„Eco-Drive“ meniu

„Eco-Drive“ (ekologiškas vairavimas) yra visko, kas susiję su vairuotojų ir transporto priemonių ekonominio ir draugiško vairavimo stiliais, analizės apžvalga. Norėdami atidaryti „Eco-Drive“ skirtuką, spauskite atitinkamą piktogramą kairiajame valdymo skydelyje, kaip parodyta žemiau.

„Eco-Drive“ apžvalgoje yra trys skirtukai, kuriuos galima pasirinkti ekrano viršuje. Šiuo metu galimi šie skirtukai:

 1. Parko santrauka – (atidaroma automatiškai);
 2. Analizė pagal transporto priemonę;
 3. Analizė pagal vairuotoją.

Šiuo metu pasirinktas skirtukas bus pažymėtas mėlyna spalva, o nepasirinkti išliks pilki. Kiekvienas „Eco-Drive“ skirtukas aprašytas žemiau, atitinkamose skiltyse. Skirtukų skiltis išlieka toks pati kiekvienam atidarytam skirtukui. Į dešinę nuo skirtukų skilties yra trys kitos funkcijos, kurios nesikeičia atidarius vis kitą skirtuką. Jos yra:

 1. Įvertinimų konfigūravimas – aprašyta žemiau;
 2. Eksportavimas į XLSX – visa informacija eksportuojama kaip EXCEL failas;
 3. Datos pasirinkimas – aprašyta žemiau.

Įvertinimų konfigūravimas – galima konfigūruoti atsitiktinių parametrų spalvų verčių intervalus. Galima konfigūruoti šias vertes:

 • Sunaudotas kuras (litrais);
 • Sunaudotas kuras (litrais 100-ui km);
 • Iššvaistyta kuro (litrais);
 • Iššvaistyta kuro (litrais 100-ui km);
 • Pavojingas vairavimas (taškai);
 • Pavojingas vairavimas (taškai už 100-ą km);
 • Nuvažiuotas atstumas (km);
 • Vairavimo trukmė (minutėmis);
 • Prastovos trukmė (minutėmis);
 • Ekstremalus stabdymas (įvykiai);
 • Staigus greitėjimas (įvykiai);
 • Staigus greitėjimas (įvykiai 100-ui km);
 • Staigus stabdymas (įvykiai);
 • Staigus stabdymas (įvykiai 100-ui km).

Šias parinktis galima pasirinkti slenkant kairėje esančią juostą, konfigūracijos skiltis yra dešinėje ir tokia pati kiekvienos parinkties atveju.

Konfigūracijos dalį sudaro:

 1. Pasirinktos parinkties pavadinimas;
 2. Pakeisti reikšmes – pakeičiamos verčių rodymo spalvos (galima įjungti / išjungti, pagal nutylėjimą – išjungta);
 3. Vertės (rodomos vertės priklauso nuo pasirinktos parinkties (litrais; litrais 100-ui km, taškais, įvykiais ir kt.);
 4. Verčių slankiojama juosta – intervalas ribojamas pagal pasirinktą parinktį, kiekvienos parinkties verčių intervalas skiriasi;
 5. Tinkinta verčių įvestis – intervalas taip pat ribojamas pagal pasirinktą parinktį;
 6. Verčių intervalas – rodoma tik tuomet, jei tinkinamos vertės įvestos už leidžiamo intervalo.

Pasirinkus pageidaujamą parinktį, reikia spausti lango apačioje esantį mygtuką „Atlikta“, kad būtų išsaugota naujoji konfigūracija.

Pastaba
Šios konfigūracijos saugomos serveryje, o visi atlikti pakeitimai išliks net ir pasibaigus seansui.

Pastaba
Konfigūruojant atliktų pokyčių atšaukti negalima net tuomet, jei mygtukas „Atlikta“ nėra paspaudžiamas, o paspaudus už lango, norint uždaryti konfigūracijos langą, visi pakeitimai vis vien išsaugomi.

Data – pagrindinė kalendoriaus sąsaja, galima rinktis tik dieną (valandų ar minučių negalima). Šioje sąsajoje galima pasirinkti laikotarpį, kuriam bus rodoma „Eco-Drive“ analizės apžvalga. Pagal nutylėjimą, prisijungus nustatomos 7 paskutinės praėjusios dienos (dabartinė diena nėra parenkama, nes ji dar nepasibaigusi). Dabartinę dieną galima pasirinkti rankiniu būdu. Dabartinė diena visuomet pažymėta mėlynu trikampiu kairiajame viršutiniame dienos langelio kampe.

Laikotarpio pasirinkimas – norėdami pasirinkti laikotarpį, tiesiog paspauskite ant pradžios ar pabaigos datos, o tuomet pasirinkite kitą datą (pradžios / pabaigos). Nėra svarbu, kuri data pasirenkama pirmiau ar vėliau. Laikotarpį galima pasirinkti bet kuria kryptimi. Pasirinkus laikotarpį, sistema automatiškai atnaujins analizės apžvalgą; nebūtina nieko daryti papildomai. Šis laikotarpis išlieka toks pat keičiant skirtukus, jis atstatomas tik atsijungus. Ilgiausias laikotarpis yra 3 mėnesiai.

Vienos dienos pasirinkimas – norėdami pasirinkti vieną „Eco-Drive“ analizės apžvalgos dieną, tiesiog dukart spustelėkite norimą dieną.