Přihlašovací stránka

Pro přístup na přihlašovací stránku zadajte do prohlížeče adresu danou poskytovatelem služby sledování vozidel.

Do příslušných polí zadejte přihlašovací údaje dodané poskytovatelem služby:

  • Login – Uživatelské jméno;
  • Password – Heslo.

Pro změnu jazyka klikněte na název aktuálního jazyka pod tlačítkem “Přihlásit”. Otevře se seznam jazyků, jež jsou k dispozici.

Upozornění
Po přihlášení do systému nelze jazyk změnit. Je nutno se ze systému nejprve odhlásit.

Po zapsáni přihlašovacích údajů a volbě jazyka klikněte na tlačítko “Přihlásit”.

Upozornění
V případě prodlení s úhradou služby bude mít uživatel přístup do systému zablokován. Při pokusu o přihlášení o tom bude uživatel informován. Po přihlášení bude uživatel informován rovněž o nadcházejícím vyúčtování.  Upozornění se objeví 14 dnů před vypršením lhůty splatnosti.