Editácia upozorňovanie

Po vytvorení upozornení môžu niektoré informácie vyžadovať spresnenie. Vykoná sa to použitím funkcie “Upraviť”. Najprv musí používateľ vybrať vozidlo alebo vozidlá na editáciu kliknutím na zaškrtávacie políčka na začiatku riadku vozidla na zozname vozidiel. Potom sa klikne na tlačidlo editácie.

Po vykonaní predchádzajúcej sekvencie sa otvorí nové okno, kde možno pre vozidlo editovať niektoré nastavenia upozornenia. Na pravej strane obrazovky sa vždy objaví varovné okno s upozornením, že akákoľvek manipulácia s úlohou ovplyvní všetky vybrané vozidlá v zozname vozidiel (označené zaškrtávacie políčka). Pre odblokovanie nastavenie sa klikne na tlačidlo odblokovanie.

Kliknutie na odblokovanie poskytne prístup k niektorým nastaveniam. Nie všetky nastavenia je možné zmeniť. Editovať možno nasledujúce:

  • Opis;
  • Zápis posledného dáta servise / tachometer / doba jazdy;
  • Voľbu opakovania;
  • Potvrdenie úlohy;

Po vykonaní zmien sa musí kliknúť na “Uložiť” inak sa zmeny neuložia. Ak sa rozhodne užívateľ zmeny neuložiť, musí kliknúť na tlačidlo zrušenie alebo kliknúť kdekoľvek mimo editačné okno.

Funkcia editácie umožňuje modifikovať počiatočné nastavenie “Posledného servisu” a zmeniť periódu nasledujúceho servisu pre každé vozidlo zvlášť. Nemožno zmeniť typ parametra, takže jeden úloha je pre jeden typ parametra obdobia (tachometer / dátum / doba jazdy).