Prehľad udalostí

Tento štítok sa používa pre riadenie a prezeranie udalostí priradených zvolenému objektu. Priradené udalostí sú zobrazené v zozname umiestnenom v spodnej časti panelu. Pre zmenu priradených udalostí sa musí kliknúť na pole “Prehľad udalostí”. Otvorí sa nové okno so zoznamom všetkých udalostí registrovaných pre aktuálneho webového používateľa.

Aktivované udalosti budú označené zvýrazneným podtržníkom pred názvom udalosti. Ak je udalosť sivá a nedá vybrať, znamená to, že táto udalosť má parametre, ktoré nie sú vozidlom podporované. Pre rýchle nájdenie potrebnej udalosti je k dispozícii vyhľadávacie lišta. Zoznam sa aktualizuje automaticky s každým zapísaným písmenom. Aby sa zmeny uložili, musí sa po výbere udalosti stlačiť tlačidlo “Použiť”.

Pod tlačidlom “Prehľad udalostí” je k dispozícii filter udalostí. Filter umožňuje tieto činnosti:

  • Zobraziť všetky udalostí;
  • Zobraziť iba nevidené udalosti;
  • Zobraziť iba videnej udalosti.

Pod filtrom udalostí je zoznam spustených udalostí. Tento zoznam sa automaticky formátuje chronologicky + použitý filter. Spustené udalosti sú zvýraznené tučne (nevidené). Potom čo sa na ne klikne, stanú sa videnými a písmo sa vráti k normálu. Kliknutím na udalosť sa zobrazia ďalšie informácie.

Kliknutím na udalosť v zozname sa automaticky zväčší mapa s miestom, kde k udalosti došlo. Miesto udalosti bude označené ikonou červeného zvončeka a nad ním budú zobrazené ďalšie informácie, čas udalosti, rýchlosť vozidla, tachometer, smer a hladina paliva.

Tvorba novej “udalosti” je popísaná v kapitole “menu udalosti“.

Poznámka
Štítok udalosti funguje v korelácii s panelom alarmu opísanom skôr (výstrahy od objektov). To znamená, že udalosti označené ako videnej budú zobrazené aj vo štítku udalosti a v paneli alarmov.