Prihlasovacia stránka

Pre prístup na prihlasovaciu stránku zadajte do prehliadača adresu danú poskytovateľom služby sledovanie vozidiel.

Do príslušných polí zadajte prihlasovacie údaje dodané poskytovateľom služby:

  • Login – Meno používateľa;
  • Password – Heslo.

Upozornenie
Po prihlásení sa do systému nie je možné jazyk zmeniť. Je nutné sa zo systému najprv odhlásiť.

Po zapísaní prihlasovacích údajov a voľbe jazyka kliknite na tlačidlo “Prihlásiť”.

Upozornenie
V prípade omeškania s úhradou služby bude mať užívateľ prístup do systému zablokovaný. Pri pokuse o prihlásenie o tom bude užívateľ informovaný. Po prihlásení bude užívateľ informovaný aj o nadchádzajúcom vyúčtovaní. Upozornenie sa objaví 14 dní pred vypršaním lehoty splatnosti.