Valdymo meniu

Norėdamas atidaryti valdymo meniu, vartotojas turi spustelėti trijų pilkų linijų piktogramą, esančią ekrano viršuje, kairėje pusėje.

Tuomet atidaromas valdymo meniu. Meniu viršuje rodoma vairuotojo pavardė, taip pat pasiekiami šie skydeliai:

  • Mano užduotys – šiame skydelyje galima peržiūrėti dabartiniam vartotojui priskirtas užduotis. Šis skydelis yra numatytasis.
  • Komunikacija – šiame skydelyje vartotojas gali bendrauti su operatoriumi, dirbančiu su transporto parko valdymo sistema.
  • Atsijungti.