API obiektu

Główną funkcją interfejsu API obiektu (Object API) jest dostarczenie podstawowych informacji o jednym lub wielu obiektach klientów Object API jest w stanie obsłużyć zapytanie dotyczące wskazanego obiektu, a w przypadku, gdy nie wskazano pojedynczego obiektu, zwrócić wszystkie istniejące obiekty klientów

Przykład żądania API dla wskazanego obiektu:

 

GET /objects/{object_id}?version=1&api_key=<…>
HOST: api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

Aby ten interfejs API działał, wymagane są dwa parametry (nie licząc API_key):

ParameterTypeDescription
objectIdStringObject identifier (This ID can be acquired by sending and API request for clients all available objects)
versionStringVersion of the API, currently only version=1 is available
api_keyStringUser identification key
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{
"id" : "abc123",
"name" : "AAA 000",
"imei" : 123456789123,
"vehicle_params" : {
"vin" : null,
"make" : null,
"model" : null
}
}

Przykład żądania API dla wszystkich obiektów klientów:

GET /objects?version=1&api_key=<…>
HOST: api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

 

Aby ten interfejs API działał, wymagane jest jedynie jeden parametr (nie licząc API_key):

ParameterTypeDescription
versionStringVersion of the API, currently only version=1 is available
api_keyStringUser identification key

Odpowiedź z serwera jest identyczna jak w przypadku odpowiedzi dla jednego obiektu, z wyjątkiem tego, że lista jest kontynuowana dla każdego z obiektów klientów.

Poniższa tabela przedstawia wszystkie pola odpowiedzi, które mogę być otrzymane dla każdego rodzaju parametru:

NameTypeDescription
nameStringVisible vehicle name
imeiStringVehicle hardware IMEI code
makeStringVehicle brand
modelStringVehicle brand model
object_idStringObject identifier (external)
vinStringVIN of object

Punkty końcowe interfejsu API, parametry żądania i komunikaty zwrotne można przeglądać przy pomocy edytora „Swagger” za pośrednictwem: https://api.fm-track.com