Přehled upozornění na údržbu

Seznam zobrazuje všechna upozornění vytvořená uživatelem. Každá úloha zobrazuje dodatečné informace:

 • Název upozornění;
 • Počet přiřazených vozidel;
 • Počet vozidel podle stavu – zobrazuje malý graf a počet vozidel v jednotlivých stavech. Stavy jsou tři a vyskytují se ve třech barvách:
  • Zelená – Ok, netřeba se věnovat, čas nebo vzdálenost další údržby je stále delší než 20% původní hodnoty;
  • Žlutá  – Čekající, tzn. že vozidlo čeká na údržbu a čas nebo vzdálenost do údržby je menší než 20% původní hodnoty (Příklad: období je 100 dnů, vozidlo jelo 85 dnů, do údržby zbývá 15 dnů (15% z počáteční hodnoty 100, < 20%) )
  • Červená – Zpoždění, tzn. že čas nebo vzdálenost pro údržbu již uplynula.

Kliknutím na úkol v seznamu se otevře přehledový panel a otevře se první upozornění na údržbu:

 1. Název upozornění;
 2. Přidat vozidlo – umožňuje přidání vozidla k aktuálně vybranému upozornění. Panel je podobný dříve popsanému panelu vytvoření upozornění. Zde lze vybrat všechna vozidla, jež se mají přidat k tomuto upozornění.  Lze také změnit popis upozornění a nastavit uživatelské hodnoty pro tato pole:
  • Tachometr při posledním servisu;
  • Opakovat upozornění po;
  • Potvrzení upozornění.
 3. Výmaz upozornění – kliknutím se zobrazí potvrzovací okno kde se musí potvrdit úmysl výmazu. Klikne-li se zde omylem, pak stačí kliknout na “zrušit” nebo kdekoliv mimo potvrzovací okno.
 4. Editovat – umožňuje editovat zvolené vozidlo či vozidla (zatržená pole), funkce “Editovat” je popsána v následujícím oddíle.
 5. Odstranit vozidlo – touto volbou se odstraní všechna zatržená vozidla z vybraného upozornění
 6. Potvrdit – Tímto se potvrzuje upozornění, kliknutím se upozornění označí pro všechna zatržená vozidla. Je možné upozornění potvrdit pro každé vozidlo individuálně, je to posáno níže. (POZNÁMKA: Potvrzena mohou být pouze vozidla se žlutým nebo červeným stavem! Vozidla se zeleným stavem potvrdit nelze.  Jestliže je vybráno několik vozidel se všemi stavy a stisknuto tlačítko potvrzení, potvrdí se pouze vozidla s červeným a žlutým stavem a objeví se výstražné okno s informací, že některá vozidla nelze potvrdit (se zeleným stavem).
 7. Seznam vozidel – Seznam vozidel přiřazených aktuálně vybranému upozornění. V řádku každého vozidla je další informace. Na začátku každého řádku je zaškrtávací políčko. Používá se při editaci vozidla, vyjmutí z upozorňování nebo při potvrzení upozornění. Kliknutím na zaškrtávací políčko v hlavičce se vybírají nebo odebírají všechna vozidla v seznamu.

Seznam vozidel obsahuje všechny důležité informace týkající se upozorňování. Tento seznam se liší podle vybraného typu parametru. Je-li vybrán tachometr objeví se v seznamu další sloupec nazvaný “Tachometr” zobrazující aktuální tachometr každého vozidla . Totéž se týká doby jízdy. Jestliže je vybrána jakop typ parametru doba jízdy, potom bude v seznamu sloupec “Doba jízdy”.  Je-li vybrán “Datum”, nebude další dodatečný sloupec. Všechny ostatní sloupce zůstavají identické a jejich hlavičky nevyžadují komentář.

Posledním sloupcem v seznamu je stav upozornění.  Vedle stavu upozornění je informační ikona. Nasunutím myši se zobrazí stavy “Zpoždění” a “Čekající”. Každé vozidlo se stavem zpždění a čekání má vedle aktuálního stavu potvrzovací tlačítko. Kliknutím na toto tlačítko se potvrdí upozornění pouze pro vozidlo v jehož řádku je tlačítko umístěno.