Moje úlohy

Užívateľ je po prihlásení najprv nasmerovaný na panel “Moje úlohy” a štítok “Moje úlohy”. Aktuálny názov panelu je vždy zobrazený hore. Aktuálne zvolený štítok je zvýraznený bielo (ostatné sú sivé) a štítok je označený modrou čiarou. Na tomto paneli sú tri štítky:

 • Moje úlohy – Obsahuje zoznam úloh prijatých od operátora, úlohy môžu byť tvorené, priradené a modifikované v paneli “Úlohy”. Popísané je to v oddiele “úlohy“.
 • Hotovo – Tento štítok zobrazí akceptované a hotové úlohy. Tento panel je určený pre revíziu starých úloh.
 • Zrušený – Tento štítok zobrazuje úlohy zrušenej vodičom. Tento panel je určený pre revíziu starých úloh.

Poznámka
Akonáhle sa úloha dala do procesu, nemožno ju modifikovať a nemožno ju potom označiť za ukončenú či zrušenú. Ak je úloha zrušená nemožno ju potom akceptovať. Akonáhle je hotová nemožno ju modifikovať.

Každá úloha v zozname zobrazuje základné informácie:

 1. Adresu destinácie;
 2. Dátum a čas príchodu;
 3. Prečítané / neprečítané – ak je úloha nový a nebol ešte prečítaný, je vedľa neho vpravo sivá bodka. Ak je úloha prečítaná, nebude zobrazený žiadny bod.

Poznámka
Dátum príchodu po termíne nelimituje zmenu stavu. (Napr. Dátum je nastavený na 10. novembra, ale vodič prišiel 15. Vodič stále môže označiť úlohu ako splnenú. Iný príklad: Dátum príchodu je 10. novembra, aktuálny dátum je 11. novembra, vodič môže úlohu odmietnuť).

Pre zobrazenie dodatočných informácií možno úlohu rozšíriť. Jednoducho sa klikne na úlohu, otvorí sa nový panel s podrobnosťami úlohy. Panel obsahuje:

 • Mapu s aktuálnou polohou, počiatočné a koncovú polohu;
 • Vzdialenosť do cieľa;
 • Dátum a čas príchodu;
 • Predpokladanou dobou trvania od začiatku do konca jazdy.
 • Adresu výjazdu;
 • Adresu cieľa;
 • Poznámky – Tu sú dodatočné informácie pripojené operátorom k úlohe (Obmedzené na 250 znakov), je to popísané v oddiele “Vytvorenie nových úloh“.
 • symbol smeru – generuje cestu z aktuálnej pozície do cieľa za použitia navigačného systému (napr. Google mapy, atď.);
 • Odmietnuť – Označí úlohu ako odmietnutú;
 • Štart – Označí úlohu že je v procese (úloha môže byť po spustení zrušená);
 • Hotovo – Označí úlohu za splnenú (zobrazí sa iba po kliknutí na štart).

Pre opustenie rozšíreného paneli kliknite na malú šípku smerujúcu vľavo v ľavej hornej časti obrazovky, vráti sa panel “Moje úlohy”.

Štítky Hotovo a Vypustený – sú takmer identické štítku “Moje úlohy”. Všetky úlohy sú zobrazené v zozname a všetky úlohy sa môžu rozkliknite pre podrobné zobrazenie. Jediným rozílem je absencia tlačidla “Odmietnuť” a “Hotovo” spolu s tlačidlom cesty.