Edycja zadań serwisowych dla pojazdów

Ponieważ przy tworzeniu zadania serwisowego wszystkie informacje są uogólniane, niektóre z nich mogą być niedokładne i wymagają dodatkowych zmian. Można to zrobić za pomocą opcji „Edycja”. Najpierw należy wybrać pojazd lub pojazdy do edycji, klikając pola wyboru na początku rzędu pojazdu na liście pojazdów. Potem należy kliknąć przycisk edycji.

Po wykonaniu powyższych czynności pojawi się nowe okno, w którym użytkownik może edytować niektóre ustawienia serwisowe dla pojazdu. Z prawej strony ekranu zawsze pojawi się okno z ostrzeżeniem, że wszelkie modyfikacje zadania wpłyną na wszystkie pojazdy wybrane na liście pojazdów (zaznaczone pola wyboru). Aby odblokować ustawienia, wystarczy kliknąć przycisk „Odblokuj”.

Po kliknięciu na przycisk „Odblokuj”, użytkownik uzyska dostęp do niektórych ustawień. Nie wszystkie ustawienia można zmienić po utworzeniu oryginalnego zadania. Można edytować następujące pola:

  • Opis;
  • Wprowadź przebieg/datę/liczbę godzin pracy dla ostatniego serwisu ;
  • Powtórz zadanie po;
  • Potwierdzenie zadania;

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk „Zapisz”. W przeciwnym razie wszystkie zmiany zostaną odrzucone. Jeśli użytkownik postanowi nie zapisywać zmian, musi jedynie nacisnąć przycisk „Zamknij” lub kliknąć gdziekolwiek poza oknem edycji.

Funkcja edycji pozwala użytkownikowi zmodyfikować pierwotną ogólną wartość dla ostatniego serwisu oraz zmienić kolejny okres serwisowy indywidualnie dla każdego pojazdu. Opcja edytowania nie pozwala na zmianę rodzaju parametru, zatem jedno zadanie serwisowe jest powiązane z jednym parametrem pomiaru (przebieg/data/godziny pracy).