Tachografo meniu

Norėdamas pasiekti tachografo meniu, vartotojas turi paspausti atitinkamą piktogramą valdymo skydelyje, esančiame kairėje ekrano pusėje.

Atsidarys tachografo meniu langas. Šiame meniu galima atsisiųsti tachografo duomenis iš sunkvežimių.

Tachografo meniu yra šios funkcijos:

 • Tachografo bylų atsisiuntimas;
 • Vairuotojo kortelės atsisiuntimas;
 • Papildomų duomenų atsisiuntimas, tokių kaip: klaidų ir įvykių, informacijos apie greitį, ir techninių duomenų;
 • Sukurti vienkartinius arba daugkartinius suplanuotus atsisiuntimus;
 • Tinkinti pateikiamus tachografo duomenis ir išdėstymą.

Visos funkcijos aprašytos žemiau.

Viršutiniame dešiniajame kampe esančioje įrankių juostoje yra naujo atsisiuntimo kūrimo mygtukas ir šios 4 piktogramos:

Įmonės kortelės piktograma – parodo informaciją apie įmonės korteles. Jei aktyvių kortelių nėra, bus rodomas toks pranešimas:

Pastaba
Bylos gali būti atsisiųstos tik sujungus įmonės kortelės su sistema. Kortelės gali būti aktyvuojamos naudojantis Tachograph App programinę įrangą. Programinės įrangos diegimo instrukcijas bei aprašymą, kaip įmonės korteles galima rasti Automatinio DDD failo parsisiuntimo naudotojo gide.

Jei yra bent viena prijungta įmonės kortelė, vaizduojamas aktyvuotų kortelių skaičius žaliame apskritime apatiniame piktogramos kampe. Spustelėjus piktogramą, atsivers Įmonės kortelių langas, kuriame pateikiama detalesnė informacija.

Atsisiųsti pažymėtus – spustelėjus piktogramą, bus inicijuotas pasirinktų tachografo bylų siuntimas, jei tik bylos buvo sėkmingai atsiųstos iš tachografo. Kitu atveju, piktograma bus neaktyvi ir bylos negalės būti atsiųstos.

Įkelti pažymėtus – spustelėjus piktogramą atsivers “Įkelti atsisiųstas bylas į FTP” langas, kuriame užpildžius laukelius bus pradėtas bylų įkėlimas į FTP serverį.

Jei žymimasis langelis Įsiminti mane pažymėtas sistemos prisijungimo lange, Naudotojo vardas ir Slaptažodis bus išsaugoti automatiškai. Spustelėjus Patvirtinti mygtuką tikrinama, ar sistema gali prisijungti prie FTP serverio. Mygtuko vietoje pasirodys sistemos pranešimas apie patvirtinimo būseną.

Ištrinti pažymėtus – paspaudus šią piktogramą atsivers “Ištrinti pažymėtas bylas” patvirtinimo langas. Spustelėjus Ištrinti mygtuką, pasirinktos bylos bus pašalintos. Bylos, kurių atsisiuntimas yra pradėtas, negali būti ištrintos. Jei nėra pažymėtų bylų, piktograma yra neaktyvi.


Naujų tachografo bylų kūrimas

Norėdamas sukurti naują tachografo bylų ar vairuotojo kortelių atsisiuntimų sąrašą, vartotojas turi paspausti mygtuką + Naujas atsisiuntimas.

Atsivers naujas langas “Atsisiųsti bylas”, čia vartotojas gali pasirinkti, kurias transporto priemones nori pridėti ir konfigūruoti, kokia informacija bus atsiųsta iš tachografo.

