Menu štýlu jazdy

Štýl jazdy je analýza parametrov vzťahujúcich sa k ekonomickému štýlu jazdy vodiča a vozidla. Pre prístup k tabuľke štýlu jazdy sa klikne na príslušnú ikonu na ľavej strane navigačného panela.

Prehľad štýlu jazdy sa skladá z troch rôznych štítkov, ktoré je možné vybrať v hornej časti obrazovky. K dispozícii sú tri rôzne štítky:

 1. Prehľad za flotilu – (štandardná voľba);
 2. Analýza podľa vozidiel;
 3. Analýza podľa vodičov.

Aktuálne zvolený štítok je zvýraznený modro, zatiaľ čo ostatné sú sivé. Každý štítok je popísaný nižšie v príslušnej sekcii. Prezentácia dát je rovnaká pre každý otvorený štítok. V hornej časti napravo sú k dispozícii ďalšie tri funkcie. Sú to:

 1. Konfigurácia hodnotenie – popísané nižšie;
 2. Prevziať ako Excel;
 3. Výber dátumu – popísané nižšie;

Konfigurácia hodnotenie – umožňuje konfigurovať rozsah hodnôt pre sfarbenie parametrov. Hodnoty môžu byť konfigurované pre:

 • Spotrebované palivo (litre);
 • Spotreba paliva (litre / 100km);
 • Nadspotreba (litre);
 • Nadspotreba (litre / 100km);
 • Nebezpečné konania (body);
 • Body za nebezpečné riadenie (body / 100km);
 • Prejdená vzdialenosť (km);
 • Doba riadenia (minúty);
 • Doba voľnobehu (minúty);
 • Extrémna brzdenie (udalostí)
 • Prudká akcelerácia (počet udalostí)
 • Prudká akcelerácia (počet udalostí / 100km)
 • Prudké brzdenie (počet udalostí)
 • Prudké brzdenie (počet udalostí / 100km)

Voľby sú k dispozícii na posuvnej lište vľavo, konfiguračné časť je umiestnená vpravo a je pre každú voľbu rovnaká.

Konfiguračný časť pozostáva z:

 1. Názov vybranej voľby;
 2. Obrátiť hodnoty – obracia zobrazenú farbu za hodnoty (môže byť Zapnuté / vypnuté, vypnuté štandardne);
 3. Hodnoty (zobrazenej hodnoty závisí od zvolenej voľbe (litre; litre / 100km; body; udalosti; atď.));
 4. Posuvná čiara hodnôt – rozsah je obmedzený podľa zvolenej voľby, každá voľba má svoj rozsah;
 5. Zákaznícka hodnota – rozsah je tiež obmedzený podľa zvolenej voľby;
 6. Rozsah hodnôt – zobrazí sa len v prípade, že vložená zákaznícka hodnota je mimo rozsah.

Po zvolení preferované voľby sa pre uloženie novej konfigurácie klikne na “Hotovo” v spodnej časti okna.

Poznámka
Tieto konfigurácie sa uložia na serveri a všetky podniknuté zmeny zostanú aj po ukončení relácie.

Poznámka
Zmeny vykonané v konfigurácii zostanú aj keď sa nestlačí tlačidlo “Hotovo” a klikne sa stranou obrazovky pre uzatvorenie okna. Všetky zmeny budú uložené.

Dátum – základný kalendár je obmedzený na výber dňa (žiadne hodiny a minúty). Umožňuje zvoliť časové obdobie pre ktoré má byť analýza štýlu jazdy zobrazená. Štandardne je pri prihlásení nastavené posledných 7 dní (aktuálny deň nie je zahrnutý, pretože stále prebieha). Aktuálny deň môže byť zvolený manuálne. Aktuálny deň je vždy zvýraznený modrým trojuholníkom v ľavom hornom rohu.

Výber dátumu – pre výber obdobia dátumu kliknite na počiatočný alebo koncový deň a potom kliknite na opačný deň požadovaného obdobia. Dátum možno vyberať z ľubovoľného smeru, nie je tu žiadna priorita. Po výbere dátumu systém automaticky analýzu aktualizuje, žiadna ďalšia akcia nie je potrebné. Tento dátum zostáva rovnaký pre každý zvolený štítok a vráti sa späť na štandardné nastavenie po odhlásení. Maximálna obdobie je 3 mesiace.

Výber jedného dňa – voľba jedného dňa pre analýzu sa vykoná dvojitým kliknutím na požadovaný deň.