Moje úlohy

Uživatel je po přihlášení nejprve nasměrován na panel “Moje úlohy” a štítek “Moje úlohy”.  Aktuální název panelu je vždy zobrazen nahoře. Aktuálně zvolený štítek je zvýrazněn bíle (ostatní jsou šedé) a štítek je označen modrou čarou. Na tomto panelu jsou tři štítky:

 • Moje úlohy – Obsahuje seznam úloh obdržených od operátora , úlohy mohou být tvořeny, přiřazeny a modifikovány v panelu “Úlohy”. Popsáno je to v oddíle  “Úlohy“.
 • Hotovo – Tento štítek zobrazí akceptované a hotové úlohy. Tento panel je určen pro revizi starých úloh.
 • Zrušen – Tento štítek zobrazuje úlohy zrušené řidičem.  Tento panel je určen pro revizi starých úkolů.

Poznámka
Jakmile se úloha dala do procesu, nelze ji modifikovat a nelze ji potom označit za ukončenou či zrušenou. Je-li úloha zrušena nelze ji potom akceptovat. Jakmile je hotova nelze ji modifikovat.

Každá úloha v seznamu zobrazuje základní informace:

 1. Adresu destinace;
 2. Datum a čas příjezdu;
 3. Přečteno/nepřečteno – je-li úkol nový a nebyl ještě přečten, je vedle něj vpravo šedá tečka. Je-li úloha přečtena, nebude zobrazen žádný bod.

Poznámka
Datum příjezdu po termínu nelimituje změnu stavu.  (Např. datum je nastaven na 10. listopadu, ale řidič přijel 15. Řidič stále může označit úlohu jako splněnou. Jiný příklad: Datum příjezdu je 10. listopadu, aktuální datum je 11. listopadu, řidič může úlohu odmítnout).

Pro zobrazení dodatečných informací lze úlohu rozšířit. Jednoduše se klikne na úlohu, otevře se nový panel s podrobnostmi úlohy. Panel obsahuje:

 • Mapu s aktuální polohou, počáteční a koncovou polohu ;
 • Vzdálenost do cíle;
 • Datum a čas příjezdu;
 • Předpokládanou dobou trvání od počátku do konce jízdy.
 • Adresu výjezdu;
 • Adresu cíle;
 • Poznámky – Zde jsou dodatečné informace připojené operátorem k úkolu (Omezeno na 250 znaků), je to popsáno v oddíle “Vytvoření nových úloh“.
 • Symbol směru  – generuje cestu z aktuální pozice do cíle za použití vestvěného navigačního systému (např. google maps, atd.);
 • Odmítnout – Označí úlohu jako odmítnutou;
 • Start – Označí úlohu že je v procesu (úloha může být po spuštění zrušena);
 • Hotovo – Označí úlohu za splněnou (zobrazí se pouze po kliknutí na start).

Pro opuštění rozšířeného panelu klikněte na malou šipku směřující vlevo v levé horní části obrazovky, vrátí se panel “Moje úlohy”.

Štítky Hotovo a Zrušeno – jsou takřka identické štítku “Moje úlohy”. Všechny úlohy jsou zobrazeny v seznamu a všechny úlohy se mohou rozkliknou pro podrobné zobrazení. Jediným rozílem je absence tlačítka “Odmítnout” a “Hotovo” spolu s tlačítkem cesty.