Vairuotojų API

Pagrindinis Vairuotojų API tikslas yra pateikti informaciją apie vairuotoją. Šis API turi dviejų tipų užklausas – vieną konkrečiam vairuotojui ir kitą visiems vairuotojams.

Konkretaus vairuotojo užklausos pavyzdys:

GET /drivers/{driverId}?version=1&api_key=<…>
HOST:api.fm-track.com
Content-Type:application/json;charset=UTF-8

Šis parametras yra pasirinktinas. Jei jis įtraukiamas į užklausą, bus pateikiami vieno konkretaus vairuotojo duomenys. Jei parametras praleidžiamas, bus pateikiami visų vairuotojų duomenys.

ParametrasTipasAprašymas
driverIdTekstasVairuotojo identifikatorius

Kad šis API veiktų, privaloma pateikti šiuos parametrus:

ParametrasTipasAprašymas
versionTekstasAPI versija, šiuo metu galima tik version=1
api_keyTekstasVartotojo identifikacinis raktas

Serverio atsako pavyzdys:

{
  "id": "string",
  "first_name": "string",
  "last_name": "string"
}

Visi atsakymų, kuriuos galima gauti su kiekvienu parametro tipu, laukeliai aprašyti sekančioje lentelėje:

ParametrasTipasAprašymasMatavimo vienetai
idTekstasVairuotojo identifikatoriusTekstas
first_nameTekstasVairuotojo vardasTekstas
last_nameTekstasVairuotojo pavardėTekstas

API rezultatus, užklausų parametrus ir atsakymus galima peržiūrėti „Swagger“ programoje, naudojantis šia nuoroda: https://api.fm-track.com