Vytvorenie novej zostavy

Stránka zostáv obsahuje dva hlavné štítky:

  • Generované zostavy (otvorený automaticky);
  • Odbery;

Pre vytvorenie novej zostavy sa musí kliknúť na tlačidlo “Vytvorenie novej zostavy” v pravej hornej časti panela.

Otvorí sa nové okno pre konfiguráciu zostavy. Najprv sa musí zvoliť typ zostavy. Každý typ zostavy má preddefinovaný súbor parametrov, ktorý nemožno zmeniť, zároveň sú k dispozícii individuálne možnosti nastavenia, ktoré sú pre každú zostavu iné. K dispozícii sú tieto typy zostáv:

  • Zostava udalostí;
  • Zostava stavu nádrže;
  • Zostava oblastí;
  • Zostava teplôt;
  • Zostava za cestu;
  • Zostava jázd;
  • Zostava pracovnej doby.

Každý typ zostavy je opísaný zvlášť. Typ zostavy je v prvej časti generovanie zostavy. Je v prvom zozname. Voľba typu zostavy je nevyhnutným prvým krokom, až potom sa konfigurujú parametre zostavy, pretože nastavenie každej zostavy sa líšia a vložené dáta sa môžu stratiť a tým aj čas venovaný konfigurácii zostavy.