Vytvorenie novej úlohy

Do panelu úloh sa pristupuje kliknutím na “Úlohy” na paneli Trasovanie & Úlohy.

Kliknutím na “Úlohy” sa otvorí panel, hore je tlačidlo “+ Nová úloha”. Po kliknutí na toto tlačidlo sa užívateľ presmeruje na “Trasovanie”, kde sa musí najprv zadať počiatočný bod a cieľový bod úlohy.

Poznámka
Úloha sa automaticky priradí najbližšiemu vozidlu alebo vybranému vozidlu z najbližších v určenom polomere. Odporúča sa vybrať zamýšľané vozidlo ako počiatočný bod, pretože ak vozidlo nie je v určenom polomere počiatočného bodu nemôže byť priradené v procese tvorby úlohy. Ak v určenom polomere nie je žiadne vozidlo, nemožno úlohu vytvoriť.

Po vytvorení trasy a kliknutí na tlačidlo “Vytvoriť úlohu”, sa objaví nové okno “Vytvoriť nové okno pre <selected_vehicle>” s nasledujúcimi poli:

  • Názov – Názov úlohy, bude sa zobrazovať v zozname úloh;
  • Z – miesto výjazdu špecifikované v trase s možnosťou pridať ďalšiu informáciu o klientovi;
  • Do – koncový bod v trase s možnosťou pridať ďalšiu informáciu o klientovi;
  • Predpokladaný dátum a čas príchodu;
  • Preferovaný dátum a čas príchodu;
  • Dodatočná informácia – ako je cena, hmotnosť, objem a preferovaná teplota.

Po zadaní všetkých potrebných informácií sa musí kliknúť na tlačidlo uložiť. Ak sa úloha nemá uložiť, klikne sa buď na tlačidlo zavrieť alebo kdekoľvek mimo okno. Úloha sa po vytvorení pridá do zoznamu na paneli.