Analýza podľa vodičov

Analýza podľa vodičov poskytuje podrobnejší rozbor parametrov štýlu jazdy. Táto tabuľka je podobná tabuľke Analýzy podľa vozidiel. Tu sú popísané len rozdiely.

Hlavným rozdielom oproti Analýze podľa vozidiel je, že zoznam vozidiel je nahradený zoznamom podľa vodičov. V jednom okamihu je možné zvoliť iba 5 vodičov. Kliknutím na tri bodky v pravom hornom rohu zoznamu vodičov otvorí nové okno s celým zoznamom vodičov.

Po vykonaní modifikáciou v zozname, sa musí kliknúť na tlačidlo “Aplikovať”, inak nebudú zmeny uložené.

Poznámka
Ak sa zo zoznamu odstráni všetci vodiči kliknutím na tlačidlo “Odstrániť” alebo otvorením zoznamu a odobratím jednotlivých vodičov, všetky dáta zo zobrazenia zmiznú. Pre reaktiváciu zoznamu vodičov sa musí prepnúť na nejakú tabuľku a potom zase späť.

Všetko ostatné je rovnaké ako u “Analýze podľa vozidiel”, okrem tlačidla “Zobraziť mapu”, ktoré nie je u “Analýzy podľa vodičov” k dispozícii.