Parko santrauka

Parko santrauka atidaroma automatiškai, paspaudus ant „Eco-Drive“ apžvalgos skirtuko. Rodoma anksčiau minėtų 7 paskutinių dienų analizė, jei vartotojas nepakeičia laikotarpio.

Pastaba
„Eco-Drive“ analizėje lyginami pasirinkto laikotarpio duomenys su ankstesniais atitinkamo dienų skaičiaus duomenimis. (Pavyzdžiui: data nustatoma nuo spalio 15 d. iki spalio 25 d., iš viso 11 dienų. Šio laikotarpio duomenys bus lyginami su ankstesnių 11 dienų duomenimis iki spalio 15 d., tai yra nuo spalio 4 iki 14 dienos. Pasirinktos pradžios ir pabaigos datos taip pat įtraukiamos į analizę; pakeitus laikotarpį, pasikeičia ir palyginimas).

Parko santrauką galima išskirstyti į tris dalis:

 1. Bendroji analizė;
 2. Transporto priemonių vertinimai;
 3. Vairuotojų vertinimas.

Bendroji analizė – rodoma standartinės informacijos analizė. Prie kiekvieno kriterijaus yra po mažą stulpelinę diagramą. Šioje diagramoje atspindimas dabartinių ir ankstesnių duomenų palyginimas. Palyginimo metodas aprašytas šio skyriaus pradžioje. Viršutinis stulpelis yra žalios arba raudonos spalvos, jis atspindi dabartinius duomenis. Žemesnis stulpelis visuomet yra pilkos spalvos ir atspindi ankstesnio laikotarpio duomenis. Pirmojo stulpelio spalva priklauso nuo abiejų grafikų skirtumo analizės. Jei pokytis yra teigiamas (pavyzdžiui, suvartota mažiau kuro, mažiau pavojingo vairavimo taškų), tuomet stulpelis bus žalios spalvos, jei pokytis neigiamas (pavyzdžiui, daugiau ekstremalaus stabdymo įvykių, suvartota daugiau kuro, trumpesnis važiavimo atstumas ir kt.), tuomet stulpelis bus raudonos spalvos. Šalia kiekvieno stulpelio taip pat rodomas pokyčio procentas atitinkama spalva. Jei nėra pokyčių, tuomet šiems kriterijams nerodomi stulpeliai ar procentai.

Pastaba
Pokyčiai, atlikti įvertinimų konfigūracijos skiltyje, turi įtakos parko santraukos analizės spalvoms. Aprašytos spalvos galioja esant numatytai konfigūracijai. Jei atliekami pakeitimai, tuomet spalvos pasikeis atitinkamai.

Užvedus pelės žymeklį virš kriterijaus vertės, bus automatiškai rodoma papildoma informacija. Šios informacijos sandara identiška kiekvienos vertės atveju, joje pateikiama:

 • Pasirinkto laikotarpio vertė;
 • Ankstesnio laikotarpio vertė;
 • Verčių skirtumas.

Kai kurioms vertėms, kai neaišku, kaip jos apskaičiuotos, prie vertės pavadinimo rodoma informacijos piktograma. Užvedus pelę virš informacijos piktogramos, bus automatiškai rodoma papildoma informacija apie tai, kaip apskaičiuota ši konkreti vertė.

Bendrąją analizę sudaro standartinis rodomos informacijos rinkinys:

 1. Transporto priemonės – bendras skaičius visų parke esančių transporto priemonių, kurios palaiko „Eco-Drive“ (transporto priemonės, kurios nepalaiko „Eco-Drive“ (paprastesni FM įrenginiai, senesni transporto priemonių modeliai ir kt.) nebus čia rodomos , tačiau jos pažymimos lango apačioje, kairėje pusėje; aprašyta žemiau);
 2. Vairuotojai – skaičius vairuotojų, kurie vairavo per pasirinktą laikotarpį;
 3. Kuro sąnaudos (litrais) – visų transporto priemonių suvartotas kuras per pasirinktą laikotarpį;
 4. Iššvaistyta kuro (litrais) – apskaičiuotas visų transporto priemonių iššvaistytas kuras per pasirinktą laikotarpį;
 5. Pavojingas vairavimas (taškai) – apskaičiuoti visų transporto priemonių pavojingo vairavimo taškai per pasirinktą laikotarpį;
 6. Nuvažiuotas atstumas (km) – visų transporto priemonių nuvažiuotas atstumas per pasirinktą laikotarpį;
 7. Vairavimo trukmė – kiekvieno vairuotojo vairavimo trukmė per pasirinktą laikotarpį;
 8. Prastovos trukmė – visų transporto priemonių stovėjimo laikas tuščiąja eiga per pasirinktą laikotarpį;
 9. Ekstremalus stabdymas (kartai) – visų vairuotojų ekstremalaus stabdymo įvykiai per pasirinktą laikotarpį;
 10. Šiurkštus greitėjimas (įvykiai) – visų vairuotojų šiurkštaus greitėjimo įvykiai per pasirinktą laikotarpį.

Transporto priemonių vertinimai – rodomi transporto priemonių vertinimai pagal pasirinktus kriterijus. Transporto priemonės automatiškai rodomos pagal vertę; didžiausios vertės – viršuje, mažiausios – apačioje. Grafiko spalvos nustatytos pagal nutylėjimą, jas galima pakeisti anksčiau aprašytame įvertinimų konfigūravimo meniu. Rodomų verčių kriterijus galima keisti paspaudžiant tris taškus dešinėje skilties dalyje, viršuje. Esamos vertės kriterijaus pavadinimas bus rodomas šalia. Transporto priemonės su technine įranga, kuri nepalaiko „Eco-Drive“ parametrų, rodomos apatiniame kairiajame šios skilties kampe.

Konfigūruoti įvertinimus

Paspaudus tris taškus, atidaromas langas „Konfigūruoti įvertinimus“. Šiuo metu pasirinktas kriterijus pažymėtas šviesiai pilka spalva ir mėlyna juostele į dešinę nuo kategorijos pavadinimo. Norėdami pasirinkti kitą kriterijų, tiesiog spustelėkite pageidaujamą kriterijų. Vienu metu galima pasirinkti tik vieną kriterijų.

Transporto priemonių įvertinimai atnaujinami automatiškai, pasirinkus naują kriterijų. Šalia kiekvieno stulpelio rodomas kiekvienos transporto priemonės pavadinimas.

Pastaba
Įvertinimų konfigūravimo langas yra identiškas tiek transporto priemonių, tiek vairuotojų vertinimo skiltims, tačiau šios skiltys nėra susijusios.

Vairuotojų vertinimas – rodomos vairuotojų vertinimai pagal pasirinktus kriterijus. Vairuotojai automatiškai rodomi pagal vertę, aukščiausios vertės – viršuje, žemiausios – apačioje. Grafiko spalvos nustatytos pagal nutylėjimą, jas galima pakeisti anksčiau aprašytame įvertinimų konfigūravimo meniu. Rodomų verčių kriterijus galima keisti paspaudžiant tris taškus dešinėje skilties dalyje, viršuje. Esamos vertės kriterijaus pavadinimas bus rodomas šalia. Vairuotojai, kurie pasirinktu laikotarpiu nevairavo transporto priemonės su „Eco-Drive“ parametrus palaikančia technine įranga, rodomi šios skilties apačioje, dešinėje pusėje.

Pastaba
Spustelėjus vairuotojo pavardę ar atitinkamą jo grafiko stulpelį, vartotojas bus nukreiptas į analizės pagal vairuotoją skirtuką, kur rodoma pasirinkto vairuotojo statistika.