Wygenerowane linki

Tutaj użytkownik może wygenerować linki do udostępniania wskazujące lokalizację pojazdu, a także zarządzać już wygenerowanymi linkami. Dla każdego linka wyświetlane są następujące informacje:

  • Utworzone przez – użytkownik, który wygenerował link;
  • Status – status linka. Link może mieć status „Wygasa za”, wskazujący pozostały okres ważności, lub „Wygasł”. Po najechaniu kursorem nad status pojawi się dokładna data i godzina upływu ważności;
  • Pojazdy – pojazdy wyświetlane pod linkiem;
  • Odnośnik – sam link; po kliknięciu zostanie skopiowany do schowka.

Nowe linki można generować, klikając na przycisk „Nowy link do konta spedycyjnego”. Proces generowania linka jest opisany w sekcji Menu statusu floty. Linki można usuwać, zaznaczając pola wyboru przy niepotrzebnych linkach i klikając przycisk „Skasuj wybrane”. Zaznaczenie pola wyboru przy napisie „Utworzone przez ” pozwala wybrać wszystkie linki lub anulować zaznaczenie.

Datę i godzinę wygaśnięcia można zmienić, klikając na status linka i wybierając nową datę i godzinę. Można to zrobić w przypadku wygasłych linków, co oznacza, że można je znów aktywować.