Vartotojo valdymo skydelis

Vartotojo valdymo skydelis pasiekiamas tik vartotojams, turintiems administratoriaus teises. Šiame skydelyje vartotojas gali matyti visus vartotojus, kurie susiję su šiuo metu naudojama paskyra. Pagrindiniame vartotojų sąraše rodoma tik pagrindinė informacija:

  • Vartotojo vardas;
  • Vartotojo tipas – vartotojas ar administratorius. Administratorius galima atskirti iš vartotojo piktogramoje esančios karūnos;
  • Vartotojo matomų objektų skaičius.

Užblokuoti vartotojai žymimi raudonu apskritimu prie vartotojo piktogramos, taip pat nurodoma blokavimo būsena, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

Paspaudus ant vartotojo iš sąrašo, skydelis bus praplėstas ir bus rodoma papildoma informacija, tokia kaip:

  • Vartotojo vardas;
  • Vartotojo tipas – administratorius ar vartotojas;
  • Vartotojo sukūrimo data ir laikas;
  • Su vartotoju susietas el. pašto adresas, jei įvestas anksčiau;
  • Telefono numeris, jei įvestas anksčiau;
  • Transporto priemonių grupės, priskirtos vartotojui;
  • Perjungimo mygtukas, skirtas API prieigai. Jei įjungta, vartotojas gali generuoti API raktus, aprašytus paskyros nustatymuose.

Pastaba
Jei vartotojui nėra priskirta jokia transporto priemonių grupė, tam vartotojui bus rodomos visos transporto priemonės.

Vartotojas, turintis administratoriaus teises, gali paskirti ar atskirti transporto priemonių grupes esamam vartotojui; norint tai padaryti, reikia paspausti pliuso simbolį transporto priemonių grupių eilutėje.

Tuomet atsidarys naujas langas su šiai paskyrai sukurtų transporto priemonių grupių sąrašu. Norint greitai ieškoti grupėse, yra įdiegta paieškos juosta, kuri filtruoja rezultatus įvedant simbolius.

Jei grupė jau priskirta vartotojui, ji bus pažymėta mėlyna varnele. Norėdamas priskirti daugiau transporto priemonių grupių, vartotojas turi pažymėti daugiau varnelių. Norėdamas atskirti grupę, vartotojas tiesiog turi atžymėti varnelę. Atlikus pakeitimus, būtina paspausti mygtuką „Atlikta“, kad pakeitimai būtų išsaugoti.

Jei vartotojas nenori išsaugoti pakeitimų, jis turi paspausti mygtuką „Atšaukti“  arba paspausti kur nors už priskyrimo lango ribų.

Transporto priemonių grupių kūrimas aprašytas puslapyje “Parko būsenos meniu”.

Pastaba
Šiuo metu vartotojus valdo paslaugos teikėjas. Norėdami sukurti ir (arba) modifikuoti naujus / senus vartotojus, susisiekite su savo teikėjo techninio aptarnavimo skyriumi.