Vytvoření nového úkolu

Do panelu úkolů se přistupuje kliknutím na “Úkoly” na panelu Trasování & Úkoly.

Kliknutím na “Úkoly” se otevře panel, nahoře je tlačítko “+ Nový úkol”. Po kliknutí na toto tlačítko se uživatel přesměruje na “Trasování”, kde se musí nejprve zadat počáteční bod a cílový bod úkolu.

Poznámka
Úkol se automaticky přiřadí nejbližšímu vozidlu nebo vybranému vozidlu z nejbližších v určeném poloměru. Doporučuje se vybrat zamýšlené vozidlo jako počáteční bod, protože pokud vozidlo není v určeném poloměru počátečního bodu nemůže být přiřazeno v procesu tvorby úkolu. Jestliže v určeném poloměru není žádné vozidlo, nelze úkol vytvořit.

Po vytvoření trasy a kliknutí na tlačítko “Vytvořit úkol”, se objeví nové okno “Vytvořit nové okno pro  <selected_vehicle>” s následujícími poli:

  • Název – Název úkolu, bude se zobrazovat v seznamu úkolů;
  • Z – místo výjezdu specifikované v trase s možností přidat další informaci o klientovi;
  • Do – koncový bod v trase s možností přidat další informaci o klientovi;
  • Předpokládaný datum a čas příjezdu;
  • Preferovaný datum a čas příjezdu;
  • Dodatečná informace – jako je cena, hmotnost, objem a preferovaná teplota.

Po zadání všech nezbytných informací se musí kliknout na tlačítko uložit. Pokud se úkol nemá uložit, klikne se buď na tlačítko zavřít nebo kdekoliv mimo okno. Úkol se po vytvoření přidá do seznamu na panelu.