Podstawy

W sekcji Podstawy użytkownik znajdzie najważniejsze informacje dotyczące korzystania z systemu FMS, na przykład:

  • Jak zalogować się do systemu;
  • Jak się wylogować;
  • Jak znaleźć tę instrukcję w systemie FMS;
  • Które aplikacje współpracują z systemem FMS;
  • Podstawowe informacje na temat mobilnej wersji systemu FMS;
  • Ograniczenia funkcjonalności zależnie od wybranej taryfy.

Instrukcja opisuje wszystkie tematy w osobnych sekcjach, krok po kroku.