Menu stylu jízdy

Styl jízdy je analýza parametrů vztahujících se k ekonomickému stylu jízdy řidiče a vozidla. Pro přístup k tabulce stylu jízdy se klikne na příslušnou ikonu na levé straně navigačního panelu.

Přehled stylu jízdy se skládá ze tří různých štítků, jež lze vybrat v horní části obrazovky. K dispozici jsou tři různé štítky:

 1. Přehled za flotilu – (standardní volba);
 2. Analýza podle vozidel;
 3. Analýza podle řidičů.

Aktuálně zvolený štítek je zvýrazněn modře, zatímco ostatní jsou šedé. Každý štítek je popsán níže v příslušné sekci.  Prezentace dat je stejná pro každý otevřený štítek. V horní části napravo jsou k dispozici další tři funkce. Jsou to:

 1. Konfigurace hodnocení – popsáno níže;
 2. Načíst jako Excel;
 3. Výběr datumu – popsáno níže;

Konfigurace hodnocení – Umožňuje konfigurovat rozsah hodnot pro zbarvení parametrů. Hodnoty mohou být konfigurovány pro:

 • Spotřebované palivo (litry);
 • Spotřeba paliva (litry/100km);
 • Nadspotřeba (litry);
 • Nadspotřeba (litry/100km);
 • Nebezpečné řízení (body);
 • Body za nebezpečné řízení (body/100km);
 • Ujetá vzdálenost (km);
 • Doba řízení (minuty);
 • Doba volnověhu (minuty);
 • Extrémní brždění (událostí)
 • Prudká akcelerace (počet událostí)
 • Prudká akcelerace (počet událostí /100km)
 • Prudké brždění (počet událostí)
 • Prudké brždění (počet událostí /100km)

Volby jsou k dispozici na posuvné liště vlevo, konfigurační část je umístěna vpravo a je pro každou volbu stejná.

Konfigurační část sestává z:

 1. Název vybrané volby;
 2. Obrátit hodnoty – obrací zobrazenou barvu za hodnoty  (může být Zapnuto/vypnuto, vypnuto standardně);
 3. Hodnoty (zobrazené hodnoty závisí na zvolené volbě (litry; litry/100km;body;události; atd.));
 4. Posuvná čára hodnot – Rozsah je omezen podle zvolené volby, každá volba má svůj rozsah;
 5. Zákaznická hodnota – Rozsash je rovněž omezen podle zvolené volby;
 6. Rozsah hodnot – Zobrazí se pouze v případě, že vložená zákaznická hodnota je mimo povolený rozsah.

Po zvolení preferované volby se pro uložení nové konfigurace klikne na “Hotovo” ve spodní části okna .

Poznámka
Tyto konfigurace se uloží na servru a všechny učiněné změny zůstanou i po ukončení relace.

Poznámka
Změny provedené v konfiguraci zůstanou i když se nestiskne tlačítko “Hotovo” a  klikne se stranou obrazovky pro uzavření okna. Všechny změny budou uloženy.

Datum – Základní kalendář je omezen na výběr dne (žádné hodiny a minuty). Umožňuje zvolit časové období pro které má být analýza stylu jízdy zobrazena. Standardně je při přihlášení nastaveno posledních 7 dnů (aktuální den není zahrnut, protože stále probíhá). Aktuální den může být zvolen manuálně. Aktuální den je vždy zvýrazněn modrým trojúhelníčkem v levém horním rohu.

Výběr datumu – Pro výběr období datumu klikněte na počáteční nebo koncový den a potom klikněte  na opačný den požadovaného období. Datum lze vybírat z libovolného směru, není zde žádná priorita. Po výběru data systém automaticky analýzu aktualizuje, žádná další akce není zapotřebí. Tento datum zůstává stejný pro každý zvolený štítek a vrátí se zpět na standardní nastavení po odhlášení. Maximální období je 3 měsíce.

Výběr jednoho dne – volba jednoho dne pro analýzu se provede dvojím kliknutím na požadovaný den.