Odhlásenie

Pre odhlásenie sa klikne na symbol šípky smerujúce nadol (po kliknutí šípka smeruje nahor) v pravom hornom rohu obrazovky. Rozbalí sa menu s dvoma položkami:

  • Pomoc
  • Odhlásenie