Navigačné menu

Navigačné menu sa otvorí kliknutím na ikonu troch šedých liniek v ľavej hornej časti obrazovky.

V hornej časti menu sa zobrazí meno vodiča ak dispozícii budú nasledujúce panely:

  • Moje úlohy – tento panel poskytuje prehľad priradených úloh aktuálnemu užívateľovi. Štandardne otvorený.
  • Komunikácia – tento panel slúži na komunikáciu s operátorom pracujúcim so systémom sledovania vozidiel.
  • Odhlásenie.