Analizė pagal transporto priemonę

Analizėje pagal transporto priemonę rodoma išsamesnė transporto priemonės parametrų analizė per pasirinktą laikotarpį. Šis skirtukas susideda iš dviejų dalių:

  • Grafiko;
  • Statistikos.

Grafikas – grafike rodomi išanalizuoti duomenys. Vienu metu grafike galima rodyti tik vieno tipo duomenis. Šiuo metu pateikiamų duomenų pavadinimas rodomas grafiko skilties viršutiniame kairiajame kampe. Statistikos skiltyje galima pakeisti rodomus duomenis.

Skalės – grafiko Y ašis atspindi pasirinktų duomenų reikšmes, o X ašis visuomet atspindi laiką. Pagal nutylėjimą, X ašyje rodomos dienos. X ašies skalę galima pakeisti skilties dešiniajame viršutiniame kampe. Galimos šios X ašių skalės:

  • Diena;
  • 7 dienos;
  • 30 dienų.

Pasirinkta skalė bus pažymėta mėlyna spalva ir pabraukta mėlyna linija.

Parko vidurkis – šalia skalės parinkties vartotojas gali pasirinkti, kad būtų rodoma šiuo metu pasirinktų duomenų vidutinė vertė. Pagal nutylėjimą, ši funkcija išjungta. Įjungus pilkas taškas taps mėlynos spalvos, o grafike pasirodys tiesi taškuota linija.

Pastaba
Jei statistikos skiltyje transporto priemonės rodomos sąraše, tačiau vartotojas pasirinko, kad grafike jų duomenys nebūtų rodomi, jos vis tiek bus įtraukiamos skaičiuojant parko vidurkį. Siekiant to išvengti, nepageidaujamas transporto priemones reikia visiškai pašalinti iš statistikos rodinio. Tai išsamiau aprašyta šiame skyriuje.

Kiekvieno grafikos linijos spalvą parko valdymo sistema parenka automatiškai, ji rodoma statistikos skiltyje prie kiekvienos transporto priemonės. Pridedant ar šalinant transporto priemones statistikos skiltyje, grafikų spalvas sistema nustato automatiškai.

Kiekvienoje grafiko linijoje yra po informacijos tašką kiekvienai dienai (keičiasi pakeitus skalę, jei pasirenkama savaitė, tuomet informacijos taškas rodomas kiekvienai savaitei), užvedus pelę virš informacijos taško bus rodoma konkrečios dienos statistinė informacija.

Statistika – apima pasirinktų transporto priemonių sąrašą ir pasirinktų parametrų informacijos lentelę. Transporto priemonių sąrašas sugeneruojamas automatiškai, jame rodomos 5 aktyviausios transporto priemonės pasirinktu laikotarpiu. Žemiau pateiktame pavyzdyje vartotojui priklauso tik 3 palaikomos transporto priemonės, todėl ir rodoma tik trijų transporto priemonių informacija.

Transporto priemonės – norėdami pasirinkti, kurias transporto priemones rodyti, spustelėkite tris pilkus taškus šalia transporto priemonių skilties. Atsidarys naujas langas su visų transporto priemonių sąrašu dabartiniam vartotojui. Pasirinktos transporto priemonės bus pažymėtos mėlyna varnele šalia transporto priemonės pavadinimo. Jei parkas didelis, virš transporto priemonių yra paieškos parinktis. Atlikus pakeitimus, būtina paspausti mygtuką „Taikyti“, kitu atveju pakeitimai nebus išsaugoti. Didžiausias vienu metu pasirinktų transporto priemonių skaičius yra 5. Transporto priemones galima greitai pašalinti iš sąrašo, paspaudžiant po priemonės pavadinimu esantį mygtuką „Pašalinti“.

Pastaba
Jei iš sąrašo pašalinamos visos transporto priemonės, paspaudžiant šalinimo mygtuką arba atidarant tinkintą pasirinkimo sąrašą ir atžymint visas transporto priemones, nebus rodoma jokių duomenų. Norėdamas, kad transporto priemonių sąrašas būtų vėl rodomas, vartotojas turi paspausti ant bet kurio skirtuko ir grįžti atgal.

Rodyti žemėlapį – po kiekvienos transporto priemonės pavadinimu yra mygtukas „Rodyti žemėlapį“. Jį paspaudus rodomas žemėlapis su pasirinktos transporto priemonės maršrutu pasirinktu laikotarpiu.

Žemėlapio viršuje vartotojas gali pasirinkti, kad žemėlapyje būtų rodomi arba slepiami šie įvykiai:

  • Ekstremalus stabdymas;
  • Šiurkštus stabdymas;
  • Šiurkštus greitėjimas.

Šie įvykiai įgalinami spustelint mažą slankiojamą juostą šalia kiekvieno įvykio tipo. Vienu metu galima įgalinti kelių tipų įvykių rodymą. Šie įvykiai bus pažymėti raudonais apskritimais su šauktukais viduje.

Paspaudus ant raudono apskritimo, bus rodoma papildoma informacija apie įvykį.

Rodomi parametrai – šiuos parametrus galima keisti spustelint tris pilkus taškus šios skilties viršutiniame dešiniajame kampe. Tuomet atsidarys naujas langas su visų galimų rodyti parametrų sąrašu. Pasirinkti parametrai bus pažymėti mėlyna varnele šalia parametro pavadinimo. Galima pasinaudoti virš sąrašo esančia greita paieška. Vienu metu galima pasirinkti iki 7 parametrų. Atlikus pakeitimus, būtina paspausti mygtuką „Atlikta“, kitu atveju parametrai nebus išsaugoti.

Rodyti grafike – vienu metu pagrindiniame grafike galima rodyti tik vieną parametrą (duomenis iš vieno stulpelio, taip yra dėl skalių sudėtingumo). Šiuo metu rodomo parametro antraštė paryškinta mėlyna spalva. Vartotojas gali nustatyti, kurios transporto priemonės parametrą (iš pasirinkto stulpelio) rodyti pagrindiniame grafike. Tai galima padaryti spustelėjant parametro grafikus stulpelyje ir juos atžymint. Pagrindiniame grafike rodomi tik pažymėtų transporto priemonių grafikai. Jei pažymimas vienas parametras, o vartotojas spustelėja ant parametro iš kito stulpelio, ankstesnis stulpelis bus atžymėtas ir bus rodomas tik kito stulpelio parametras. Vartotojas gali pasirinkti visą parametro stulpelį tiesiog spustelėdamas antraštę.