Privatumo politika

„OnTrack“ programėlės
Privatumo politika

2017-04-25
Vilnius

Šioje „OnTrack“ programėlės privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) aprašoma, kaip mes renkame, naudojame, atskleidžiame ir saugome jūsų asmeninę informaciją.

 1. Kokią informaciją apie jus renkame?
 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Mobiliojo telefono numeris;
 • Jūsų vietovės duomenys;
 • Nuotraukos ir pranešimai, išsiųsti per ryšių modulį.
 1. Koks šios privatumo politikos tikslas? 
 • Teikti transporto valdymo paslaugas ir užtikrinti kokybę;
 • Teikti jums naudingą ir aktualią informaciją;
 • Vykdyti sutarties įsipareigojimus;
 • Kiti atvejai, numatyti įstatymuose;
 • Taip pat naudojame renkamą informaciją, kad atsakytumėme į jūsų klausimus apie paskyrą ar padėtumėme spręsti problemas;
 • Taip pat galime naudoti informaciją apie jus vidiniais tikslais, pavyzdžiui, auditų metu, duomenų analizėms ir tyrimams, kad galėtume gerinti produktus, paslaugas, klientų aptarnavimą ir turinį.
 1.   Kaip laikome ir saugome apie jus surinktą informaciją?
 • Mes imamės fizinių, elektroninių ir procedūrinių saugos priemonių, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją, kol ją valdome, tačiau net šiuo atveju nėra garantijos, jog jūsų informacija nebus prarasta, panaudota netinkamai arba pakeista;
 • Saugome informaciją tik tol, kol turime su jumis santykių arba kol to reikalaujama pagal įstatymus, reglamentus arba valdžios potvarkius. Kai nebesaugome jūsų asmeninės informacijos, atliekame pagrįstas procedūras, skirtas jai panaikinti ar padaryti ją neįskaitoma (pavyzdžiui, susmulkinant dokumentus arba išvalant elektronines rinkmenas).
 1. Kada dalijamės apie jus surinkta informacija? 
 • Be jūsų sutikimo mes neparduodame, nelicencijuojame, nenuomojame ir kitaip neteikiame jūsų asmeninės informacijoms nesusijusioms trečiosioms šalims (šalims už UAB „Ruptela“ ribų), kad jos galėtų jums parduoti prekes ar teikti paslaugas. Vis dėlto, galime atskleisti informaciją apie jus nesusijusioms trečiosioms šalims, pavyzdžiui:
  • Galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims su jūsų sutikimu;
  • Galime atskleisti informaciją apie paskyros naudotoją pirminiam paskyros savininkui (šaliai, kuri finansiškai atsakinga už paskyrą);
  • Galime atskleisti informaciją trečiųjų šalių pardavėjams ir partneriams, kurie vykdo operacijas ar teikia paslaugas mūsų vardu (pavyzdžiui, apmokėjimo, taisymo);
  • Galime parduoti, atskleisti ar perduoti informaciją apie jus kaip įmonės verslo sandorio dalį, pavyzdžiui, susijungiant ar įsigyjant įmonę, reorganizuojant įmonę, finansuojant, parduodant įmonės turtą arba mažai tikėtino nemokumo, bankroto ar turto atidavimo atveju, tuomet ši informacija sandorio metu būtų perduota trečiosioms šalims kaip įmonės turtas;
  • Mes galime atskleisti asmeninę informaciją ir kitą informaciją apie jus, kai esame įsitikinę, jog tokios informacijos prieiga, saugojimas ar atskleidimas pagrįstai būtinas;
  • Siekdami vykdyti taikomus įstatymus, reglamentus, teisinius procesus ar vykdytinus valdžios institucijų prašymus;
  • Ieškinių, ginčų, bylų nagrinėjimo atveju – teisme ar kitur;
  • Siekdami apsaugoti mūsų paslaugų naudotojus ir kitus teikėjus nuo nesąžiningo ar neteisėto paslaugų naudojimo, piktnaudžiavimo jomis ar jų prenumeravimo.
 1. Ką dar turėčiau žinoti naudodamasis jūsų mobiliąja programėle?
 • Jūs esate atsakingas už savo mobiliojo įrenginio saugumą, todėl turite užtikrinti, jog jūsų mobilusis įrenginys atitinka techninius ir saugumo reikalavimus;
 • Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad jūs esate vienintelis asmuo, besinaudojantis mobiliosios programėlės paslaugomis, todėl turite užtikrinti, kad trečiosios šalys negalėtų pasekti jūsų mobiliojo įrenginio ir prisijungimo duomenų;
 • Jūsų teikiami duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims tik išimtinais atvejais, nurodytais Lietuvos Respublikos įstatymuose;
 • Jūs turite teisę į prieigą prie savo asmeninių duomenų, kuriuos apdoroja UAB „Ruptela“, gauti informaciją apie šaltinius, iš kurių šie duomenys surinkti, kokiais tiksliais šie duomenys apdorojami, taip pat prašyti, kad neteisingi, ne visi ar netikslūs asmeniniai duomenys būtų pataisyti. Taip pat turite kitų teisių, numatomų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo;
 • Siekdami užtikrinti jūsų pateiktų duomenų saugumą mobiliojo įrenginio praradimo atveju ir (arba) jam patekus pas trečiąsias šalis, arba sužinojus, kad jūsų duomenys (taip pat ir prisijungimo duomenys) tapo žinomi trečiosioms šalims ir (arba) kitomis aplinkybėmis, kai yra pavojus, jog neįgaliotos trečiosios šalys gali pasinaudoti jūsų duomenimis, jūs privalote nedelsdami apie tai informuoti UAB „Ruptela“.
 1. Privatumo politikos atnaujinimas ir kontaktinė informacija
 • Mes galime atnaujinti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu kad patikslinti arba paaiškinti savo veiklą. Atlikę pakeitimus, patikslinsime datą, esančią šios Privatumo politikos viršuje. Jei ketinsime naudoti asmeninę informaciją iš esmės kitokiu būdu, įspėsime jus apie pakeitimus pranešdami savo interneto svetainėje bent 30 (trisdešimt) dienų iki šių pokyčių įgyvendinimo, taip pat gausime sutikimą, kaip nurodyta aukščiau, dėl bet kokių esminių pokyčių dėl asmeninės informacijos atskleidimo. Jūs turėtumėte reguliariai peržvelgti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte naujausią informaciją ir bet kokių pakeitimų įsigaliojimų datą;
 • Užtikriname, kad ši Privatumo politika yra nuolat peržiūrima ir atnaujinama. Privatumo politika atitinka galiojančius įstatymus ir, įvykus atnaujinimams ar įsigaliojant naujiems įstatymams, ši Privatumo politika bus atnaujinta;
 • Jei turite klausimų arba komentarų šios Privatumo politikos atžvilgiu ar dėl UAB „Ruptela“ privatumo praktikos, prašome skambinti tel. +370 5 204 50 30 arba atsiųsti el. laišką adresu [email protected]. Taip pat galite savo komentarus ar klausimus dėl privatumo siųsti žemiau nurodytu adresu:

UAB „Ruptela“
Perkūnkiemio g. 6.
LT-12130 Vilnius
Lietuva