 1. Pirmiausiai, Pavadinimas laukelyje įvesti atsisiuntimo sąrašo pavadinimą. Šis pavadinimas bus pateikiamas rodomas esamų atsisiuntimų sąraše.
 2. Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkti Užklausos tipą:
  • Vieno karto atsisiuntimas – bylos atsisiuntimas konfigūruojamas vienam kartui;
  • Planuoklis – leidžia konfigūruoti bylos atsisiuntimo grafiką. Pasirinkus, pridedamas dar vienas konfigūravimo laukelis Kartoti atsisiuntimus.
 3. Pasirinkite aktyvią įmonės kortelę iš Priskirta įmonės kortelė išskleidžiamojo sąrašo. Gali būti pasirinkta, tik kai užklausos tipas yra vieno karto atsisiuntimas.
 4. Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkti Atsisiuntė filtrą, pagal kurį bus sugeneruotos tachografo bylos.
  • Objektai – atsiųstos bylos yra filtruojamos pagal pasirinktus objektus (transporto priemones).
  • Vairuotojai – atsiųstos bylos yra filtruojamos pagal pasirinktus vairuotojus.

Atsiuntimas pagal Objektus

Jei pasirinktas filtravimas pagal Objektus, gali būti konfigūruojami šie duomenys:

 1. Objektai – pasirinkti transporto priemones, kurias įtraukti į sąrašą. Siekiant greitai surasti transporto priemones, galima pasinaudoti paieškos juosta, kurioje rezultatai filtruojami kaskart įvedus simbolį. Sąraše rodomos tik tos transporto priemonės, kurios palaiko tachografo funkcionalumą.
 2. Atsisiųsti duomenų tipą – pasirinkti, kokio tipo duomenis atsisiųsti.
 3. Atsisiųsti vairuotojo kortelę iš (vietų) – gali būti konfigūruojama, jei duomenų tipas Vairuotojo kortelė yra pažymėtas. Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkti iš kurio vairuotojo kortelės lizdo atsisiųsti duomenis.
 4. Tachografo papildomi duomenys – gali būti konfigūruojama, jei duomenų tipas Tachografo byla yra pažymėtas. Pažymeti, kokią papildomą informaciją įtraukti į atsisiuntimo sąrašą.
 5. Atsisiųsti tachografo duomenis laikotarpiui – gali būti konfigūruojama, jei duomenų tipas Tachografo byla yra pažymėtas. Nurodyti, kuriam laikotarpiui duomenys bus sugeneruoti:
  • Nuo paskutiniojo siuntimo – bus atsiunčiami duomenys nuo paskutinio žinomo atsisiuntimo;
  • Nustatytas laikotarpis – priklausomai nuo Užklausos tipo atsivers skirtingas periodo pasirinkimo langas, kuriame nurodomas laikotarpis, kuriam duomenys bus sugeneruoti. Jei Užklausos tipas yra Planuoklis, tada vietoje kalendoriaus parinkties lango atsivers laiko periodo parinkties langas kaip parodyta žemiau:
 1. Kartoti atsisiuntimus – gali būti konfigūruojama, jei Užklausos tipas yra Planuoklis. Pažymėjus Į planuoklį įtraukti naują transporto priemonę žymimąjį laukelį, į planuoklį bus automatiškai įtrauktos visos naujos transporto priemonės.
 2. Įkelti atsisiųstas bylas į FTP – norint aktyvuoti, spustelėti perjungimo mygtuką. Funkcionalumas leidžia automatiškai įkelti kiekvieną atsisiųstą bylą į sukonfigūruotą FTP serverį. Aktyvavus,  atsiras papildomi įvesties laukeliai, skirti FTP serverio duomenims įvesti. Spustelėjus Patvirtinti mygtuką tikrinama, ar sistema gali prisijungti prie FTP serverio. Mygtuko vietoje pasirodys sistemos pranešimas apie patvirtinimo būseną.

Atlikus atsiuntimo sąrašo konfigūravimą, norint išsaugoti naujas bylos atsiuntimo sąrašą, spausti Išsaugoti mygtuką. Išsaugotas sąrašas bus pridėtas į Tachografo atsiuntimo sąrašą. Norint atšaukti, spausti Atšaukti mygtuką.


