Mano užduotys

Prisijungęs, vartotojas pirmiausia nukreipiamas į užduočių skydelį skirtuką. Dabartinio skydelio pavadinimas nuolat rodomas viršuje. Pasirinktas skirtukas žymimas balta spalva (o kiti – pilka) ir pabraukiamas mėlyna linija. Šiame skydelyje yra trys skirtukai.

 • Mano užduotys – sąrašas užduočių, gautų iš operatoriaus. Užduotis galima kurti, priskirti ir koreguoti TPVS užduočių skydelyje. Tai yra aprašyta skyriuje „Naujų užduočių kūrimas“.
 • Atlikta – šioje kortelėje rodomos jau priimtos ir atliktos užduotys. Šis skydelis iš esmės skirtas tik senų užduočių peržiūrai.
 • Atmesta – šioje kortelėje rodomos vairuotojo atmestos užduotys. Šis skydelis iš esmės skirtas tik senų užduočių peržiūrai.

Pastaba
Vairuotojui pradėjus užduotį, jos negalima koreguoti, ją vėliau galima tik atlikti ar atmesti. Jei užduotis atmetama, jos vėliau negalima priimti. Jei užduotis atliekama, jos koreguoti nebegalima.

Prie kiekvienos užduoties sąraše rodoma pagrindinė informacija:

 1. Pilnas tikslo vietos adresas;
 2. Atvykimo data ir laikas;
 3. Skaityta / neskaityta – jei užduotis yra nauja ir ji dar neskaityta, į dešinę nuo jos bus rodomas pilkas taškas. Perskaičius užduotį, nebus jokio taško.

Pastaba
Po atvykimo datos nėra jokių būsenos keitimo apribojimų (Pavyzdžiui,  nustatyta atvykimo data yra lapkričio 10 d., tačiau vairuotojas atvyko lapkričio 15 d.. Vairuotojas vis tiek gali pažymėti užduotį kaip baigtą. Kitas pavyzdys: atvykimo data nustatyta lapkričio 10 d., o dabar yra lapkričio 11 d.. Tuomet, jeigu nori, vairuotojas gali atmesti užduotį).

Užduotį galima išplėsti, kad būtų rodoma papildoma informacija. Norėdamas tai padaryti, vartotojas turi spustelėti užduotį, tuomet bus atidaromas naujas skydelis su pasirinktos užduoties informacija. Šiame skydelyje bus rodoma:

 • Žemėlapis su dabartine vieta, pradžios ir tikslo vietomis;
 • Atstumas nuo pradžios iki tikslo vietos;
 • Atvykimo diena ir laikas;
 • Apytikslė kelionės trukmė nuo pradžios iki tikslo vietos;
 • Pradžios vietos adresas;
 • Tikslo vietos adresas;
 • Papildomos pastabos – čia vairuotojas matys papildomą informaciją, kurią operatorius pridėjo prie užduoties (iki 250 simbolių), tai aprašyta skyriuje „Naujų užduočių kūrimas“;
 • Maršruto simbolis  –  sugeneruojamas maršrutas nuo dabartinės vietos iki tikslo vietos, naudojant vartotojo prietaise integruotą valdymo sistemą (pavyzdžiui, „Google Maps“ ar kt.);
 • Nutraukti – užduotis bus pažymėta kaip atmesta;
 • Pradėti – užduotis bus pažymėta kaip vykdoma (užduotį galima atšaukti ją pradėjus);
 • Atlikti – užduotis bus pažymėta kaip užbaigta (rodoma tik pradėjus ją vykdyti).

Norėdami išeiti iš išplėstinio skydelio vaizdo, tiesiog paspauskite mažą rodyklę ekrano viršuje, kairėje pusėje, tuomet bus grįžtama į „Mano užduočių“ skydelį.

Kortelės „Atlikta“ ir „Atmesta“ – iš esmės identiškos „Mano užduočių“ kortelei, visos užduotys rodomos sąraše, jas galima spustelėti, kad būtų išplėstas vaizdas. Vienintelis skirtumas yra tas, kad nėra mygtukų „Nutraukti“ ir „Atlikti“ bei maršruto mygtuko.