Přehled událostí

Tento štítek se používá pro řízení a prohlížení událostí přiřazených zvolenému objektu. Přiřazené událostí jsou zobrazeny v seznamu umístěném ve spodní části panelu. Pro změnu přiřazených událostí se musí kliknout na pole “Přehled událostí”. Otevře se nové okno se seznamem všech událostí registrovaných pro aktuálního webového uživatele.

Aktivované události budou označeny zvýrazněným zatržítkem před názvem události. Jestliže je událost šedá a nelze vybrat, znamená to, že tato událost má parametry, jež nejsou vozidlem podporovány. Pro rychlé nalezení potřebné události je k dispozici vyhledávací lišta. Seznam se aktualizuje automaticky s každým zapsaným písmenem. Aby se změny uložily, musí se po výběru události stisknout tlačítko “Použít”.

Pod tlačítkem “Přehled událostí” je k dispozici filtr událostí. Filtr umožňuje následující činnosti:

  • Zobrazit všechny událostí;
  • Zobrazit pouze neviděné události;
  • Zobrazit pouze viděné události.

Pod filtrem událostí je seznam spuštěných událostí. Tento seznam se automaticky formátuje chronologicky + použitý filtr. Spuštěné události jsou zvýrazněny tučně (Neviděné). Poté co se na ně klikne, stanou se viděnými a písmo se vrátí k normálu. Kliknutím na událost se zobrazí další informace.

Kliknutím na událost v seznamu se automaticky zvětší mapa s místem, kde k události došlo. Místo události bude označeno ikonou červeného zvonku a nad ním budou zobrazeny další informace, čas události, rychlost vozidla, tachometr, směr a hladina paliva.

Tvorba nové “události” je popsána v  kapitole “Menu události“.

Poznámka
Štítek události funguje v korelaci s panelem alarmu popsaném dříve (výstrahy od objektů). To znamená, že události označené jako viděné budou zobrazeny také ve štítku události a v panelu alarmů.