Tworzenie nowej subskrypcji raportów

Aby przejść do sekcji subskrypcji raportów, należy kliknąć zakładkę „Subskrypcje”. Tutaj użytkownik może przeglądać istniejące raporty, edytować je, usuwać lub tworzyć nowe. Subskrypcje raportów stale generują raporty wybranego rodzaju, podczas gdy standardowy raport tworzy tylko jednorazowy dokument dla określonej daty. Subskrypcje raportów można ustawić tak, by raporty były generowane w różnych odstępach czasu i by zawierały określone informacje dla wybranego okresu. Ogólnie, subskrypcje raportów tworzy się w taki sam sposób jak standardowe raporty, z tą różnicą, że dodane jest pole dla okresów czasu i opcje powiadomień. Instrukcje dotyczące konfigurowania różnych raportów opisano na kolejnych stronach. Ta strona dotyczy jedynie ustawień subskrypcji raportów.

Aby utworzyć nową subskrypcje, należy kliknąć przycisk „+ Nowa subskrypcja” w prawym górnym rogu okna.

Otworzy się nowe okno podobne do tego, które służy do tworzenia raportów. Wszystkie ustawienia dla subskrypcji znajdują się z prawej strony ekranu. Te ustawienia to:

Okres  – ustalony okres czasu dla informacji, który będzie uwzględniony w każdym raporcie; to ustawienie posiada rozwijane narzędzie wyboru z dodatkowym polem do wpisania liczby; można wybrać następujące okresy:

  • Dni;
  • Tygodnie;
  • Miesiące.

Powtórz – tutaj można ustawić częstotliwość generowania raportu. Ta opcja również posiada rozwijane narzędzie wyboru z dodatkowym polem do wpisania liczby (lub narzędziem wyboru daty), w zależności od wybranych ustawień. Dostępne opcje to:

  • Każdy (dnie);
  • Co tydzień;
  • Ten sam dzień każdego miesiąca;
  • Pierwszy dzień miesiąca.

Opcje okresu i powtarzania współpracują ze sobą według logiki opisanej poniżej. Na przykład, użytkownik ustawił okres na 7 dni i powtarzanie na 2 dni. System będzie generował raport co 2 dni dla ostatnich 7 dni od chwili wygenerowania nowego raportu. To oznacza, że niektóre dni będą się pokrywać w raportach.

W końcu, użytkownik może ustawić powiadomienia na adres e-mail. Aby to zrobić, należy wprowadzić adres e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać powiadomienia. Można wprowadzić kilka adresów jednocześnie. Adresy e-mail należy oddzielić przecinkami lub wciskać klawisz „Enter” po wpisaniu każdego z nich.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień dla raportów należy kliknąć przycisk „Utwórz”. Ustawienia raportów każdego rodzaju są opisane oddzielnie na kolejnych stronach.