Atsiuntimas pagal Vairuotojus

Jei pasirinktas filtravimas pagal Vairuotojus, gali būti konfigūruojami šie duomenys:

 1. Vairuotojai – pasirinkti vairuotojus, kuriuos įtraukti į sąrašą. Siekiant greitai surasti transporto priemones, galima pasinaudoti paieškos juosta, kurioje rezultatai filtruojami kaskart įvedus simbolį.
 2. Kartoti atsisiuntimus – gali būti konfigūruojama, jei Užklausos tipas yra Planuoklis.
 3. Pažymėjus Į planuoklį įtraukti naują vairuotoją žymimąjį laukelį, į planuoklį bus automatiškai įtrauktos visos naujos transporto priemonės.
 4. Įkelti atsisiųstas byltas į FTP – norint aktyvuoti, spustelėti perjungimo mygtuką. Funkcionalumas leidžia automatiškai įkelti kiekvieną atsisiųstą bylą į skonfigūruotą FTP serverį. Aktyvavus,  atsiras papildomi įvesties laukeliai, skirti FTP serverio duomenims įvesti. Spustelėjus Patvirtinti mygtuką tikrinama, ar sistema gali prisijungti prie FTP serverio. Mygtuko vietoje pasirodys sistemos pranešimas apie patvirtinimo būseną.

Atlikus atsiuntimo sąrašo konfigūravimą, norint išsaugoti naujas bylos atsiuntimo sąrašą, spausti Išsaugoti mygtuką. Išsaugotas sąrašas bus pridėtas į tachografo bylų atsiuntimo sąrašą. Norint atšaukti, spausti Atšaukti mygtuką.


Tachografo bylų duomenys

Pasirinkęs, kuriuos duomenis rodyti, vartotojas gali pereiti prie apžvalgos lango. Čia pateikiama tokia informacija:

 • Transporto priemonės – transporto priemonės pavadinimas
 • Vairuotojas – vairuotojo vardas ir pavardė;
 • Vairuotojo ID – vairuotojui priskirtas identifikacinis numeris.
 • Failo tipas  – nustatytas tachografo bylos tipas – Vairuotojo kortelė arba Tachografo duomenys
 • Užklausos pavadinimas – tachografo atsisiuntimo bylos pavadinimas
 • Užklausos tipas – nurodo, ar bylos atsisiuntimo tipas yra vienkartinis (Vieno karto) ar pasikartojantis (Planuoklis)
 • Planavimo priemonės būsena – nurodo, ar Planuoklis yra aktyvus ar sustabdytas.
 • Užklausos sukūrimo data:
  • Visų atsisiuntimų ir Vairuotojų skirtukuose – laiko žyma, kada užklausa buvo sukurta.
  • Planavimo įrankio skirtuke – laiko žyma, kada Planuoklis buvo sukurtas.
 • Paskutinio atnaujinimo data:
  • Visų atsisiuntimų ir Vairuotojų skirtukuose – laiko žyma, kada bylos būsena pasikeitė paskutinį kartą.
  • Planavimo įrankio skirtuke – laiko žyma, kada Planuoklis buvo redaguojamas paskutinį kartą.
 • Įkėlimo būsena – tachografo bylos įkėlimo būsena. Jei byla sėkmingai įkelta į FTP serverį, rodoma žalia varnelė. Šis stulpelis rodomas tik tuomet, kai FTP serveris yra sukonfigūruotas bylų atsisiuntimo nustatymuose ir į serverį įkelta bent viena byla. Kai tachografo bylą galima atsisiųsti, būsenos stulpelyje pasirodo atsisiuntimo piktograma, ją paspaudus prasidės tachografo bylos atsisiuntimas. Vienu metu galima atsisiųsti daugiau nei vieną bylą, pažymint laukelius prie norimų bylų ir spustelėjant mygtuką “Atsisiųsti pasirinktas bylas”. Pažymėjus laukelį šalia “Bylos tipas”, pažymimos/atžymimos visos bylos. Bylas galima įkelti į FTP serverį ir rankiniu būdu (tuo atveju jei automatinis įkėlimas nepavyko ar bylos jau buvo atsisiųstos iki automatinio įkėlimo konfigūracijos) pažymint laukelius prie norimų bylų, tik šiuo atveju reikia spustelėti “Įkelti pasirinktas bylas į FTP” mygtuką. Įkelti galima tik atsisiųstas bylas.
 • Būsena – rodoma dabartinė tachografo failo atsisiuntimo būsena. Žemiau pateikiamos būsenų aprašymai ir rekomenduojami veiksmai tam tikrų būsenų atveju:
No.BūsenaAprašymas
1.LaukiamasAtsisiuntimas prasidėjo, sistema laukia atsako iš įtaiso, įdiegto objekte.
2.AutentifikavimasTachografas gauna patvirtinimą iš sistemos (įmonės kortelės). Autentifikavimo trukmė – apie 5 minutes.
3.Autentifikavimas baigtasTachografo patvirtinimas baigtas, įtaisas pradėjo tachografo bylos atsisiuntimą. Tai trunka apie 15–20 minučių;
4.AtsisiuntimasSistema atsiunčia bylą iš įtaiso į sistemą. Nėra apytikslio laiko, kiek trunka šis procesas, nes tai priklauso nuo daugybės veiksnių, pavyzdžiui, signalo kokybės;
5.PavykoByla sėkmingai atsiųsta, vartotojas dabar gali atsisiųsti bylą;
7.NežinomaNežinoma būsena; jei vartotojas nori atsisiųsti tachografo bylą, jis turi sukurti naują atsisiuntimo sąrašą;
8.Patvirtinimo klaidaTachografo patvirtinimo klaida; rekomenduojama pakartoti procesą, jei jis nesėkmingas, susisiekite su tech. priežiūros skyriumi;
9.Įrenginio informacijos perdavimo klaidaRyšio klaida tarp tachografo ir prietaiso; rekomenduojama pakartoti procesą, jei jis nesėkmingas, susisiekite su tech. priežiūros skyriumi;
10.Serverio klaidaServerio klaida; rekomenduojama pakartoti procesą, jei jis nesėkmingas, susisiekite su tech. priežiūros skyriumi;
11.Autorizavimo klaidaKlaida patvirtinant įmonės kortelę; rekomenduojama pakartoti procesą, jei jis nesėkmingas, patikrinkite įmonės kortelės jungtį prie sistemos arba pakeiskite kortelę. Jei klaida išlieka, rekomenduojama pakeisti įmonės kortelę arba susisiekti su tech. priežiūros skyriumi;
12.Klaida: Nėra kortelėsPirmojo vairuotojo kortelės lizde nerasta kortelės; patikrinkite pirmąjį tachografo kortelės lizdą;

