Strona logowania

Aby przejść na stronę logowania systemu zarządzania flotą, wpisz w przeglądarce adres otrzymany od dostawcy.

Aby zalogować się do systemu FMS, użytkownik musi wpisać swoje dane do logowania w odpowiednich polach:

  • Login – nazwa użytkownika przekazana przez dostawcę usług;
  • Hasło – hasło przekazane przez dostawcę usług dla danego użytkownika.

Istnieje okienko “Zapamiętaj hasło” (Remember me). Zwykle sesja logowania jest zapamiętywana przez 24 godziny. Jeśli opcja “Zapamiętaj mnie” została wybrana, użytkownik nie będzie musiał wpisywać loginu i hasła za każdym razem, kiedy aktywowane jest FMS.

Narzędzie wyboru języka zostało usunięte ze strony głównej i przeniesione do ustawień konta. 

Po wpisaniu danych do logowania, kliknij przycisk „Sign in” („Zaloguj się”), aby wejść do systemu FMS.

Uwaga
Jeśli użytkownik posiada niezapłacone rachunki, system zablokuje dostęp do FMS. Użytkownik zostanie o tym poinformowany wiadomością podczas logowania. Wszelkie powiadomienia o nadchodzących płatnościach będą wyświetlane po zalogowaniu się do systemu. Powiadomienia pojawiają się na 14 dni przed terminem płatności.