia trijų taškų yra išplėtimo mygtukas, jį spustelėjus išdidinamas žemėlapio vaizdas. To paties mygtuko paspaudimu galima sumažinti žemėlapį iki jo originalaus dydžio.