Analiza według kierowców

Analiza według kierowcy to funkcja, która prezentuje bardziej szczegółową analizę parametrów ekonomicznej jazdy według kierowców, a nie pojazdów. Ta zakładka jest w dużej mierze podobna do zakładki analizy według pojazdu. W tej sekcji opisane są tylko różnice.

Główną cechą odróżniającą tę zakładkę od zakładki analizy według pojazdu jest to, że zamiast listy pojazdów znajduje się tu lista kierowców. Może wyświetlać maksymalnie 5 kierowców jednocześnie. Po kliknięciu przycisku z trzema kropkami w prawym górnym rogu listy kierowców otworzy się pełna lista w nowym oknie.

Po wprowadzeniu modyfikacji na liście należy kliknąć przycisk „Zastosuj”. W przeciwnym razie zmiany nie zostaną zapisane.

Uwaga
Jeśli wszyscy kierowcy zostaną usunięci z listy poprzez kliknięcie przycisku „Usuń” (Remove) lub przez otwarcie listy wyboru i odznaczenie wszystkich kierowców, wszystkie dane zostaną usunięte z widoku. Aby ponownie włączyć listę kierowców, należy przejść na dowolną inną zakładkę, a potem wrócić.

Pozostałe elementy są takie same, jak w zakładce analizy według pojazdu, za wyjątkiem przycisku „Pokaż mapę”, którego nie ma w zakładce analizy według kierowcy.