Základné informácie

Táto časť opisuje najzákladnejšie informácie o systéme, ako je prihlásenie, odhlásenie, základné informácie o dostupných aplikáciách, atď.