Objekto API

Objekto API sąsajos pagrindinis tikslas yra pateikti pagrindinę informaciją apie vieną ar kelis klientų objektus. Objektų API galima gauti vienam konkrečiam objektui arba, jei objektai nėra nurodyti, API pateiks visus esančius kliento objektus.

API užklausos pavyzdys konkrečiam objektui:

GET /objects/{object_id}?version=1&api_key=<…>
HOST: api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

Kad ši API užklausa veiktų, privalomi du parametrai (neskaičiuojant API rakto):

ParametrasTipasAprašymas
objectIdTekstasObjekto identifikatorius (Šį ID galima gauti siunčiant API užklausą visiems galimiems kliento objektams)
versionTekstasAPI versija, šiuo metu galima tik version=1
api_keyTekstasVartotojo identifikacinis raktas
{
      "id": "abc123",
      "name": "AAA 000",
      "imei": "123456789123",
      "vehicle_params": {
        "vin": null,
        "make": null,
        "model": null,
       	"plate_number": null
      }
}

API užklausos pavyzdys visiems klientų objektams:

GET /objects?version=1&api_key=<…>
HOST: api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

Kad ši API užklausa veiktų, privalomas vienas parametras (neskaičiuojant API rakto);

ParametrasTipasAprašymas
versionTekstasAPI versija, šiuo metu galima tik version=1
api_keyTekstasVartotojo identifikacinis raktas

Serverio atsakymas yra identiškas atsakymui, kai pasirenkamas vienas objektas, tačiau sąraše pateikiami visi klientų objektai.

Visi atsakymų laukeliai , kuriuos galima gauti su kiekvienu parametro tipu, aprašyti sekančioje lentelėje:

ParametrasTipasAprašymas
nameTekstasTransporto priemonės pavadinimas
imeiTekstasTransporto priemonės IMEI kodas
makeTekstasTransporto priemonės markė
modelTekstasTransporto priemonės modelis
object_idTekstasObjekto identifikatorius (išorinis)
vinTekstasObjekto VIN numeris
plate_numberTekstasObjekto valstybinis numeris

API rezultatus, užklausų parametrus ir atsakymus galima peržiūrėti „Swagger“ programoje, naudojantis šia nuoroda: https://api.fm-track.com