Generowanie nowego raportu

Strona raportów zawiera dwie główne zakładki:

 • Wygenerowane raporty (otwarta domyślnie);
 • Subskrypcje;
 • Szablony.

Aby wygenerować nowy raport, należy kliknąć przycisk „Wygeneruj nowy raport” w prawym górnym rogu panelu w zakładce „Wygenerowane raporty”.

Pojawi się nowe okno z ustawieniami dla raportu. Pierwszą opcją do wyboru jest rodzaj raportu. Każdy rodzaj raportu posiada predefiniowany zestaw obowiązkowych parametrów do wyświetlenia w raporcie oraz indywidualne opcje ustawień, które nie są dostępne dla innych rodzajów raportów.  Aktualnie dostępne są następujące rodzaje raportów:

 • Raport przekraczania granic;
 • Raport rozkładu jazdy;
 • Raport czasu pracy kierowcy;
 • Raport Eko-jazdy;
 • Raport zdarzeń;
 • Raport tankowania paliwa;
 • Raport stref geograficznych;
 • Raport przekroczonych limitów;
 • Raport podsumowujący podróż;
 • Raport czasu pracy

Każdy z rodzajów raportów jest opisany oddzielnie. Wybór rodzaju raportu to pierwsza czynność przy generowaniu raportu. Rodzaj wybiera się z listy rozwijanej. Należy najpierw wybrać rodzaj raportu, a dopiero następnie skonfigurować parametry raportu, ponieważ każdy raport posiada inne ustawienia, i po zmianie rodzaju raportu wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.