Laiko analizės apžvalga

Laiko analizės skydelis leidžia vartotojui analizuoti transporto priemonę vairuojančio(-ų) vairuotojo(-ų) vairavimo ir poilsio laikus. Vairavimo ir poilsio laikų sąvokos yra pateiktos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 561/2006 ir galioja tik Europoje esančioms transporto priemonėms.

Pastaba
Vairavimo ir poilsio laikai yra apskaičiuojami naudojant tachografo duomenis, gautus iš K-Line sąsajos bei vairuotojų kortelių .DDD tipo failų. Dėl to Laiko analizės skydelis yra prieinamas ir matomas tik transporto priemonėms, teikiančioms tachografo duomenis.

Laiko analizės skydelyje pateikiama ši informacija:

 • Kada buvo gautas paskutinis įrašas;
 • Vairuotojo(-ų) vardas ir pavardė, būsena ir jos trukmė;
 • Likęs pratestų važiavimų bei sutrumpinto poilsio laikotarpių kiekis;
 • Informacija apie vairuotojo(-ų) dieną;
 • Informacija apie vairuotojo(-ų) savaitę;
 • Praeitos vairuotojo(-ų) savaitės santrauka.


Vienas vairuotojas

Skydelio viršuje nurodoma, prieš kiek laiko buvo gautas paskutinis įrašas (paskutinis signalo sinchronizavimas). Vairuotojo būsena atnaujinama su kiekvienu gautu įrašu, tad svarbu atsižvelgti į tai, kada buvo gautas paskutinis įrašas. Jei bet kuriuo metu buvo ištraukta vairuotojo kortelė, atsiras įspėjimas, kad laiko tarpas, per kurį nebuvo gauta jokių duomenų, bus pažymėtas kaip poilsio laikas. Norėdamas susinchronizuoti duomenis, vartotojas gali atsisiųsti naujausią tachografo .DDD failą. Tachografo failų atsisiuntimas yra aprašytas skyriuje Tachografo bylų atsisiuntimas.

Spustelėjus vairuotojo vardą ir pavardę ar piktogramą, atsivers Vairuotojų skydelis, kuriame bus pasirinktas vairuotojas. Galimos vairuotojo būsenos: Ilsisi, Pasiekiamas, Dirba, Vairuoja, Klaida, Nepasiekiamas.

Pastaba
Vairuotojo būsenos trukmė Suvestinės bei Laiko analizės skydeliuose gali skirtis. Laiko analizėje taikoma „vienos minutės“ taisyklė. Pavyzdžiui, jei vairuotojas vairuoja ir netyčia pakeičia būseną į „Ilsisi“ ir ją grąžina į „Vairuoja“ nepraėjus minutei, visas laikas nuo pirmosios būsenos parinkties bus skaičiuojamas kaip „Vairuoja“. Tuo tarpu, Suvestinėje ši taisyklė nėra taikoma ir tiesiog nurodoma, prieš kiek laiko paskutinį kartą pasikeitė būsena. Šiame pavyzdyje būtų rodomas tik laikas nuo būsenos sugrąžinimo iš „Ilsisi“ į „Vairuoja“.

Dešinėje yra apskritimai, nurodantys likusių pratęstų važiavimų bei sutrumpinto poilsio laikotarpių kiekį. Kuomet panaudojamas pratęsto važiavimo ar sutrumpinto poilsio laikotarpis, nuspalvinamas apskritimas. Likę laikotarpiai žymimi pilka spalva.

Vairuotojo diena – pateikiama ši informacija apie vairuotojo dieną:

