Prehľad o palive

Ikona paliva v prehľade vozidla poskytuje informácie o palive:

  • Obdobie;
  • Volič zdroje merania – zobrazí sa len v prípade, ak je k dispozícii viac ako jeden zdroj meranie hladiny;
  • Graf hladiny;
  • Sumarizácia tankovanie a úbytku;
  • Detailný prehľad všetkých tankovaní a úbytkov;
  • Mapa s podrobnosťami.

Dátum – definuje obdobie za ktoré sa má prehľad zobraziť. Štandardne je nastavené posledných celých 7 dní. Dá sa to zmeniť kliknutím na tri bodky na pravej strane dátumu. Spôsob výberu obdobie je rovnaký, ako je popísané v predchádzajúcich odstavcoch. Maximálna dĺžka obdobia je 1 mesiac.

Výber zdroja dát -umožňuje vybrať rôzne zdroje dát merania paliva (ak sú konfigurované). Napr., Na vozidle je inštalované niekoľko sond, používateľ si môže vybrať z ktorej sondy sa majú údaje zobraziť. Je dôležité vedieť, pre ktorý vstup to bolo konfigurované, pretože systém zobrazuje iba názov vstupu bez akýchkoľvek informácií (iba vstupy s dátami o palive sa zobrazujú v rozbaľovacom zozname). Štandardne je tento volič nastavený na “Súčet”, čo znamená, že zobrazuje priemernú hodnotu zo všetkých dostupných zdrojov. Tento volič sa zobrazuje iba v prípade, že je k dispozícii viac ako jeden dátový zdroj o hladine paliva.

Graf – zobrazuje hladinu paliva vo vybranom období. Mierka grafu sa formátuje automaticky podľa zvoleného obdobia. Tankovanie je znázornené zelene, úbytky červeno. Pri nabehnutí kurzora na graf sa zobrazia ďalšie informácie vzťahujúce sa k bodu pod kurzorom. Zobrazí sa dátum, čas a hladina paliva pre označený bod. Graf možno skryť / zobraziť kliknutím na ikonu šípky pod grafom.

Kolieskom myši je možné graf zväčšiť alebo zmenšiť. Pri zväčšení možno grafom pohybovať zo strany na stranu kliknutím ľavého tlačidla myši a ťahaním. Kliknutím na zeleno / červeno označenej oblasti grafu sa mapa naviguje na vybranú udalosť.

Súčet tankovanie a úbytku – zobrazuje celkové množstvo natankovaného / uniknutého paliva a počet týchto udalostí za zvolené obdobie.

Podrobný prehľad o všetkých čerpaniach a odchodov – Zobrazí všetky čerpanie a úbytky v chronologickom poradí. Každá udalosť je označená ako Tankovanie (a má vedľa seba zelenú šípku smerujúce nahor) alebo Úbytok (a má vedľa seba červenú šípku nadol). Každá udalosť je označená presným dátumom a časom. Kliknutím na Tankovanie / Úbytok v zozname sa mapa automaticky naviguje na presnú pozíciu, kde sa udalosť stala a zároveň sa graf automaticky aktualizuje na obdobie, kedy sa to stalo.

Mapa s podrobnosťami – mapa zobrazí jazdu v období vybranom pre prehľad hladiny paliva. Spolu s jazdou sa na mape zobrazia tankovanie a úbytky. Užívateľ môže kliknúť na ikonu a zobrazia sa ďalšie informácie.