Tachografo bylų sąrašo tinkinimas

Išsaugotos tachografo atsisiuntimo bylos yra generuojamos Tachografo atsisiuntimo skirtukuose:

 • Visi atsisiuntimai (atidaromas pagal nutylėjimą) – visos tachrografo failų, vairuotojų kortelių bylos ir planuokliai.
 • Vairuotojai – vaizduojamos tik bylog sukurtos pagal vairuotoją.
 • Planavimo įrankiai – vaizduojami tik Planuoklio tipo užklausos.

Kiekvienas skirtukas turi skirtingus stulpelius ir jų išdėstymą, kuris gali būti keičiamas pridedant ar pašalinant stulpelius bei koreguojant jų padėtį sąraše. Tai galima padaryti spustelėjus trijų taškų piktogramą esančią dešiniajame lango krašte. Atsivers Stulpelio nustatymai langas, kuriame vaizduojami visi galimi stulpeliai skirtuke. Pasirinkti stulpeliai yra papilkinti ir neaktyvus. Dešinėje pusėje pateiktas stulpelių sąrašas gali būti rūšiuojamas norima tvarka išdėstant stulpelius, taip sukuriant individualizuotą atsiunčiamų bylų duomenų išdėstymą. Spustelėjus “x” piktogramą, esančią šalia pasirinkto stulpelio, stulpelis bus pašalintas iš pasirinktų stulpelių sąrašo. Į sąraša viso gali būti įtraukti ne daugiau kaip 7 stulpeliai.

Pateikta lentelė parodo galimus stuleplius kiekvienam skirtukui. Stulpeliai, sunumeruoti nuo 1 iki 7, yra vaizduojami skirtuke pagal nutylėjimą.