 • Likęs laikas važiuoti – kiek laiko vairuotojui liko vairuoti šią vairuotojo dieną. Šis parametras pateikiamas skaitine išraiška bei spalvota juosta, kurioje pilka spalva žymimas jau praėjęs vairavimo laikas, o mėlyna spalva žymi likusį vairavimo laiką. Jei vairuotojas dar turi neišnaudotų pratęstų važiavimų laikotarpių, virš juostos bus rodoma „(+1 h)“. Tai reiškia, jog vairuotojas pasibaigus vairavimo laikui gali vairuoti dar vieną papildomą valandą.
 • Virš limito – rodoma vietoje „Likęs laikas važiuoti“ jei vairuotojas vairavo pasibaigus „Likęs laikas važiuoti“ nurodytam laiko limitui. Šiuo atveju spalvota juosta tampa raudona ir rodomas tik laikas, kurį buvo vairuota pasibaigus limitui.
 • Jau važiavo – kiek laiko vairuotojas vairavo šią vairuotojo dieną. Jei vairavimo laikas viršija limitą, šalia jo atsiras raudonas apskritimas su šauktuku.
 • Jau dirbo – kiek laiko vairuotojas dirbo šią vairuotojo dieną. Šis laikas NETURI jokios įtakos vairavimo laiko skaičiavimams.
 • Kitas kasdienio poilsio laikas – kada turėtų prasidėti kasdienis vairuotojo poilsis.

Vairuotojo savaitė – pateikiama ši informacija apie vairuotojo savaitę:

 • Likęs laikas važiuoti – kiek laiko vairuotojui liko vairuoti šią vairuotojo savaitę. Šis parametras pateikiamas skaitine išraiška bei spalvota juosta, kurioje pilka spalva žymimas jau praėjęs vairavimo laikas, o mėlyna spalva žymi likusį vairavimo laiką.
 • Virš limito – rodoma vietoje „Likęs laikas važiuoti“ jei vairuotojas vairavo pasibaigus „Likęs laikas važiuoti“ nurodytam laiko limitui. Šiuo atveju spalvota juosta tampa raudona ir rodomas tik laikas, kurį buvo vairuota pasibaigus limitui.
 • Jau važiavo – kiek laiko vairuotojas vairavo šią vairuotojo savaitę. Jei vairavimo laikas viršija limitą, šalia jo atsiras raudonas apskritimas su šauktuku.
 • Jau dirbo – kiek laiko vairuotojas dirbo šią vairuotojo savaitę. Šis laikas NETURI jokios įtakos vairavimo laiko skaičiavimams.
 • Kitas savaitinio poilsio laikas – kada turėtų prasidėti savaitinis vairuotojo poilsis.

Praeita vairuotojo savaitė – pateikiama ši informacija apie praeitą vairuotojo savaitę:

 • Vairavimo trukmė praeitą savaitę – kiek laiko vairuotojas vairavo praeitą savaitę.
 • Poilsio trukmė praeitą savaitę – kiek laiko vairuotojas ilsėjosi praeitą savaitę.


Du vairuotojai

Jei transporto priemonę vairuoja du vairuotojai, Laiko analizės skydelyje pateikiama informacija yra iš esmės tokia pati, kaip ir esant vienam vairuotojui. Pagrindinis skirtumas yra tai, jog vairavimo ir poilsio laikai apskaičiuojami abiems vairuotojams kaip ekipažui ir galimi tik pratęstų važiavimų laikotarpiai.

Pastaba
Jei vienas iš vairuotojų laiku neįkišo vairuotojo kortelės į tachografą, sistema laiko, jog tik pirmasis vairuotojas yra ekipažo dalis ir antrasis vairuotojas bus papilkintas. Visi vairavimo ir poilsio laikų skaičiavimai bus atliekami taip, lyg transporto priemonę vairuotų vienas vairuotojas.


Papildoma informacija

Kai kuri laiko analizės informacija taip pat yra atvaizduojama kitose TPVS dalyse. Likęs einamosios dienos/savaitės vairavimo laikas gali būti atvaizduojamas transporto priemonių sąraše pasirinkus “Liko vairuoti šiandien/šią savaitę” parametrą, Laikas, kurį buvo vairuota viršijus limitą, nurodomas raudona spalva.

Vairuotojų būsenos bei jų trukmės, taip pat bendros vairavimo, poilsio bei darbo trukmės yra atvaizduojamos užvedus pelės žymeklį virš transporto priemonės. Žvaigždutės simbolis šalia būsenos trukmės nurodo, jog šiai būsenai nebuvo taikytos laiko analizės taisyklės (žiūrėti pastabą aukščiau esančioje “Vienas vairuotojas” skiltyje).