Menu pulpitu

Pulpit prezentuje analityczne podsumowanie całego systemu FMS i jego elementów. Aby przejść na pulpit, należy kliknąć na odpowiednią ikonę na lewym panelu nawigacyjnym, jak pokazano poniżej.

Pojawi się menu pulpitu. Pulpit pokazuje różne informacje z różnych modułów FMS, głównie dotyczące pojazdów, a także inne istotne informacje. Niektóre panele podglądu są konfigurowalne, natomiast inne są wbudowane na stałe i nie można ich zmienić ani usunąć.

Uwaga
Dane na pulpicie są aktualizowane automatycznie co 5 minut! To oznacza, że strona jest automatycznie odświeżana.

Górny rząd paneli pulpitu nie jest konfigurowalny. Składa się z następujących elementów:

 • Ogólne podsumowanie – pojazdy: element pokazuje całkowitą liczbę pojazdów w ruchu i bezczynnych aktualnego użytkownika, wraz z dodatkowymi statystykami na temat tego, ile pojazdów nie wysyła żadnych danych (brak sygnału przez dłuższy okres czasu) oraz ile pojazdów jest zablokowanych;
 • Ogólne podsumowanie – kierowcy: element pokazuje całkowitą liczbę kierowców aktualnego użytkownika, wraz ze statystykami na temat tego, ilu z nich ma przypisane pojazdy oraz z infografiką pokazującą liczbę kierowców z przydzielonymi pojazdami w porównaniu z tymi, którzy ich nie mają;
 • Ogólne podsumowanie – zdarzenia: element pokazuje liczbę aktywnych zdarzeń dziennie dla bieżącego użytkownika, wraz z informacją, ile z nich zostało przeczytane oraz z infografiką pokazującą liczbę nieprzeczytanych w porównaniu z przeczytanymi;
 • Ogólne podsumowanie – raporty: element pokazuje liczbę aktualnie aktywnych subskrypcji raportów dla danego użytkownika, wraz z całkowitą liczbą raportów wygenerowanych w danym dniu.

W kolejnym rzędzie znajdują się dwa konfigurowalne panele i jeden panel z ogólnym podsumowaniem. Konfigurowalne panele posiadają menu oznaczone trzema kropkami w prawym górnym rogu panelu.

Poniżej znajdują się informacje na temat tego, jakiego rodzaju dane można wybrać dla każdego panelu, wraz z opisem:

 • Panel punktów za niebezpieczną jazdę – ten panel jest przeznaczony wyłącznie dla punktów za niebezpieczną jazdę, które oblicza się na podstawie funkcjonalności Ekonomicznej jazdy; ten panel jest częściowo konfigurowalny – użytkownik może wybrać, względem jakich danych wyświetlane są niebezpieczne punkty:
  • Względem przejechanej trasy;
  • Względem straty paliwa;
  • Względem przypadków ekstremalnego hamowania;
  • Względem przypadków ostrego przyspieszania;

 • Panel statystyk dla kierowców lub pojazdów– jak nazwa wskazuje, użytkownik może wybrać do wyświetlania statystyki dla kierowców lub pojazdów. Po wybraniu kierowców lub pojazdów, lista automatycznie się zaktualizuje, by uwzględnić wszystkich kierowców/wszystkie pojazdy, dla których dostępne są statystyki (korzystają z funkcjonalności Ekonomicznej jazdy (Eco driving) lub jadą pojazdem wspierającym tę funkcjonalność). Druga konfiguracja pozwala wybrać wyświetlane statystyki. Nie wymagają one dodatkowych wyjaśnień (na przykład całkowita przejechana trasa, przypadki intensywnego hamowania – wszystkie te parametry są opisane w sekcji Menu Ekonomicznej jazdy).

 • Panel zadań serwisowych– ten panel wyświetla ogólny status wszystkich zadań serwisowych aktualnego użytkownika. Wykres wyświetla całkowitą liczbę zadań serwisowych dla aktualnego użytkownika oraz liczbę zadań w różnych statusach. Tego panelu nie można modyfikować.

W ostatnim rzędzie znajdują się ogólne statystyki i podsumowania. Podobnie jak w przypadku poprzedniego rzędu, panel można konfigurować, jeśli posiada menu oznaczone trzema kropkami.

Ten rząd zawiera następujące panele:

 • Przegląd parametrów według pojazdu– na tym panelu użytkownik może wybrać pojazd i parametr do wyświetlenia. Pozwala to uzyskać ogólny przegląd ostatnich 7 dni (wraz z dniem dzisiejszym).

 • Status pobierania pliku tachografu– wyświetla statystyki z dnia dzisiejszego dotyczące pobierania pliku tachografu, wskazuje liczbę udanych pobrań, a także liczbę oczekujących oraz nieudanych.

 • Przegląd geostref– ten panel pozwala użytkownikowi sprawdzać istniejące geostrefy. Posiada niewielką mapę wyświetlającą wybraną geostrefę. Użytkownik może mieć maksymalnie 4 geostrefy na liście, lecz na mapie jest wyświetlana tylko ta, która została wybrana. Aktualnie wybrana geostrefa jest podświetlana kolorem niebieskim. Minimapę obsługuje się tak jak zwykłą mapę. Kółko przewijania pozwala przybliżać lub oddalać mapę, użytkownik może kliknąć i przeciągnąć mapę, by się po niej poruszać. Ten panel pozwala powiększyć minimapę, aby uzyskać lepszy widok geostrefy. Ten sam przycisk przywraca ją do poprzedniego rozmiaru.