No.Visi atsisiuntimai VairuotojaiPlanavimo įrankiai
1.Transporto priemonėsVairuotojaiUžklausos pavadinimas
2.VairuotojaiTransporto priemonėsUžklausos sukūrimo data
3.Atsisiuntimo būsenaAtsisiuntimo būsenaPaskutinio atnaujinimo data
4.Paskutinio atnaujinimo dataPaskutinio atnaujinimo dataPlanavimo priemonės būsena
5.Bylos tipasUžklausos pavadinimasBylos tipas
6.Užklausos pavadinimasDriver IDVehicles
7.Užklausos tipasBylos tipasVairuotojai
8.Vairuotojo IDUžklausos tipas
9.Įkelimo būsenaĮkelimo būsena
10.Užklausos sukūrimo dataUžklausos sukūrimo data

Tachografo atsisiuntimų sąrašas gali būti rūšiuojamas pagal kiekvieno stulpelio reikšmę didėjimo arba mažėjimo tvarka. Rūšiavimas aktyvuojamas spustelėjus ant stulpelio pavadinimo. Aktyvavus, šalia stulpelio pavadinimo atsiras piktograma, nurodanti rūšiavimo tvarką.

Pagal nutylėjimą, tachografo atsisiuntimų sąrašai yra rūšiuojami pagal Užklausos sukūrimo dątą didėjančia tvarka – naujausi pirmiau.

Papildomai, daugeliui pasirinktų stulpelių gali būti pritaikomi filtrai, siekiant atvaizduoti pačią reikšmingiausią informaciją tachografo atsisiuntimo sąraše.

Kiekvienam stulpeliui gali būti pritaikytas vienas iš šių filtravimo tipų:

 • Filtravimas pagal objektą
 • Filtravimas pagal būseną
 • Filtravimas pagal laikotarpį

Užvedus kursorių ant stulpelio pavadinimo, atsiras piktograma. Paspaudus piktogramą, atsivers filtro laukelis, kuriame gali būti pasirinktos filtro vertės pasirinktam stulpeliui. Pasirinkus vertes ir paspaudus varnelės piktogramą filtras bus pritakytas. Filtras gali būti pašalintas spustelėjus “x” piktogramą. Gali būti pasirinktos kelios filtro vertės.

Pritaikyti filtrai yra rodomi filtrų įrankių juostoje virš atsisiuntimų sąrašo. Įrankių juostoje paspaudus filtrą, galima keisti jo nustatymus. Taip pat, filtras gali būti pašalintas paspaudus “x” piktogramą. Visi aktyvuoti filtrai gali būti pašalinti vienu paspaudimu, spustelėjus Valyti visus filtrus mygtuką.

Pastaba
Visi atlikti išdėstymo, duomenų pateikimo pakitimai ir pritaikyti filtrai yra išsaugomi kitose prisijungimo sesijose.


Kitos papildomos sąlygos

 • Tachografo bylos atsiuntimas yra aktyvus tol, kol pasiekiama jį užbaigianti būsena (byla atsisiunčiama sėkmingai arba įvyksta klaida). Pavyzdžiui, jei degimas išjungtas, bylos atsisiuntimas bus LAUKIMO būsenoje iki tol, kol bus įjungtas degimas;
 • Jei išjungiamas degimas tuo metu, kai TPVS atsisiunčia tachografo bylą, įvyks klaida ir sistema bandys ją atsisiųsti iš naujo vėl įjungus degimą. VIS DĖL TO, sistema kiekvienam atsisiuntimui turi bandymų limitą ir jei per 3 bandymus nepavyksta atsisiųsti bylos, atsisiuntimas laikomas NEPAVYKUSIU ir nebebus bandoma jo atsisiųsti iš naujo;
 • Tuo atveju, kai sukonfiguruotas planuoklis ir bylos atsisiuntimo metu išjungiamas variklis, sistema elgsis taip, kaip minėta anksčiau. Planuoklis sukuria atsisiuntimo prašymą ir jei jis nepavyksta – jis laikomas nepavykusiu.