Editace upozorňování

Po vytvoření upozornění mohou některé informace vyžadovat zpřesnění.  Provede se to použitím funkce “Editovat”. Nejprve musí uživatel vybrat vozidlo nebo vozidla k editaci kliknutím na zatrhávací políčka na začátku řádku vozidla na seznamu vozidel. Potom se klikne na tlačítko editace.

Po provedení předchozí sekvence se otevře nové okno, kde lze pro vozidlo editovat některá nastavení upozornění. Na pravé straně obrazovky se vždy objeví varovné okno s upozorněním, že jakákoliv manipulace s úkolem ovlivní všechna vybraná vozidla v seznamu vozidel (označená zatrhávací políčka). Pro odblokování nastavení se klikne na tlačítko odblokování.

Kliknutí na odblokování poskytne přístup k některým nastavením. Ne všechna nastavení lze změnit. Editovat lze následující:

  • Popis;
  • Zápis posledního data servisu/tachometr/doba jízdy;
  • Volbu opakování;
  • Potvrzení úkolu;

Po provedení změn se musí kliknout na “Uložit” jinak se změny neuloží. Rozhodne-li se uživatel změny neuložit, musí kilknout na tlačítko zrušení nebo kliknout kdekoliv mimo editační okno.

Funkce editace umožňuje modifikovat počáteční nastavení “Posledního servisu” a změnit periodu následujícího servisu pro každé vozidlo zvlášť. Nelze změnit typ parametru, takže jeden úkol je pro jeden typ parametru období (tachometr/datum/doba jízdy).