Wylogowywanie

Aby się wylogować, kliknij na strzałkę w dół (która po kliknięciu zamienia się w strzałkę w górę) znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Pojawi się rozwijane menu. Są w nim dostępne tylko dwie opcje:

  • Ustawienia konta – szczegółowo opisane dalej w instrukcji;
  • Wyloguj się – kliknij ten przycisk, aby wylogować się z systemu.

Wszystkie ikony wyświetlane obok są opisane szczegółowo w sekcji „Główne okno FMS”.