Odhlášení

Pro odhlášení se klikne na symbol šipky směřující dolů (po kliknutí šipka směřuje nahoru) v pravém horním rohu obrazovky. Rozbalí se menu se dvěma položkami:

  • Nápověda
  • Odhlášení