Zostavy

Pre prístup na panel zostáv sa klikne na príslušnú ikonu na navigačnom paneli na ľavej strane obrazovky.

Otvorí sa panel s prehľadom zostáv a užívateľ môže:

  • Vygenerovať novú zostavu;
  • Prezrieť existujúcej zostavy;
  • Vymazať staré či nepotrebné zostavy
  • Vytvoriť odber zostavy.

Zostava sa po vytvorení uloží v systéme. To znamená, že zostava zostáva v systéme uložená kým ju užívateľ nevymaže.

Upozornenie
Momentálne nie sú v systéme žiadne obmedzenia pre počet zostáv. Funkcia obmedzujúce počet zostáv (napr. Maximálne 50 zostáv) alebo podľa veľkosti je vo vývoji. V závislosti na obsahu môže zostava zaberať príliš veľa miesta a to by sa malo v budúcnosti obmedziť (napr. Max. Veľkosť zostavy je 10 Gb).